EILE

RAGN-SELLS AS (10306958)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
RAGN-SELLS AS
Registrikood
10306958
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
27.10.1997 (26 aastat tagasi)
KMKR number
EE100167089
Põhikapital
888960.00 EUR
RAGN-SELLS AS on asutatud 27.10.1997 (26 aastat 8 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 50a. RAGN-SELLS AS on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 10306958, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100167089. Põhikapitali suurus on 888960.00 EUR. Ainus juhatuse liige on Kai Realo.

Ettevõtte põhitegevusalad on Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Ohtlike jäätmete kogumine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Tavajäätmete kogumine.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
1 380 539
1 024 478
7 544 328
279
2023.4
1 434 084
995 840
8 955 388
294
2023.3
1 664 369
1 084 748
8 477 069
300
2023.2
1 391 786
1 000 471
8 388 977
292
2023.1
1 341 348
917 285
7 411 304
292
2022.4
1 350 786
902 778
8 550 307
286
2022.3
1 349 124
883 279
8 725 735
293
2022.2
1 311 263
885 066
9 312 322
293
2022.1
1 075 422
765 798
7 815 201
278
2021.4
1 304 341
832 546
8 873 682
282
2021.3
1 338 041
839 701
8 399 684
290
2021.2
1 445 858
868 693
8 210 223
290
2021.1
1 185 128
742 867
7 527 071
273
2020.4
1 339 391
708 892
8 476 409
265
2020.3
1 329 355
717 943
7 321 858
265
2020.2
1 277 619
800 493
6 995 546
265
2020.1
1 211 087
724 942
7 039 249
271
2019.4
1 145 693
703 019
7 527 864
262
2019.3
1 136 757
718 980
7 493 604
267
2019.2
1 084 676
685 347
7 255 284
266
2019.1
1 049 938
697 410
6 398 117
258
2018.4
973 171
689 397
6 637 088
268
2018.3
944 907
701 682
6 673 744
273
2018.2
1 056 777
719 665
6 653 048
282
2018.1
852 926
661 258
6 691 091
277
2017.4
805 863
667 666
7 461 761
270
2017.3
816 048
671 507
7 009 090
280
2017.2
762 170
654 031
6 838 377
282
2017.1
905 178
714 617
6 683 889
290
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 19-1/22-01905-015 (otsuse avaldamise kuupäev: 16. aug 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Tüüptingimuste lepingu osaks muutumist peab tõendama kaupleja. Kaupleja on tüüptingimuste (Ragn-Sells teenuste tüüptingimused ja eritingimused vastavalt tüüptingimustes defineeritule) kasutamisele enda poolt väljatöötatud lepingu dokumendil osundanud. Sellel dokumendil puudub tarbija allkiri, mis kinnitaks tüüptingimuste kasutamisest teadmist ja nendega tutvumise võimalust. Komisjon ei saa allkirjata dokumendi põhjal pidada kaupleja tüüptingimusi lepingu osaks. Kaupleja ei ole esitanud mingeid muid tõendeid, millest saaks järeldada, et kaupleja on täitnud VÕS §-s 37 sisalduvad tüüptingimuste siduvuse eelduseks ettenähtud nõuded.

Otsuse nr 19-1/22-01473-019 (otsuse avaldamise kuupäev: 6. juuni 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Enne kahju põhjustamise hetke kuulus tarbijale kasutatud konteiner, mille kaan ei olnud konteineri külge kinnitatud ja mille külg oli katki. Komisjonile ei ole esitatud tõendeid, millest saaks järeldada, et kaupleja vastutaks ka nende vigastuste eest. Selliste omadustega konteineri maksumus ei ole võrdne uueväärse konteineri maksumusega. Komisjoni hinnangul oli juhtumieelses seisukorras konteiner juba amortiseerunud 80% ulatuses. Seega vastab mõistlik hüvitise 20%-le uueväärse mahuti maksumusest.

Otsuse nr 19-1/21-06134-030 (otsuse avaldamise kuupäev: 1. okt 2021)

Otsus: Tarbija kahjuks
Kaupleja on tõendanud ja põhjendanud olmejäätmete veo tühisõitude eest arve esitamise õigust. Komisjon nõustub Kauplejaga, et tühisõidu teenustasu kohaldamise õigus sisaldub hankelepingu punktis 7.1.8, mis andis Kauplejale õiguse nõuda tühisõitude eest tasu maksmist.
Tarbija väidetel Kaupleja ei ole tõendanud tühisõitude tegemist väidetud aegadel. Komisjon Tarbijaga ei nõustu.
Tühisõitude kohta saatis Kaupleja Tarbijale kui jäätmevaldajale fotod, mis on dokumentaalseks tõendiks. Kaupleja käitus vastavalt JHE-le ja hankelepingule. Kaupleja väide on põhjendatud, et JHE nõuded kehtivad ka jäätmevaldajate suhtes.
Kui Tarbija ei nõustunud Kaupleja poolt esitatud fotodega tühisõitude tõendamise osas, siis tuli need tõendid ümber lükata omapoolsete tõenditega, mida tehtud ei ole. Seega Tarbija vastuväited on jäänud paljasõnalisteks väideteks, mis ei anna alust avalduse rahuldamiseks.

Otsuse nr 19-1/21-02740-048 (otsuse avaldamise kuupäev: 29. juuni 2021)

Otsus: Tarbija kahjuks
Jäätmeseaduse § 66 lg 1 kohaselt korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnas määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Käesolevas asjas on selleks ettevõtjaks Kaupleja. Mäksa Vallavolikogu 30.04.2017 määruse „Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord“ paragrahv 1 lõike 2 kohaselt on korra täitmine kohustuslik jäätmevedajatele ja kõikidele valla jäätmevaldajatele. Nimetatud paragrahvi 8 lõike 8 kohaselt, kui jäätmevaldaja ei ole jäätmeveo päeval jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu kogumismahutile või kui kogumismahutis olevad jäätmed ei vasta sellesse mahutisse kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad sobimatud jäätmeid, on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest.

Otsuse nr 19-003921-021 (otsuse avaldamise kuupäev: 26. aug 2019)

Otsus: Tarbija kasuks
Märksõnad: Lepingu täitmine, jäätmete kogumise ja veoteenus, tühisõidu arve, krundi piir
Tarbija ja kaupleja vahel on sõlmitud jäätmekäitlusleping. Kaupleja jättis 07.02.2019 konteineri tühjendamata. Tarbija vaidlustas kaupleja esitatud tühisõidu arve. Kaupleja leidis, et tarbija ei täitnud lepingutingimusi - kõnealusel kuupäeval autojuht teenust ei osutanud, sest tarbija konteiner asus lume sees ja selle esine oli puhastamata. Komisjon asus seisukohale, et tarbija poolne lepingust tuleneva kohustuse rikkumine ei ole tõendatud, kauplejal puudus alus keelduda oma kohustuse täitmisest ja seega puudus alus esitada tarbijale tühisõidu eest arve.
Audru Vallavolikogu 02.06.2011 määrusega nr 18 kehtestatud Jäätmehoolduseeskiri

Otsuse nr 19-002163-014 (otsuse avaldamise kuupäev: 19. juuni 2019)

Otsus: Tarbija kahjuks
Märksõnad: nõudeõiguse puudumise tuvastamise nõue
Tarbija tellis kaupleja veebipoest ehitusjäätmete konteineri koos äraveoteenusega. Tarbija väidete kohaselt ei kajastunud tellimust tehes kaupleja kodulehel punkti, et ülekaalu korral tuleb juurde maksta. Samuti puudus teave, et kliendil on võimalik jäätmete kaalumisele kaasa minna. Kaupleja sõnul on tarbija väide eksitav nagu poleks teda teavitatud jäätmete ülekaalu eest tasumisele kuuluvast teenustasust. Antud tasu on kaupleja veebipoe tellimuse kirjelduse all nähtav enne tellimuse esitamist ning oli seda ka tarbija poolt tellimuse tegemise ajal. Komisjoni arvates on kaupleja tõendanud, et konteineri massipiirang ning lisatasu hind olid avaldatud veebilehel vähemalt kuu enne tarbija poolt lepingu sõlmimist. Kuna tarbija ei ole komisjonile esitanud rohkem tõendeid, mis lükkaks ümber kaupleja poolt esitatud asjaolud, tuleb nõue tõendamatuse tõttu jätta rahuldamata.
VÕS § 37 lg 1, VÕS § 115

Otsuse nr 19-1/23-16109-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 14. märts 2024)

Otsus: Tarbija kasuks
Kaupleja osutas tarbijale prügiveoteenust.

Vastavalt lepingule on kaupleja kohustus esitada tarbijale arve.

Kaupleja viitab lepingutingimusele, mille kohaselt loetakse arve kätte saaduks, kui tarbija ei ole arvet kätte saanud. Selline lepingu tüüptingimus ei ole kooskõlas VÕS §  42 lg 3 p 35, mis sätestab, et muuhulgas on ebamõistlik tüüptingimus, millega nähakse ette tahteavalduse teatavaks tegemine erinevalt seaduses sätestatust ja see on teisele lepingupoolele kahjulik. Kaupleja kohaldab tühist tüüptingimust.

Arve esitamine on nõude esitamine, see on tahteavaldus ning jõustub vastavalt TsÜS §  69 lg 1 - kindlale isikule (tahteavalduse saaja) suunatud tahteavaldus tuleb tahteavalduse tegija poolt väljendada ja see muutub kehtivaks kättesaamisega. 

Ei ole võimalik välistada, et andmesüsteem ei toimeta edasi kõiki e-kirju ning kui arve ei ole kätte toimetatud, ei ole kaupleja tahteavaldus jõustunud ja seda ei saa tüüptingimusega muuta viisil, mille tagajärg on, et arve tuleb tasuda ka siis, kui seda ei ole saadud. Kaupleja on tõendanud, et ta on e-kirja saatnud, kuid kaupleja peab tõendama, et see e-kiri on kätte saadud. Arve esitamine on kaupleja lepinguline kohustus ja kaupleja ei saa panna riisikot seoses enda kohustuse rikkumisega tarbijale.

Vaidluse käigus on tarbija teada saanud kaupleja poolt esitatudja tarbija poolt mittesaadud arve summa ja põhjuse. Seega on tarbijal sõltumata avalduse esitamisest tekkinud kohustus vaidlusaluse arve summa 1,96 eurot tasumiseks kauplejale.

Asjaolusid arvestades, kui kaupleja ei suuda tõendada, et arve on tarbija poolt kätte saadud, ei olnud kauplejal alust teha kulusid kättetoimetamata arve summa sissenõudmiseks summas 25 eurot, selle nõude tarbijale esitamine on alusetu.
279
Töötajad
7 544 328 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6060400
E-post
eesti@ragnsells.com
Koduleht
http://www.ragnsells.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415 29

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
5997

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
Kai Realo
7
24.10.1967 (56)

Juhatuse liige

al. 31.08.2021

Kandevälised isikud

Nimi
Ruut Mägi
1
26.12.1937 (86)

Audiitorettevõtja

al. 01.01.2000
Veiko Hintsov
4
10.02.1969 (55)

Audiitorettevõtja

al. 08.06.2000
Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti
0

Audiitorettevõtja

al. 13.06.2011
Andris Jegers
4
18.03.1970 (54)

Audiitorettevõtja

al. 01.01.2019
Lars Hugo Lindén
0

Nõukogu esimees

al. 30.03.2022
Erik Ragnar Sellberg
0

Nõukogu liige

al. 30.03.2022
Maria Madeleine Ljunggren
0

Nõukogu liige

al. 30.03.2022

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Erik Ragnar Sellberg
0

kaudne osalus

al. 29.10.2018
Gertrud Ragnhil Jackson
0

kaudne osalus

al. 29.10.2018
Kristina Axelia Östlund
0

kaudne osalus

al. 29.10.2018
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy