EILE

Jagu D hõlmab elektrienergia, maagaasi, auru, kuuma vee jms edastamist ja jaotamist vastava püsiinfrastruktuuri (püsivõrgu/torustiku) kaudu. Jaotusvõrgu mõõtmed/ulatus ei ole määrav: siia kuulub nii tööstusüksuste kui ka korterelamute varustamine elektri, gaasi, auru ja kuuma veega, k.a konditsioneeritud õhuga. Seega hõlmab jagu elektrienergiat või gaasi tootvate, kontrollivate ja jaotavate elektrienergia- ja gaasiettevõtete tegevuse.

Siia ei kuulu:
veekogumine, -töötlus ja -varustus, vt 36001
kanalisatsioon ja heitveekäitlus, vt 37001
gaasi (kaug)transport torujuhtmete kaudu, vt 49501

Erialaliidud:
Eesti Kaitsetööstuse Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10002862 Osaühing JAHVATAJA Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Taimekasvatuse abitegevused
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
18 316.36
10002939 Osaühing Heino Lään Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Muu mujal liigitamata teenindus
7 127.64
10003488 OÜ ORDULA Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Mootorsõidukite hooldus ja remont
9 368.08
10003592 Osaühing TRAKMETS Muude puitplaatide tootmine
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
113 899.46
10003844 OÜ KNJ-Transport Elektrienergia müük
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 996.87
10005748 Osaühing Vivante Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mujal liigitamata tervishoiualad
Elektrienergia müük
0.00
10006825 Osaühing Mets ja Põld Metsaraie
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Segapõllumajandus
5 798.56
10015238 AS Alexela Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Mootorikütuse hulgimüük
Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
Elektrienergia müük
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
145 232 100.70
10015451 Karmilles OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
42 620.25
10015936 Osaühing Saaremetsa Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Piimakarjakasvatus
Loomakasvatuse abitegevused
Elektrienergia müük
279 240.13
10017616 Aktsiaselts Loo Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Elektrienergia jaotus
1 333 325.59
10021049 aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Elektrienergia müük
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
2 312 703.50
10022037 Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
Muu mujal liigitamata kaevandamine
Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine
Kaubavedu maanteel
Elektrienergia jaotus
Killustiku tootmine
2 569 329.35
10022296 AS Silikaat Mörditootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 221 551.82
10023746 Osaühing PIIRIMETS Elektrienergia tootmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Metsaraie
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
3 885.08
10023918 Mällikvere Põllumajandusühistu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Muude kindlate kaupade vahendamine
Maastiku hooldus ja korrashoid
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
302 075.19
10026868 Aktsiaselts "RAUBRI" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Elektrienergia müük
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
314 106.85
10029080 osaühing Arctictal Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 21 209.48
10029393 ETTeam Baltic OÜ Muude tööriistade tootmine
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
Kaubavedu maanteel
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
1 639 447.46
10029542 aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia jaotus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
774 191.25
10033213 aktsiaselts Reiden Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
123 373.90
10039457 aktsiaselts Generaator Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
132 395.27
10043944 osaühing Maiwest Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Tolliagentide tegevus
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
5 923.03
10044866 Osaühing Metsagrupp Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Ajutise tööjõu rent
Metsavarumine
Metsamajandust abistavad tegevused
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
1 945 645.63
10045133 OÜ Nanoformula Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
8 077.17
10047867 Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 346 444.64
10048284 Skinest Technology OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Elektrienergia müük
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
219 767.72
10049059 AS DESINTEGRAATOR Elektrienergia müük
Muu teenindus
Elektroonilise side muud teenused
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
574 510.55
10051168 OÜ Hilaris Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Hoonete üldpuhastus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
49 091.00
10051435 "Lasva Liimpuidu" aktsiaselts Mööbliosade tootmine
Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Kaubavedu maanteel
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Puittaara ja puitaluste tootmine
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Muude puitplaatide tootmine
Enda kinnisvara ost ja müük
Mujal liigitamata mööbli tootmine
424 376.83
10051731 osaühing Mooste Farmerid Elektrienergia müük
Taimekasvatuse abitegevused
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
42 507.56
10052883 Aktsiaselts Kajax Fishexport Elektrienergia müük
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
Muu teenindus
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
3 521 198.53
10052908 Iftar OÜ Metsaraie
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
459 210.99
10055315 Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia jaotus
Elektrienergia müük
226 935.24
10056645 osaühing Tseetan-gold Kellade ja ehete parandus
Väärisesemete jms toodete tootmine
Elektrienergia jaotus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
29 180.52
10059566 osaühing Raneron Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
11 849.26
10062092 Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine
Elektrienergia müük
Piimakarjakasvatus
Segapõllumajandus
Saagikoristusjärgsed tegevused
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
667 336.39
10064165 osaühing Faasion Elektrienergia müük
Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
1 987 025.23
10064573 osaühing KEMASOL Elektrienergia müük
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
56 332.37
10066299 Adven Eesti AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Gaasitootmine
8 101 813.80
10066342 osaühing Kuvart Elektrienergia jaotus 0.00
10068482 Aktsiaselts Elme Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektroonilise side muud teenused
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Muude vahetoodete hulgimüük
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muude keemiatoodete hulgimüük
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Masinate ja seadmete remont
Tööstusgaaside tootmine
Muu teenindus
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
0.00
10015770 Osaühing REPTEKS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
1 174.10
10073632 Osaühing Fi-Kin Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Elektrienergia müük
Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine
59 437.68
10074442 Osaühing Järva PM Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
Elektrienergia tootmine
Piimakarjakasvatus
645 712.29
10078799 Osaühing Järvakandi Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 60 297.66
10079623 Inkris OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
61 034.27
10080448 aktsiaselts BRICK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
7 555.18
10080968 LUUNJA STUD OÜ Enda kinnisvara ost ja müük
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
15 187.51
10081873 Usaldusühing "MADESAARE" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
0.00
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy