EILE
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusKanalisatsioonKanalisatsioonKanalisatsioon

− kanalisatsioonisüsteemide või heitvett töötlevate ettevõtete käitus
− ühe või mitme tööstusliku tarbija või kodumajapidamise heitvee kogumine ja vedu, samuti sadevee kogumine ja vedu kanalisatsioonivõrgu, -kollektorite, paakide või muude veovahendite, nt eripaakautode abil
− lampkastide ja septikute, kogumiskaevude ja kaeviste tühjendamine ja puhastamine
− kemokäimlate teenindamine
− heitvee töötlemine (puhastus) füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste meetoditega (nt dilutsioon ehk vedeldamine, sõelumine, filtreerimine, setitamine jne)
− kanalisatsiooni puhastamine ja läbipesu

Siia ei kuulu:
pinna- ja põhjavee puhastamine reostuspaigas, vt 39001
hoonete äravoolutorude puhastus ja ummistuste likvideerimine, vt 43222
kanalisatsioonisüsteemide ehitus, parandus ja rekonstrueerimine, vt 43211

Kanalisatsioon ja heitveekäitlus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10004973 aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
670 307.28
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu puhastustegevus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektriseadmete remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
123 156.67
10029542 aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia jaotus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
774 191.25
10036430 osaühing TÜRI VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
242 831.23
10054126 Osaühing Pandivere Vesi Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
143 571.86
10064136 aktsiaselts Kärdla Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
162 583.71
10068482 Aktsiaselts Elme Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektroonilise side muud teenused
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Muude vahetoodete hulgimüük
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muude keemiatoodete hulgimüük
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Masinate ja seadmete remont
Tööstusgaaside tootmine
Muu teenindus
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
0.00
10083079 aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia müük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
525 425.78
10083286 Osaühing Prügimees Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Tavajäätmete kogumine
70 092.78
10096975 Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektrienergia jaotus
Muu teimimine ja analüüs
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Elektrienergia müük
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
2 675 448.22
10108000 OÜ Kunda Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Muu mujal liigitamata teenindus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
123 152.12
10114058 Aktsiaselts Nordic Lumber Muude puitplaatide tootmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata mööbli tootmine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Veoste ekspedeerimine
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
Saematerjali tootmine
Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
1 728 167.05
10117967 AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
366 228.42
10120395 aktsiaselts PÄRNU VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
2 133 604.23
10135942 aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Muu puhastustegevus
416 100.85
10150752 Osaühing aqua consult baltic Muu mujal liigitamata koolitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
81 785.94
10151183 aktsiaselts PÕLVA VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
467 472.06
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
3 986 069.57
10171228 osaühing VAKS Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muu mujal liigitamata teenindus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
101 300.31
10175723 aktsiaselts Haapsalu Veevärk Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
525 720.21
10208983 aktsiaselts J.I.T Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
Ajutise tööjõu rent
608 700.34
10210129 AS VALGA VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektriseadmete remont
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
446 716.13
10220955 OÜ Askoterm Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
128 850.07
10221854 Aktsiaselts Keila Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
818 096.01
10241058 OÜ Bester-Hooldus Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Katusetööd
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
8 492.53
10247300 Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
195 127.68
10257898 aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Elektrienergia müük
Elektrienergia jaotus
834 204.99
10266472 Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Muude seadmete remont
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia jaotus
5 298 076.79
10268413 Aktsiaselts Rakvere Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
714 201.19
10273845 AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muu teenindus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
210 860.55
10274767 Aktsiaselts Võhma ELKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
254 360.20
10280503 Osaühing IDA HULGILAADA Kanalisatsioon ja heitveekäitlus 0.00
10288255 osaühing Miridon Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 434 149.09
10293718 OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia müük
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
303 537.08
10294913 OÜ Aseri Kommunaal Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
57 938.43
10296177 aktsiaselts Mako Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
126 464.82
10307716 Osaühing Raven Hoonehalduse abitegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
263 723.17
10322845 OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus
Muu puhastustegevus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Muud kaeve- ja mullatööd
Maastiku hooldus ja korrashoid
Sõitjate muu maismaavedu
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
119 610.69
10328612 SURVEPESU OSAÜHING Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Muud eriehitustööd
67 352.06
10336439 Osaühing Vändra MP Lammutamine
Muud kaeve- ja mullatööd
Turba tootmine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Teede ja kiirteede ehitus
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muu puhastustegevus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 091 770.72
10338177 Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
268 331.95
10339515 Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
428 114.36
10344321 Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tavajäätmete kogumine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
1 423 933.53
10348690 Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine
Hoonehalduse abitegevused
Maastiku hooldus ja korrashoid
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
325 851.67
10353308 OÜ Rõuge Kommunaalteenus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Muu teenindus
Sõitjate muu maismaavedu
Maastiku hooldus ja korrashoid
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Tavajäätmete kogumine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
91 883.39
10356904 osaühing Sindi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muu teenindus
361 103.79
10357298 Osaühing Ramsi VK Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
140 902.54
10357565 Osaühing Saarde Kommunaal Kaubavedu maanteel
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Matusetalituste korraldamine
Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus
Muu puhastustegevus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Maastiku hooldus ja korrashoid
199 342.28
10369373 Aktsiaselts Narva Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
1 360 327.19
10395123 Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Maastiku hooldus ja korrashoid
Tavajäätmete kogumine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
528 616.49
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy