EILE

Jagu J hõlmab info- ja kultuuritoodete tootmist, edastamist ning levitamist; side- ja infotehnoloogiaalast tegevust, andmetöötlust jm infoalast tegevust. Siia kuulub kirjastamine, k.a tarkvara kirjastamine (osa 58), kinofilmide ja helisalvestiste tootmine (osa 59), raadio- ja teleprogrammide tootmine ja edastamisele suunamine (osa 60), samuti tellitavate audiovisuaalmeedita teenuste programmikataloogide koostamine ja pakkumine (osa 60), elektrooniline side (osa 61), infotehnoloogia (osa 62) ja muu infoalane tegevus (osa 63).
Kirjastamine hõlmab info- või kultuuritoote sisule autoriõiguste omandamist ning reprodutseerimise ja levitamise teel toote/teose sisu avaldamist. Siia kuulub materjalide avaldamine paberil, elektroonilises või audioformaadis, Internetis, multimeediatootena (nt CD-ROM-raamatud) jne.
Tele- või raadiprogrammide tootmise, edastamise ja levitamisega seotud tegevused jagunevad osade 59, 60 ja 61 vahel. Üksikute programmiosade (nt filmid, teleseriaalid jms) tootmine kuulub ossa 59. Üksikutest programmiosadest vm komponentidest (nt uudiste otsesaated) terviklike tele- või raadioprogrammide loomine ja nende programmide leviedastuse valik tootja poolt kuulub ossa 60. Terviklike teleprogrammide levitamine kolmandate osapoolte poolt (ilma sisu muutmata) kuulub ossa 61. Levitamine (osa 61) võib toimuda maapealsete ringhäälingu-, satelliit- või kaabellevivõrkude vahendusel

Siia ei kuulu:
postiside, vt osa 53

Erialaliidud:
Eesti Kaitsetööstuse Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Info ja side

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10000024 osaühing "Eesti Raamat" Raamatukirjastamine
Muu mujal liigitamata teenindus
227 585.98
10000774 Usaldusühing Casus Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
Sõitjate muu maismaavedu
Toitlustamine üritustel
Veokite rentimine ja kasutusrent
Muu majutus
Muud juriidilised toimingud
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
58 890.96
10001259 osaühing Atlantise Kirjastus Muu huvikoolitus
Raamatukirjastamine
981.00
10002371 OÜ Havera Muu kirjastamine 27 863.23
10002394 Osaühing Allfilm Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad
Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine
Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
843 902.66
10002419 Osaühing Plamost Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
Programmeerimine
0.00
10004128 Osaühing Akriibia Fotograafia
Muu kirjastamine
7 397.04
10004677 Aktsiaselts Ekspress Grupp Universaalne postiteenus
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
3 295 642.67
10005168 osaühing "Fotofakt" Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Telesaadete tootmine
0.00
10006966 AS CGI Eesti Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Programmeerimine
4 324 363.63
10007196 Osaühing Kirjastus Valgus Raamatukirjastamine 0.00
10013660 Osaühing INFORING MEDIA Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
Jaemüük posti või Interneti teel
167 459.92
10014641 Osaühing NORVIK Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused 6 795.00
10014747 AS All Media Eesti Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused
Reklaami vahendamine meedias
8 248 245.47
10014807 Osaühing ReMikro Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
172 409.07
10017881 OÜ TIRITAMM Raamatukirjastamine 842.43
10018509 Osaühing FESTART Raamatukirjastamine
Muu tarkvara kirjastamine
1 717.61
10019006 OÜ DETSIMUS Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused 666.29
10021546 osaühing Punamoon Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
126 467.44
10024467 Aktsiaselts SINISUKK Raamatukirjastamine 214 782.00
10024935 Nõmme Raadio OÜ Raadioteenused 10.66
10025413 Traadita Kommunikatsioonide Osaühing Elektroonilise side muud teenused 9 089.66
10026236 Aktsiaselts Sysdec Arvutialased konsultatsioonid
Programmeerimine
202 463.30
10027359 Schönberger OÜ Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused 0.00
10028146 Taevaraadio OÜ Raadioteenused 85 000.00
10028790 Aktsiaselts PAKETT Muu kirjastamine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Köitmine ja selle sidusalad
Raamatukirjastamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Raamatute trükkimine
261 061.78
10030551 Nesco OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus
9 740.97
10030746 aktsiaselts Kuma Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Fotograafia
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine
668 338.03
10031774 Osaühing A-TOLLIAGENTUUR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
217 463.96
10031987 osaühing Elvior Programmeerimine 122 036.60
10036275 Osaühing Adapt Programmeerimine 5 683.34
10038759 ACG-Nyström Eesti Osaühing Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük
Arvutialased konsultatsioonid
Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
Masinate ja seadmete remont
304 709.34
10040978 osaühing Vesilind Kinofilmide ja videote tootmine
Telesaadete tootmine
81 399.43
10041017 osaühing Plurium Disainerite tegevus
Programmeerimine
Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Reklaamiagentuurid
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
10 972.00
10042525 Rao Heidmetsa Filmistuudio Osaühing Kinofilmide ja videote tootmine 0.00
10043275 A Film Eesti OÜ Telesaadete tootmine
Kinofilmide ja videote tootmine
189 193.90
10043602 Osaühing MINOR FILM Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine 800.00
10043944 osaühing Maiwest Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Tolliagentide tegevus
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
5 923.03
10044576 Kliimapartner OÜ Elektroonilise side muud teenused
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
6 442.46
10047617 Osaühing MIHKELSON & KO Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused 0.00
10047646 aktsiaselts MEDISOFT Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Programmeerimine
911 307.75
10048120 osaühing Adorest Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
10 810.19
10049059 AS DESINTEGRAATOR Elektrienergia müük
Muu teenindus
Elektroonilise side muud teenused
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
574 510.55
10049237 Optime OÜ Arvutialased konsultatsioonid 31 325.46
10049349 osaühing Huu ja Kehard Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
8 823.21
10049941 Osaühing Sign Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Muude seadmete remont
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
199 852.13
10050275 osaühing InspirIT Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused 0.00
10057129 Waldrand Law OÜ Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
Muud juriidilised toimingud
8 681.99
10057863 Osaühing EETASOFT Programmeerimine 142 091.90
10058222 osaühing NITTIS Veoste ekspedeerimine
Veebiportaalide tegevus
Jalatsite hulgimüük
Jalatsite ja nahktoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
3 161 193.77
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy