EILE
EhitusRajatiste ehitusTehnovõrgutrasside ehitusVee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Vedelike ja gaaside jaotusvõrkude (torustike) ning nende jaotussüsteemide juurde kuuluvate hoonete ja rajatiste ehitus.
− rajatiste ehitus:
− kaug- ja linnasisesed torujuhtmed
− magistraalveetorustikud ja veejaotustorustikud
− niisutus- ja kuivendussüsteemid (kanalid)
− reservuaarid
− pumbajaamade üldehitus
− heitvee puhastusjaamade üldehitus
− kanalisatsioonisüsteemide üldehitus

Siia ei kuulu:
rajatiste ehitamise projektijuhtimine, vt 7112

Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10004973 aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
670 307.28
10021049 aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Elektrienergia müük
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
2 312 703.50
10023151 OÜ Vesi Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 148 391.55
10029447 ÖM BYGG OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
0.00
10034508 osaühing KAGUMERK Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
205 812.86
10035347 Osaühing ANREBELL Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Metalltoodete remont
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
Muu puhastustegevus
113 352.97
10045179 Osaühing CONSUMAT Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
76 465.94
10047362 AS TREV-2 Grupp Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
13 280 901.08
10054221 RAVENTO Osaühing Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 0.00
10063958 Malkati osaühing Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 51 324.70
10070834 Olio Projekti Osaühing Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 45 167.09
10074761 ABIX-TEENINDUSE OSAÜHING Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
228 218.47
10080520 Osaühing Põltsamaa GREID Maastiku hooldus ja korrashoid
Tavajäätmete kogumine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Metallide ja metallimaakide hulgimüük
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
87 868.95
10087002 Osaühing MIHKEL X Kaubavedu maanteel
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
138 489.88
10096975 Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektrienergia jaotus
Muu teimimine ja analüüs
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Elektrienergia müük
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
2 675 448.22
10117074 Osaühing Tokker Muude seadmete remont
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Muud insener-tehnilised tegevusalad
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
28 778.97
10165908 Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
2 966 748.50
10168611 OÜ KEMEHH Kaubavedu maanteel
Masinate ja seadmete remont
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
157 961.43
10168672 Aktsiaselts Magma Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
2 963 182.53
10176697 Eesti ESM OÜ Teede ja kiirteede ehitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
575 125.37
10179218 Santeh-Ehituse Osaühing Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 2 382.00
10204488 Osaühing Energia ja Loodus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 0.00
10207096 Osaühing Klotoid Teede ja kiirteede ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 041 349.97
10210129 AS VALGA VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektriseadmete remont
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
446 716.13
10233248 osaühing Agio Ehitus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 331 677.83
10241058 OÜ Bester-Hooldus Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Katusetööd
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
8 492.53
10251602 AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
Turba tootmine
Elektrienergia müük
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Teede ja kiirteede ehitus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Masinate ja seadmete remont
Killustiku tootmine
373 416.02
10254167 aktsiaselts Giga Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 13 575.00
10258343 Aktsiaselts Vensen Vundamendi-, betooni- jm müüritööd
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
1 354 924.34
10293753 Osaühing VERX RAKVERE Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
410 080.86
10296591 Osaühing Ores Ehitus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
120 768.26
10301820 aktsiaselts VARMATA Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
215 173.40
10343184 Osaühing Gabariit Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 126 403.11
10356666 Osaühing Nonius SV Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
132 602.00
10391987 Osaühing Sirel & Partnerid Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
6 483.09
10407719 Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
415 729.55
10407814 osaühing Kohila Maja Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Hoonehalduse abitegevused
242 504.63
10413987 Osaühing Herli Kaubandus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muu puhastustegevus
Ajutise tööjõu rent
2 700.00
10420766 osaühing AUTOTUBA Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
16 968.05
10464290 Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
Elektrienergia müük
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
492 995.95
10508573 Kiili Tehnopark OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 169 093.00
10510481 Osaühing Nevatek Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 0.00
10525034 OÜ Mentor-T Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 132 793.10
10535570 osaühing Berry Farming Kaubavedu maanteel
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Puu- ja köögivilja hulgimüük
Muude jookide hulgimüük
0.00
10577717 Osaühing HENSEL GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 195 029.34
10656581 osaühing VEST Ehitus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 27 720.00
10664801 OÜ Kraavihall Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Taimekasvatuse abitegevused
40 755.66
10690129 Osaühing Taltsi Talu Kaubavedu maanteel
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Metsaraie
Teede ja kiirteede ehitus
Loomakasvatuse abitegevused
Elektrienergia müük
Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine
170 738.16
10698604 OÜ MAVETER Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
298 612.53
10724590 OÜ ALTETREND Enda kinnisvara ost ja müük
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
104 480.00
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy