EILE
Haldus- ja abitegevusedHoonete ja maastike hooldusMaastiku hooldus ja korrashoidMaastiku hooldus ja korrashoid

− taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade jm haljasalade hooldus ja korrashoid:
− parkide ja aedade hooldus ja korrashoid, nt eramuid ja elamurajoone, avalikke ja poolavalikke hooneid (koolid, haiglad, administratiivhooned, kirikud jne), tööstus- ja ärihooneid ümbritsevad pargid ja aiad, munitsipaalaladele (üldkasutatavad haljakud, kalmistud jne) ning teeäärsetele haljasribadele rajatud pargid ja aiad
− haljastustööd, haljasalade hooldus ja korrashoid, nt hoonete haljastus (katuseaiad, fassaadi haljastus, talveaiad jne), spordiväljakute (jalgpalli- ja golfiväljakud jne), laste mänguväljakute, päevitamiseks mõeldud muruväljakute jms puhke- ja virgestusalade hooldus ja korrashoid
− looduslike või tehisveekogude hooldus ja korrashoid (valgalad, märgalad ja tiigid, välibasseinid, kraavid, vooluveekogud, reoveesüsteemid jne)
− taimede istutamine kaitseks müra ja tuule vastu, erosiooni piiramiseks, nähtavuse ja pimestava valguse (ereda päikesevalguse) varjamiseks
− puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine

Siia ei kuulu:
taime- ja metsakasvatus ning taimede istutamine müügiks, vt 01, 02
puukoolide ja metsapuid kasvatavate puukoolide tegevus, vt 01301, 02101
maa hooldus hea põllumajandusliku ja keskkondliku seisundi säilitamiseks, vt 01611
maastiku kujundamise/haljastamise eesmärgil tehtavad ehitustööd, vt jagu F
maastikukujundus, maastikuarhitektuur jm arhitektitegevused, vt 71111

Maastiku hooldus ja korrashoid

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10003442 Osaühing ARTESTI Muu teenindus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Küttepuude tootmine
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Muu toitlustamine
36 674.69
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu puhastustegevus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektriseadmete remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
123 156.67
10017450 Osaühing KIVISILLA Disainerite tegevus
Arhitektitegevused
Maastiku hooldus ja korrashoid
353 955.02
10019549 Osaühing GULIB Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu puhastustegevus
276 773.26
10023918 Mällikvere Põllumajandusühistu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Muude kindlate kaupade vahendamine
Maastiku hooldus ja korrashoid
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
302 075.19
10031220 Stell Eesti AS Hoonehalduse abitegevused
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Maastiku hooldus ja korrashoid
Tavajäätmete kogumine
Hoonete üldpuhastus
8 353 593.14
10041613 OÜ Tarn Maastiku hooldus ja korrashoid 100 987.99
10051783 osaühing "KUUSTEMÄE" Muu veislaste ja pühvlikasvatus
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Maastiku hooldus ja korrashoid
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Metsaraie
Õlitaimekasvatus
Taimekasvatuse abitegevused
201 883.95
10062226 osaühing CLAHEL Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Metsamajandust abistavad tegevused
Maastiku hooldus ja korrashoid
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
22 289.51
10070257 Multivara Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
40 325.93
10079149 osaühing Sagar Maastiku hooldus ja korrashoid
Mootorsõidukite hooldus ja remont
2 837.94
10080520 Osaühing Põltsamaa GREID Maastiku hooldus ja korrashoid
Tavajäätmete kogumine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Metallide ja metallimaakide hulgimüük
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
87 868.95
10080804 Aker Teenused OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Kaubavedu maanteel
Maastiku hooldus ja korrashoid
62 856.09
10084371 Kavastu Põld OÜ Taimekasvatuse abitegevused
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
169 217.08
10084914 OÜ Greeny Teede ja kiirteede ehitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
40 111.64
10085598 osaühing MERTS AM Maastiku hooldus ja korrashoid 759.33
10089975 osaühing ESPELLON Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
Maastiku hooldus ja korrashoid
708.00
10092204 täisühing Ahko Kala Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Laevade ja paatide remont ja hooldus
Kaubavedu maanteel
Maastiku hooldus ja korrashoid
Merekalapüük
Nööri, köie ja võrgulina tootmine
41 573.93
10092428 Aktsiaselts Maardu Elamu Maastiku hooldus ja korrashoid
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
444 457.62
10106277 osaühing Kuusk AE Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Maastiku hooldus ja korrashoid
183 412.17
10106596 Osaühing DPS Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
6 030.73
10107638 Osaühing RIVER Maastiku hooldus ja korrashoid 0.00
10108454 Osaühing Salix Grupp Maastiku hooldus ja korrashoid 8 253.00
10108767 Osaühing Idavere Mõis Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Piimakarjakasvatus
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
Taimekasvatuse abitegevused
Maastiku hooldus ja korrashoid
180 345.21
10124039 osaühing "ALOT JA KO" Maastiku hooldus ja korrashoid
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
2 643.60
10125493 osaühing A-Detail Masinate ja seadmete remont
Maastiku hooldus ja korrashoid
Muude seadmete remont
0.00
10130376 osaühing Tammepakk Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Maastiku hooldus ja korrashoid
228.80
10141121 Osaühing Harku Hobusekeskus P.H. Lemmikloomade hooldamine
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Maastiku hooldus ja korrashoid
31 362.00
10148471 osaühing VIKE-SM Maastiku hooldus ja korrashoid 0.00
10152415 osaühing Termeco Hoonehalduse abitegevused
Maastiku hooldus ja korrashoid
6 761.00
10158736 Rakvere Linnahoolduse Osaühing Muu teenindus
Maastiku hooldus ja korrashoid
90 908.41
10173894 osaühing KOIK & KO Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Hoonehalduse abitegevused
12 849.80
10181066 Õismäe Haljastus OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid 300 350.45
10188387 OSAÜHING MURUMARI Küttepuude tootmine
Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
129 314.03
10190450 ARGO RAU MÄNNIMÄE TALU Maastiku hooldus ja korrashoid
Segapõllumajandus
0.00
10209468 Osaühing AIASÕBER Maastiku hooldus ja korrashoid
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
Taimede paljundamine ja istikukasvatus
78 239.53
10212387 TNS OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid 0.00
10214143 Osaühing Tehnoservice Maastiku hooldus ja korrashoid 40 523.90
10214848 osaühing Eleks Invest Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Hoonehalduse abitegevused
Maastiku hooldus ja korrashoid
7 955.29
10221239 OÜ CO-OP MARKET Maastiku hooldus ja korrashoid
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
38 917.58
10223422 OSAÜHING KIBUVITS Maastiku hooldus ja korrashoid 3 318.16
10229175 Osaühing Nuka Kaubad Muu majutus
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Maastiku hooldus ja korrashoid
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
18 302.34
10241058 OÜ Bester-Hooldus Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Katusetööd
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
8 492.53
10243206 OÜ M.A.O. Maastiku hooldus ja korrashoid
Metsaraie
Metsamajandust abistavad tegevused
97 574.81
10262043 OÜ AISRUNNER Maastiku hooldus ja korrashoid 0.00
10263143 Osaühing Belle Ilusalong Maastiku hooldus ja korrashoid
Juuksuri- ja muu iluteenindus
106 328.19
10268608 Osaühing RISTO PUIT Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Kaubavedu maanteel
Maastiku hooldus ja korrashoid
23 824.80
10269766 osaühing EPKAR Group Maastiku hooldus ja korrashoid 0.00
10272952 osaühing HELMER Maastiku hooldus ja korrashoid 32 237.22
10280897 FinEst Investors OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid 0.00
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy