EILE
EhitusRajatiste ehitusTeede ja raudteede ehitusTeede ja kiirteede ehitus

− kiir- ja maanteede, tänavate, teede, jalgteede ning jalgrattateede ehitus
− maanteede, tänavate, teede, sildade ja tunnelite pinnakattetööd:
− teede asfalteerimine
− teede, parkimisplatside jms märgistamine
− põrkepiirete, liiklusmärkide jms paigaldus
− lennuvälja stardi- ja maandumisradade ehitus

Siia ei kuulu:
tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus, vt 4321
arhitekti- ja inseneritegevused, vt 711
ehituse projektijuhtimine, vt 711

Teede ja kiirteede ehitus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10019928 Osaühing ELKARIN Maastiku hooldus ja korrashoid
Teede ja kiirteede ehitus
Kaubavedu maanteel
Muud kaeve- ja mullatööd
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
87 985.19
10034508 osaühing KAGUMERK Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
205 812.86
10047362 AS TREV-2 Grupp Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
13 280 901.08
10049013 Osaühing Tanner Teede ja kiirteede ehitus 109 696.44
10059514 osaühing REVO N.T. Teede ja kiirteede ehitus 4 022.00
10059555 Osaühing MATEKO Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
193 185.27
10072288 Osaühing SIGNAAL RAKVERE Teede ja kiirteede ehitus 43 979.48
10080052 aktsiaselts TREF Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Teede ja kiirteede ehitus
1 523 689.23
10082134 Osaühing Raeküla Transport Teede ja kiirteede ehitus
Metsaraie
7 252.50
10084914 OÜ Greeny Teede ja kiirteede ehitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
40 111.64
10090412 AS K.U.MELL Elektri- ja sidevõrkude ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
425 620.74
10093801 AS YIT Eesti Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Muu mujal liigitamata tootmine
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
6 904 621.78
10099962 Nordecon AS Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Silla- ja tunneliehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Vesiehitus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Hoonestusprojektide arendus
29 691 271.58
10108655 Osaühing Ojasaare Puhketalu Teede ja kiirteede ehitus 750.00
10117097 DAGOsan OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Teede ja kiirteede ehitus
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
107 611.50
10128422 Aktsiaselts Lasila Betoon Teede ja kiirteede ehitus
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
95 602.85
10132464 Osaühing KOHTLA EHITUSTEENUS Teede ja kiirteede ehitus 121 331.18
10152254 osaühing ASFALDITEENUS Muu puhastustegevus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Spordiklubide tegevus
Teede ja kiirteede ehitus
43 415.96
10152998 AS TARTEKPLUS Teede ja kiirteede ehitus
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
85 284.78
10176697 Eesti ESM OÜ Teede ja kiirteede ehitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
575 125.37
10180090 Osaühing MATTHÄI EHITUS Teede ja kiirteede ehitus 233 113.60
10200042 Osaühing TEGO REMONT Teede ja kiirteede ehitus
Muu puhastustegevus
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Masinate ja seadmete remont
68 312.34
10207096 Osaühing Klotoid Teede ja kiirteede ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 041 349.97
10213174 osaühing MANTRUM Muu majutus
Kaubavedu maanteel
Teede ja kiirteede ehitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Ehitusplatside ettevalmistus
Lammutamine
348 999.83
10216072 Aktsiaselts Level Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Lammutamine
Teede ja kiirteede ehitus
Killustiku tootmine
Valmis betoonisegu tootmine
854 812.72
10216327 osaühing Maden Grupp Muu puhastustegevus
Teede ja kiirteede ehitus
224 508.62
10217746 Aktsiaselts TREF Nord Abrasiivtoodete tootmine
Silla- ja tunneliehitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Teede ja kiirteede ehitus
3 214 145.22
10238665 Madis Jäetma OÜ Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Teede ja kiirteede ehitus
62 083.97
10251602 AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
Turba tootmine
Elektrienergia müük
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Teede ja kiirteede ehitus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Masinate ja seadmete remont
Killustiku tootmine
373 416.02
10266354 OSAÜHING NAAMI-V Teede ja kiirteede ehitus 7 150.80
10267164 Osaühing TEVAK EHITUS Teede ja kiirteede ehitus 125 829.47
10273743 OÜ JYKY Teede ja kiirteede ehitus 40 081.70
10276418 Osaühing Asfako Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Teede ja kiirteede ehitus
71 300.57
10296591 Osaühing Ores Ehitus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
120 768.26
10316787 Osaühing SINIMÄE RATAS Metsamajandust abistavad tegevused
Metsaraie
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Mootorsõidukite hooldus ja remont
75 141.28
10322845 OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus
Muu puhastustegevus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Muud kaeve- ja mullatööd
Maastiku hooldus ja korrashoid
Sõitjate muu maismaavedu
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
119 610.69
10336439 Osaühing Vändra MP Lammutamine
Muud kaeve- ja mullatööd
Turba tootmine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Teede ja kiirteede ehitus
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muu puhastustegevus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 091 770.72
10344640 Tallinna Teede Aktsiaselts Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Teede ja kiirteede ehitus
6 762 640.31
10352065 OÜ MELIOR-M Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
Taimekasvatuse abitegevused
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
777 413.27
10352622 osaühing ARMO TEENUS Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muu puhastustegevus
Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
80 688.81
10353946 osaühing MOREEN Killustiku tootmine
Teede ja kiirteede ehitus
Muu mujal liigitamata teenindus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
1 571 649.15
10401763 Osaühing CONIERY Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Teede ja kiirteede ehitus
Ajutise tööjõu rent
Maastiku hooldus ja korrashoid
75 247.81
10405442 osaühing Üle Teede ja kiirteede ehitus 2 991 031.77
10406105 LEONHARD WEISS VIATER OÜ Silla- ja tunneliehitus
Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
952 117.28
10412123 Osaühing Accipiter Teede ja kiirteede ehitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Saematerjali tootmine
Muud kaeve- ja mullatööd
3 043.43
10424059 Aktsiaselts Domus Teed Teede ja kiirteede ehitus 570 057.54
10428147 osaühing AMIFAX Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
494 030.69
10434610 osaühing Astro Service Teede ja kiirteede ehitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
250 158.91
10451072 Osaühing Kaurits Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Teede ja kiirteede ehitus
Vesiehitus
2 964 103.60
10465545 OÜ Warren Safety Teede ja kiirteede ehitus 833 759.23
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy