EILE
Muud teenindavad tegevused

Osa 94 hõlmab organisatsioone, kes esindavad mingi kindla grupi huve või propageerivad nende ideid elanikkonnale. Nendel organisatsioonidel on tavaliselt oma kindel liikmeskond, aga nende tegevusse võivad olla kaasatud ning sellest kasu saada ka liikmeskonda mittekuuluvad inimesed.
Osa alajaotused on moodustatud vastavalt organisatsioonide huvidele ja eesmärkidele: tööandjate, üksikettevõtjate ja teadusringkondade huvid (grupp 941); töövõtjate huvid (942); usuliste, poliitiliste, kultuuriliste, hariduslike või meelelahutuslike ideede ja tegevuste edendamine (949).

Organisatsioonide tegevus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
10692134 OSAÜHING VITALITY Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 0.00
11635185 Liivi Ruuse Kunstialane loometegevus
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
0.00
11769755 Nils Gustaf Tönne Antell Loomeliitude tegevus 527.00
12086478 NORDIC BIOENERGY OÜ Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
12278344 Tallinna Ehitusmeeste Abilised OÜ Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
0.00
16265092 Player Pathway OÜ Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 0.00
74000151 Audiitorkogu Muude kutseorganisatsioonide tegevus 0.00
75037392 Palade Loodushariduskeskus Keskkonna- ja looduskaitseühendused 0.00
80000037 Eesti Suurperede Abistamise Selts Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80000095 Soome-Eesti Kaubanduskoda Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80000540 EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80000600 Eesti Pimedate Liit Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 89 431.66
80000623 Eesti Farmaatsia Selts Muude kutseorganisatsioonide tegevus 0.00
80000876 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Muude kutseorganisatsioonide tegevus 12 404.71
80001290 Peipsi Ühendus Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 61 541.03
80001670 mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine Keskkonna- ja looduskaitseühendused 0.00
80001752 Urvaste Külade Selts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mujal liigitamata toiduainete tootmine
4 821.49
80002119 Eesti Spaaliit Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 28 611.04
80002220 Eesti Sadamate Liit Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 0.00
80002480 Mittetulundusühing Eesti Leivaliit Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 0.00
80002544 Eesti Meretööstuse Liit Muude kutseorganisatsioonide tegevus 46 544.06
80002906 Võiste Sadamaühing Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 0.00
80003024 EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80003248 Rakendusökoloogia Keskus Keskkonna- ja looduskaitseühendused 0.00
80003461 Ida-Virumaa Talupidajate Liit Muude kutseorganisatsioonide tegevus 23 566.54
80004087 GS1 Estonia MTÜ Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80004130 Veeühing RAND-4 Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 0.00
80004259 TALLINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 0.00
80004437 Mittetulundusühing Ravimitootjate Liit Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 0.00
80004733 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 721 389.79
80004986 Eesti Masinatööstuse Liit MTÜ Kutseorganisatsioonide tegevus 31.25
80005069 Vabaühenduste Liit Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 65.00
80005098 EESTI ÕPETAJATE LIIT Muude kutseorganisatsioonide tegevus 0.00
80005299 Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 0.00
80005371 Tantsuansambel Neposedõ Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused 0.00
80005690 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80005715 Kristlik Mittetulundusühing Agape Eesti Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Muude usuorganisatsioonide tegevus
0.00
80005900 EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 47 399.90
80006078 EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES Keskkonna- ja looduskaitseühendused 13 066.46
80006577 Setomaa Liit Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 0.00
80006672 EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 0.00
80006985 PÄRANDKOOSLUSTE KAITSE ÜHING Keskkonna- ja looduskaitseühendused 1 255.00
80007016 Mittetulundusühing ICC Eesti Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 4 028.00
80007134 Eesti Kaupmeeste Liit Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 0.00
80007163 Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 547.84
80007246 EESTI GRUUSIA SELTS Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvuste vahelist austust ja sõprust edendavad ühendused 0.00
80007298 Mittetulundusühing Eesti Instituut Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 31 868.59
80007312 Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing Kutseorganisatsioonide tegevus 0.00
80007424 EESTI RINGMAJANDUSETTEVÕTETE LIIT Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 0.00
80007571 Eesti Inseneride Liit Muude kutseorganisatsioonide tegevus 0.00