EILE

Jagu C hõlmab materjalide, ainete või komponentide mehaanilist/füüsikalist või keemilist muundamist/töötlemist uueks tooteks. Materjali või aine töötlemine/muundamine ei ole samas ainumäärav tingimus, mille alusel üksus liigitada töötleva tööstuse alla, vt allpool selgitust jäätmete töötlemise kohta. Töödeldavaks materjaliks, aineks või komponendiks on põllumajanduses, metsanduses, kalanduses või mäetööstuses toodetud toore või töötleva tööstuse mõne teise tegevusala toode. Tavaliselt loetakse töötlemiseks kauba olulist muutmist, renoveerimist või rekonstrueerimist.
Tootmisprotsessi väljundiks võib olla valmistoode (valmis kasutamiseks või tarbimiseks) või pooltoode, mis on edasise tootmise sisendiks. Näiteks alumiiniumi rafineerimistehase toodang on esmase alumiiniumi tootmise sisendiks; esmane alumiinium on sisendiks alumiiniumtraadi tõmbamise tehastes; alumiiniumtraat on sisendiks alumiiniumtraadist toodete tootmisel.
Masinate ja seadmete spetsiaalsete komponentide ja koostisosade, samuti nende tarvikute ja lisaseadmete tootmine kuulub samasse klassi nende masinate ja seadmete tootmisega, mille jaoks osad ja tarvikud on mõeldud. Masinate ja seadmete üldise kasutusega komponentide ja koostisosade (mootorid, kolbid, elektrimootorid ja elektrilised sõlmed, ventiilid, hammasrattad, rull-laagrid jne) tootmine liigitatakse töötleva tööstuse vastavasse klassi, sõltumata sellest, millises masinas või seadmes neid kasutatakse. Spetsiaalsete komponentide ja lisaseadmete valmistamine plastsete materjalide vormimise või pressimise teel kuulub gruppi 222.
Töötleva tööstuse osaks loetakse ka toodete kokkupanekut omavalmistatud või ostetud detailidest.
Jäätmete taaskasutamine, st jäätmete töötlemine teiseseks toormeks kuulub gruppi 383 (Materjalide taaskasutusele võtmine). Kuigi see protsess võib sisaldada ka füüsilist või keemilist muundamist, ei loeta seda töötleva tööstuse osaks. Nende tegevuste esmaseks eesmärgiks on jäätmete käitlus ning seetõttu kuuluvad need jakku E (Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus). Samas uue lõpptoote valmistamine (vastandina teisesele toormele) kuulub siia jakku ka siis, kui tootmise sisendiks on jäätmed (nt hõbeda tootmine filmijäätmetest).
Tööstus-, kaubandus- ja muude sarnaste masinate ning seadmete spetsialiseeritud hooldus ja remont kuulub ossa 33 (Masinate ja seadmete remont ja paigaldus). Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandamine kuulub ossa 95 (Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus) ning mootorsõidukite remont ossa 45 (Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont). Masinate ja seadmete paigaldus spetsialiseeritud tegevusena kuulub gruppi 332.
Märkus: Üldreeglina toimub tootmisüksuses materjalide ja ainete töötlemine uueks tooteks (väljundiks on uus toode). Samas võib uue toote määratlemine olla mõnevõrra subjektiivne.
EMTAKi järgi kuulub töötleva tööstuse alla näiteks:
− värske kala töötlemine (nt austrikarpide eemaldamine, kala fileerimine), mida ei tehta kalapüügialusel, vt 10201
− piima pastöörimine ja villimine, vt 10511
− nahatöötlemine, vt 15111
− puidu immutamine, vt 16102
− trükkimine ja sellega seotud tegevusalad, vt 181
− rehvide protekteerimine, vt 22111
− valmisbetoonisegu tootmine, vt 23631
− galvaniseerimine, pindamine, metallide termiline töötlus ja poleerimine, vt 25611
− masinate (nt automootorite) ümberehitus ja kapitaalremont tehases, vt 29101

Siia ei kuulu:
metsavarumine (jagu A, Põllumajandus, metsandus ja kalapüük)
põllumajandustoodete esmatöötlus (jagu A, Põllumajandus, metsandus ja kalapüük)
toidu valmistamine vahetuks tarbimiseks (osa 56, Toidu ja joogi serveerimine)
maakide ja muude mineraalide esmatöötlus (jagu B, Mäetööstus)
konstruktsioonide ehitamine ja tootmisoperatsioonid ehitusplatsil (jagu F, Ehitus)
kauba ümberjagamine väiksemateks kogusteks, sh pakkimine, ümberpakkimine, pudelisse villimine (nt alkoholjoogid või kemikaalid); utiili sortimine; värvi segamine tellija soovi järgi; metalli lõikamine tellimustööna ehk toimingud, mille tulemuseks ei ole uus toode (jagu G, Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont)

Erialaliidud:
Eesti E-kaubanduse Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Kaupmeeste Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Töötlev tööstus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10000219 Aktsiaselts Year Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö 30 379.64
10000372 Saarioinen Eesti Osaühing Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
Valmistoitude tootmine
Restoranid jm toitlustuskohad
6 540 621.29
10000395 Osaühing Kuumtrükk Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk 33 587.80
10000573 Aktsiaselts METAPRINT Kergmetalltaara tootmine 42 379 060.46
10001118 osaühing Semidor Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
Töörõivaste tootmine
56 329.64
10001437 VERSKA MINERAALVEE osaühing Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine 316 804.66
10001689 aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR Muude plasttoodete tootmine 17 383 950.00
10001791 Ilmre OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
Puittaara ja puitaluste tootmine
1 640 498.35
10001957 CE TEHNIKA OÜ Masinate ja seadmete remont 432.00
10002201 osaühing SCANWOOD Mujal liigitamata mööbli tootmine 38 705.66
10002365 Osaühing Fotland Elektroonika- ja optikaseadmete remont 507.50
10002419 Osaühing Plamost Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
Programmeerimine
0.00
10003229 Osaühing Baseilo Masinate ja seadmete remont
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
576 663.66
10003592 Osaühing TRAKMETS Muude puitplaatide tootmine
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
113 899.46
10003755 Osaühing Italpak Muude tööpinkide tootmine 2 000.00
10003886 Osaühing Anninet-V Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Nööri, köie ja võrgulina tootmine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kauba õhutransport
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
125 738.62
10004068 Aktsiaselts Tarriks Saematerjali tootmine
Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
69 620.88
10005091 EF Production OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine 1 236 950.82
10005211 Ericsson Eesti Aktsiaselts Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Sideseadmete tootmine
183 579 029.20
10005435 osaühing "NRT" Masinate ja seadmete remont
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
52 914.00
10005487 osaühing NÕO LIHATÖÖSTUS Muu teenindus
Liha- ja linnulihatoodete tootmine
17 955 316.96
10006073 Osaühing Radnes Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Laevade ja paatide remont ja hooldus
58 404.40
10006498 Osaühing Kallaste Kalur Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
Veetransporti teenindavad tegevusalad
227 478.60
10007210 Aktsiaselts Spratfil Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine 0.00
10007380 Valsiniidu aktsiaselts Mujal liigitamata mööbli tootmine 0.00
10007486 Usaldusühing VNS Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk 0.00
10007813 aktsiaselts "Rauameister" Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muud insener-tehnilised tegevusalad
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
3 470 893.87
10007925 aktsiaselts CISTA Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine 949 636.92
10007960 osaühing TARFURGO Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine 2 948 400.99
10008132 Osaühing Eltrum Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine 260 918.57
10008474 Osaühing Aquator Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Plastist sanitaarseadmete tootmine (vannid, kraanikausid jne)
0.00
10008706 Saaremaa Piimaühistu Värske piima töötlemine, rõõsa koore tootmine
Kaubavedu maanteel
4 067 416.43
10008847 Osaühing Inmet Mehaaniline metallitöötlus 2 532.00
10009120 Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Valmissööda tootmine loomakasvatusele
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine
Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Meditsiinilaborite, vere-, sperma- jms pankade tegevus
12 054 188.75
10009143 Osaühing KINDRELL Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö 26 604.40
10009159 Aktsiaselts Balbiino Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
Jäätisetootmine
14 093 273.13
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu puhastustegevus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektriseadmete remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
123 156.67
10009723 Osaühing "Latikas" Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
219 471.04
10009806 osaühing NOK EMPIIR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
53 121.17
10010169 Caverion Eesti AS Masinate ja seadmete remont
Elektriseadmete remont
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
881 212.23
10010360 NABO Nahktooted osaühing Kohvrite, käekottide jms kaupade tootmine 106 649.01
10010560 osaühing REVELIKO Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine
Liha ja lihatoodete hulgimüük
5 055.02
10011051 Aktsiaselts STANDARD Mööbli ja sisustusesemete parandus
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Mujal liigitamata mööbli tootmine
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
515 161.05
10011720 Osaühing AVP Integral Metallide ja metallimaakide hulgimüük
Metallitöötlus ja metallpindade katmine
1 514 709.74
10011950 STYLE WEAR OSAÜHING Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine
Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
Tekstiili viimistlemine
37 830.64
10012895 kalandusühistu Peipsi Rand Nööri, köie ja võrgulina tootmine
Mageveekalapüük
1 486.30
10012984 aktsiaselts IKODOR Betoonist muude ehitustoodete tootmine 1 650 479.83
10013788 Nakro OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine
Muude keemiatoodete hulgimüük
550 449.17
10014411 Osaühing INELTEX Töörõivaste tootmine 22 782.93
10014440 Osaühing Lekonti Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 5 733.00
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy