eile.ee

E: Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus maksustatud käive statistika. 2022Q4

Koht Firma
1
KIRDE VARAD AS Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Peakontorite tegevus
368 176.62
370 715.99
92 951 441.80
0
2 +1
Aktsiaselts Estonian Cell Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Paberimassi tootmine
0.00
374 927.42
46 811 758.33
94
3 -1
Cronimet Nordic OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus
798 005.53
196 325.36
41 732 022.35
46
4 +2
Enefit Green AS Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Masinate ja seadmete remont, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Peakontorite tegevus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 896 377.47
508 841.27
38 500 442.00
106
5 -1
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Mööbliosade tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine, Kilpparketi tootmine
624 984.27
1 243 637.76
27 353 690.08
645
6 -1
AS Kuusakoski Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
363 525.75
364 061.57
22 088 579.33
96
7
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine, Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
0.00
35 770.90
18 083 625.78
1
8
ETS NORD AS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Muude masinate ja seadmete hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
992 904.68
951 709.19
15 256 228.55
307
9
AKTSIASELTS TALLINNA VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 283 855.35
844 309.28
14 703 292.00
268
10
Eesti Keskkonnateenused AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
1 440 597.31
1 167 017.14
11 356 906.48
465
11 +2
aktsiaselts Ecometal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0.00
173 453.47
9 440 230.98
55
12
AS SAMI Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük, Tavajäätmete kogumine
237 874.03
360 919.22
9 034 818.91
123
13 -2
RAGN-SELLS AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Ohtlike jäätmete kogumine, Tavajäätmete kogumine
1 350 785.50
902 777.64
8 550 306.84
286
14
Stell Eesti AS Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Hoonehalduse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Hoonete üldpuhastus
2 454 235.88
1 551 787.79
7 825 406.82
1483
15
OÜ PMT Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
234 569.07
220 372.60
6 913 346.41
83
16 +9
Kat Metal Estonia OÜ Kaubavedu maanteel, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
34 287.96
36 018.94
5 956 830.13
17
17
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia jaotus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
415 387.94
218 505.27
5 760 629.73
124
18
OÜ Print Best Tavajäätmete kogumine, Muu trükkimine
0.00
241 413.54
5 497 698.25
99
19 -3
Aktsiaselts BETONEKS Kaubavedu maanteel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Elektrienergia müük, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
516 721.82
344 867.67
4 567 043.97
87
20
Woodyscovery OÜ Tavajäätmete kogumine, Kaubaladude töö, Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Mängude ja mänguasjade hulgimüük, Veoste ekspedeerimine
105 395.51
46 995.48
4 241 045.58
21
21 +1
Aktsiaselts OG Elektra Tootmine Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine, Valmistoitude tootmine, Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine, Tavajäätmete kogumine, Liha- ja linnulihatoodete tootmine, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Lemmikloomade valmistoidu tootmine, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Mujal liigitamata toiduainete tootmine
427 665.34
136 808.70
4 080 936.85
127
22 -3
Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM Ohtlike jäätmete kogumine, Kauba raudteevedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Laevade pukseerimine jms, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
663 918.78
485 036.78
3 839 121.56
134
23 +4
Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Tavajäätmete kogumine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
723 706.69
293 773.75
3 693 046.07
98
24 +2
aktsiaselts Tartu Veevärk Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
275 534.89
261 129.78
3 691 352.39
88
25 -4
OÜ Eesti Pandipakend Muude vahetoodete hulgimüük, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0.00
145 450.37
3 577 738.20
47
26 -3
Pomemet Osaühing Masinate ja seadmete remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, Kaubavedu maanteel
211 824.08
183 654.56
3 284 539.74
49
27 +3
Aktsiaselts ELVESO Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu teimimine ja analüüs, Elektrienergia müük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
261 868.88
88 566.68
3 218 258.94
24
28 +9
Grandmet OÜ Sõitjate muu maismaavedu, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
13 736.77
21 702.55
2 674 432.08
9
29 -1
Osaühing Kaurits Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Teede ja kiirteede ehitus, Vesiehitus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
421 229.10
242 541.56
2 635 248.29
52
30 +10
ERA Valduse Aktsiaselts Metsaraie, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Laadungikäitlus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Turba tootmine
0.00
87 528.99
2 467 750.38
26
31 -2
aktsiaselts TEMPEST Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude keemiatoodete hulgimüük, Abrasiivtoodete tootmine
187 734.02
55 394.04
2 276 845.63
27
32 +15
Aktsiaselts Moodul Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
246 638.88
63 831.09
2 084 914.96
31
33 -9
Hilandero Houses OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
0.00
52 709.36
2 075 907.78
12
34 +8
Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
333 079.38
300 584.12
2 068 676.25
79
35 +27
Aktsiaselts Level Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Teede ja kiirteede ehitus, Killustiku tootmine, Vesiehitus, Valmis betoonisegu tootmine
255 271.63
113 012.09
2 065 271.47
48
36 -4
Aktsiaselts Nordic Lumber Muude puitplaatide tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata mööbli tootmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veoste ekspedeerimine, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Saematerjali tootmine, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
190 358.19
54 036.19
2 060 448.78
26
37 +23
Aktsiaselts Kuressaare Soojus Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
190 553.96
93 299.85
1 985 744.87
31
38 -5
Osaühing Vändra MP Lammutamine, Muud kaeve- ja mullatööd, Turba tootmine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Teede ja kiirteede ehitus, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muu puhastustegevus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
297 175.11
175 112.57
1 932 880.61
56
39 +5
Volume Design OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
179 654.95
184 754.60
1 922 903.44
58
40 -2
ORKOS ESTONIA OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
0.00
12 333.95
1 890 310.46
5
41 -5
Osaühing Strantum Muu puhastustegevus, Hoonehalduse abitegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
185 413.30
181 024.73
1 829 347.67
78
42 +4
Amphenol ConneXus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude elektriseadmete tootmine
414 413.98
438 848.47
1 756 048.80
287
43 +2
OÜ EKOVIR Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
524 009.26
206 788.17
1 750 363.45
97
44 +8
OÜ AMESTOP Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Lammutamine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
291 893.08
61 358.43
1 724 064.22
18
45 -10
aktsiaselts PÄRNU VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
216 066.45
148 557.93
1 697 102.94
58
46 -15
Aktsiaselts GREEN MARINE Tavajäätmete kogumine, Ohtlike jäätmete kogumine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
180 676.96
187 701.33
1 689 881.52
48
47 +1
aktsiaselts Epler & Lorenz Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
308 462.70
137 477.64
1 613 516.90
50
48 -14
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Elektrienergia jaotus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
69 002.01
39 823.77
1 607 624.34
13
49 +9
Aspen Grupp OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Lammutamine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
193 549.98
126 699.66
1 541 885.23
27
50 -9
RoadWest OÜ Tavajäätmete kogumine, Teede ja kiirteede ehitus
69 399.96
37 812.52
1 509 544.06
47
51 +2
Laserline OÜ Mehaaniline metallitöötlus, Tavajäätmete kogumine
197 583.98
76 420.26
1 497 549.04
18
52 -1
osaühing Miridon Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
241 067.97
131 327.10
1 490 108.13
40
53 +10
Hissmekano Estonia OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus, Lukkude ja hingede tootmine, Sporditarvete tootmine
103 496.80
109 281.04
1 401 212.11
39
54 -11
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Veoste ekspedeerimine
174 023.77
119 293.04
1 381 982.20
68
55 +15
Aktsiaselts Saku Maja Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Hotellid, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Toitlustamine üritustel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
119 116.75
87 953.62
1 325 923.65
27
56 +9
Aktsiaselts Narva Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
282 444.48
219 037.95
1 225 692.51
89
57 -18
OÜ Kemmerling Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
266 797.66
137 061.92
1 221 756.54
33
58 -2
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
292 656.33
136 117.11
1 206 482.37
71
59 +15
OÜ RTS Infraehitus Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
58 702.31
3 693.69
1 206 443.09
0
60 +7
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
182 946.76
10 533.93
1 166 132.95
2
61 -2
AKTSIASELTS KIVILUKS Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Killustiku tootmine
216 506.57
100 108.86
1 165 982.25
29
62 -8
RP Pakend OÜ Tavajäätmete kogumine
109 624.02
82 055.63
1 164 424.38
32
63 +8
Leemans Greencircle OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
23 505.63
24 416.14
1 161 714.21
9
64 -3
Tallinna Jäätmekeskus Tavajäätmete kogumine
74 441.16
78 324.13
1 147 738.69
40
65 -16
OÜ Weerec Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
51 467.59
54 943.75
1 028 944.57
25
66 +7
Aktsiaselts Keila Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
175 550.12
94 668.67
969 038.60
52
67 -3
AS Emajõe Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus
0.00
98 466.64
959 107.96
32
68 +1
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
58 183.63
20 909.86
952 112.54
4
69 +10
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
154 920.49
71 710.84
930 655.68
36
70 -2
Karimek OÜ Tavajäätmete kogumine
85 784.52
66 575.85
909 621.97
29
71 +7
Wisefab OÜ Tavajäätmete kogumine, Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
55 320.06
59 137.46
899 269.31
24
72 +14
Pinnasepuhastuse OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
18 094.24
714.18
897 117.43
1
73 +65
Nelitäht OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
182 637.40
23 273.98
891 921.77
9
74 -2
AS Viimsi Vesi Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
126 344.75
81 815.70
863 992.03
22
75 +1
Aktsiaselts Alistron Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Põranda- ja seinakatete paigaldus, Tavajäätmete kogumine
86 114.60
91 184.87
840 872.28
30
76 -1
Eesti Vanapaber OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0.00
22 499.26
836 052.56
10
77 -11
aktsiaselts EcoPro Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine
133 359.13
78 748.52
786 277.73
24
78 +18
Ionix Systems OÜ Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
155 753.52
157 825.06
773 180.03
112
79 +14
OÜ ISTREK Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mehaaniline metallitöötlus
114 815.15
74 958.02
769 887.81
32
80 +34
OSAÜHING FORMET GRUPP Kaubavedu maanteel, Lammutamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Muud kaeve- ja mullatööd, Muu puhastustegevus, Laadungikäitlus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
32 317.18
23 111.19
768 284.16
19
81 +1
24 007.44
8 344.48
723 706.75
2
82 +12
Aster Metal OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
87 806.25
68 070.26
722 472.62
25
83
Dorinmet OÜ Ohtlike jäätmete kogumine, Muud eriehitustööd
1 407.00
1 400.64
715 510.45
1
84 +1
Aktsiaselts Väätsa Prügila Tavajäätmete kogumine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Ohtlike jäätmete kogumine
130 391.18
58 158.73
703 588.88
23
85 -5
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
73 885.05
73 818.05
698 506.93
32
86 +21
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
74 082.28
37 701.12
682 200.50
14
87 -10
OÜ AGRICOLA KAUBANDUS Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
3 036.67
5 227.98
676 585.76
1
88 +216
Osaühing Inferal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 427.73
1 410.65
652 658.27
2
89 +11
OÜ Multivara Muu posti- ja kullerteenused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
105 492.43
47 840.44
650 478.80
22
90 -9
Aktsiaselts Viljandi Veevärk Elektriseadmete remont, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
90 946.49
90 625.99
645 357.03
22
91 -7
OÜ HIIU AUTOTRANS Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Autode tehniline ülevaatus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Ohtlike jäätmete kogumine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel
148 549.22
93 881.77
605 421.28
47
92 -42
Farmada Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Muude mootorsõidukite müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
89 977.79
53 319.62
591 128.00
30
93 -2
Aktsiaselts Rakvere Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
93 805.08
67 332.20
586 327.30
13
94 +4
Donte Arenduse AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
136 718.77
55 796.21
585 626.40
20
95 +11
Osaühing Sigwar Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Liha- ja linnulihatoodete tootmine
93 758.73
35 461.72
583 801.06
27
96 -39
OÜ Viljandi Energiabaas Vedelike ja gaaside ladustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 899.59
11 239.62
583 467.08
3
97 -10
111 778.81
63 905.09
581 231.20
21
98 -3
Ecovill Grupp UÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Isolatsioonitööd, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu posti- ja kullerteenused, Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd
59 822.62
10 327.97
574 014.46
7
99
aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
0.00
67 127.79
567 564.67
23
100 +13
Osaühing PORTLIF GRUPP Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Ohtlike jäätmete kogumine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
2 521.80
30 684.24
566 232.68
17
101 -12
Aktsiaselts KOVEK Elektrienergia müük, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
57 163.99
54 142.28
562 177.14
17
102 -10
Mittetulundusühing REHVIRINGLUS Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
28 677.94
0.00
556 152.41
0
103 +15
AS Baltplast Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muude plasttoodete tootmine, Kergmetalltaara tootmine
125 908.04
19 732.89
539 032.36
10
104 +8
Scanwaste OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Tavajäätmete kogumine
35 901.11
1 905.11
512 454.53
22
105 +10
Eesti Jäätmekäitlus OÜ Tavajäätmete kogumine
3 415.41
1 433.65
497 821.48
2
106 +14
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
109 911.46
58 150.18
490 592.21
36
107 -6
aktsiaselts Haapsalu Veevärk Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
69 215.06
65 039.36
488 140.59
18
108 +9
Aktsiaselts Lahevesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
70 151.58
93 111.94
481 150.20
45
109 +166
Aktsiaselts NITROFERT Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
29 248.58
27 549.14
480 858.59
12
110 -22
OÜ Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
151 581.95
111 711.74
480 129.37
115
111 -8
osaühing Gersamia Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veoste ekspedeerimine
24 355.27
4 592.96
463 911.14
6
112 +4
AS VALGA VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektriseadmete remont, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
64 088.46
49 258.55
462 304.86
21
113 +85
aktsiaselts J.I.T Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük, Ajutise tööjõu rent
58 915.20
12 872.63
461 258.88
5
114 +7
Hunting Grupp OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kaubavedu maanteel, Külalistemajad, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine
49 053.79
17 516.86
457 938.81
16
115 -60
Revonia OÜ Muu mujal liigitamata tootmine, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
48 153.87
35 746.01
456 378.52
22
116 -19
Osaühing Arco Metal Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük, Mujal liigitamata mööbli tootmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Mehaaniline metallitöötlus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
57 045.73
35 073.12
452 903.13
11
117 -8
Aktsiaselts Paide Vesi Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
0.00
65 582.37
450 505.94
17
118 +10
aktsiaselts ARAND Muu teenindus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Masinate ja seadmete remont
39 817.45
11 548.89
449 466.39
4
119 -29
Marico Metall OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
0.00
3 323.01
439 873.84
6
120 -15
OÜ Virestcon Ehitus Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
67 113.83
41 168.03
427 544.27
15
121 +38
aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus
89 724.75
55 864.70
426 824.54
29
122 +18
OÜ ETAL Group Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Elektronkomponentide tootmine
44 752.06
48 145.87
420 254.28
53
123 +16
NORDIC PLAST OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muude plasttoodete tootmine
44 739.08
41 357.13
418 609.46
15
124 +2
Redsom OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Vundamendi-, betooni- jm müüritööd, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
41 254.69
16 035.68
413 551.78
7
125 +18
Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
51 137.85
40 337.01
402 355.42
12
126 +30
Base Metal OÜ Jaemüük posti või Interneti teel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
24 413.75
12 282.86
398 557.45
7
127 +24
Kernel Trading OÜ Raua, terase ja ferrosulamite tootmine, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
92 696.34
80 531.69
395 330.24
23
128 -17
Krynicki Glass Recycling OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
25 863.94
26 229.34
388 859.44
16
129 +85
Osaühing aqua consult baltic Muu mujal liigitamata koolitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
90 577.66
42 207.16
388 775.95
15
130 +1
Põltsamaa Vesi OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
0.00
30 229.28
386 932.68
13
131 -21
osaühing Ökoloog Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
121 924.10
87 167.88
386 502.00
30
132 -5
SPEQ Agri OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kaubavedu maanteel
50 493.83
19 574.48
374 948.72
8
133 +28
Alutaguse Haldus Osaühing Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus, Hoonete üldpuhastus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
56 688.92
37 271.08
373 385.47
26
134 +54
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
0.00
22 073.22
365 623.21
7
135 -6
aktsiaselts PÕLVA VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
55 683.45
35 739.69
362 386.64
11
136 -14
Marico Holding OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
22 498.47
21 257.73
360 485.65
28
137 -4
Osaühing Pesulux Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus
50 285.41
34 223.80
352 394.98
21
138 -6
OÜ Toruabi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
92 223.71
55 300.38
349 395.14
17
139 -15
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
71 697.26
30 765.29
348 727.48
10
140 -36
OÜ Loo Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
4 350.51
52 792.74
344 751.62
19
141 -18
osaühing Taararing Muu puhastustegevus, Tavajäätmete kogumine
100 384.45
63 295.70
335 690.26
50
142 -5
Aktsiaselts Pesmel Eesti Mujal liigitamata erimasinate tootmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine, Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine, Metallurgiamasinate tootmine
85 994.08
91 759.83
327 673.99
16
143 +4
Fekto OÜ Hoonete üldpuhastus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu puhastustegevus, Kaubavedu maanteel, Veokite rentimine ja kasutusrent, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
43 999.35
19 433.26
324 477.37
13
144 -14
Vaggen AS Ohtlike jäätmete kogumine, Laevade pukseerimine jms
37 336.64
38 045.10
323 057.46
18
145 -26
Aktsiaselts NARVA-JÕESUU KOMMUNAAL Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
80 689.43
59 631.66
316 170.81
30
146 -5
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
44 556.18
33 494.32
315 220.40
15
147 -39
Osaühing Estmetex Tavajäätmete kogumine
4 514.20
4 755.52
309 289.09
3
148 +17
osaühing Kohila Maja Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused
0.00
26 826.25
294 984.64
8
149 -14
osaühing Sindi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu teenindus
33 548.82
25 535.34
292 854.27
9
150 +8
Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
23 466.29
15 805.21
292 457.30
19
151 -7
aktsiaselts Rapla Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
60 476.10
24 649.19
287 757.15
12
152 +24
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
42 037.76
29 217.80
287 687.55
11
153 +39
OÜ BATA Servis Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
0.00
5 031.03
280 668.13
7
154 +1
Osaühing Jõgeva Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
43 620.71
23 789.22
273 559.63
8
155 +74
AS Järva Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
28 470.84
25 765.19
267 965.18
11
156 -31
KESKKOND & PARTNERID OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
59 836.35
25 719.26
267 630.73
10
157 +111
OÜ Sultan Oil Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
35 054.70
1 805.10
260 780.00
2
158 +104
Lakorda Holding OÜ Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
46 082.79
2 138.75
259 600.00
2
159 +31
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
42 009.37
25 974.93
253 362.68
12
160 -26
OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine
21 617.35
17 382.86
253 139.72
8
161 -8
Osaühing KIILI KVH Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
30 895.74
19 440.28
249 740.31
8
162 +12
Esmar Vesi OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
24 894.79
11 032.08
239 103.08
6
163 -18
Osaühing Prügimees Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Tavajäätmete kogumine
52 865.81
30 421.19
235 385.73
13
164 +79
Wastedirect OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
11 279.60
0.00
233 019.33
0
165 +26
Patmari talu OÜ Tavajäätmete kogumine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Küttepuude tootmine
38 772.41
7 992.07
231 390.54
3
166 +35
Käitlus OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
24 595.16
16 333.79
227 483.57
11
167 -25
Osaühing Ratla Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Piimakarjakasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Kaubavedu maanteel
0.00
14 381.20
227 068.95
7
168 -5
14 897.38
9 664.27
222 365.52
6
169 -9
Aktsiaselts Matsalu Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
48 944.87
33 501.00
217 194.50
10
170 +51
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
32 390.69
29 630.52
215 927.52
15
171 -22
Niidu Ladu OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
21 019.00
16 617.99
215 363.00
3
172 -3
osaühing TÜRI VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
25 439.25
15 933.21
215 305.04
6
173 -11
Eesti Elektroonikaromu OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
30 659.72
4 178.58
211 716.25
0
174 +63
Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
20 418.28
20 238.93
209 718.61
13
175 +24
SA-Works OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
26 634.92
10 142.68
208 000.16
10
176 -5
Osaühing FERALMET Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
18 919.23
16 382.36
202 676.04
10
177 +30
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
32 685.02
20 277.33
202 514.75
9
178 -24
OÜ Bussiremont Autopesu jms teenindus, Vrakkide demonteerimine, Mootorsõidukite hooldus ja remont
24 597.45
14 124.45
199 623.75
8
179 +4
OÜ Poliplast Tavajäätmete kogumine
20 315.21
6 671.04
196 372.73
6
180 +1
Pegatron OÜ Muude elektriseadmete tootmine, Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Kaubaladude töö
27 821.46
16 237.23
196 291.61
7
181 -6
Osaühing Saarde Kommunaal Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Matusetalituste korraldamine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Muu puhastustegevus
50 592.07
32 519.02
195 816.43
18
182 -32
Osaühing Metallieksperdid Metallitöötlus ja metallpindade katmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Mööbliosade tootmine, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
75 088.87
47 625.92
193 450.68
15
183 +36
Aktsiaselts Vekanor Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
13 440.07
12 827.37
191 899.00
5
184 +3
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
55 955.79
35 697.14
185 290.56
25
185 -17
Infokaitse OÜ Kaubavedu maanteel, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
36 639.40
27 015.02
181 538.00
16
186 -8
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
59 290.20
39 809.34
181 460.18
19
187 -35
Tehnomarket recycling OÜ Muud eriehitustööd, Ohtlike jäätmete kogumine
4 770.80
1 174.16
180 684.46
1
188 -31
Perasaar OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine, Hoonestusprojektide arendus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Katusetööd, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Tavajäätmete kogumine
0.00
1 209.50
176 523.44
1
189 -12
Aktsiaselts ÖKOSIL Ohtlike jäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu teimimine ja analüüs
59 848.39
41 200.35
173 938.99
15
190 +65
Tanklatehnika osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus
34 226.75
9 388.07
173 829.32
2
191 -55
Osaühing VAITORG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
31 419.86
16 141.98
172 283.52
11
192 -6
WASTEMAN OÜ Muud kaeve- ja mullatööd, Tavajäätmete kogumine
6 439.52
4 630.62
167 915.09
4
193 +53
Esito OÜ Tavajäätmete kogumine, Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
27 327.54
0.00
167 348.46
0
194 +21
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
26 114.63
21 747.16
166 873.89
12
195 -23
OÜ Lustrum Teenused Lammutamine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
38 150.23
25 694.09
161 640.87
13
196 -2
ABEMI LAOTEENUSED OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubaladude töö, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
43 536.47
19 949.65
159 547.92
9
197 +5
Osaühing Trans-Toomapojad Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
24 720.09
12 664.56
158 918.32
7
198 +102
osaühing Selodiin Ohtlike jäätmete kogumine
32 347.17
4 716.96
157 309.30
2
199 -19
aktsiaselts Kärdla Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
27 879.84
14 582.61
156 633.14
7
200 -54
OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
11 578.08
15 207.61
155 678.10
5
201 +244
Karu KV OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
30 570.17
0.00
155 492.07
0
202 -7
GW GRUPP OÜ Tavajäätmete kogumine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
14 973.96
6 009.29
155 178.40
3
203 -24
OÜ Multilift UV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd
28 478.48
11 733.63
153 070.67
5
204 +16
Osaühing Aves Service Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muu mujal liigitamata teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Metsaraie, Muu toitlustamine, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Juuksuri- ja muu iluteenindus, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
9 216.25
8 187.59
147 594.29
13
205 -12
Kihnu Majanduse Osaühing Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused, Segapõllumajandus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Kaubaladude töö, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Tavajäätmete kogumine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
18 228.51
7 367.40
147 289.49
3
206 -21
ATI Grupp osaühing Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
108 438.97
10 887.05
146 328.86
2
207 +17
Netronic OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Kaubavedu maanteel, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
26 279.86
12 987.99
143 945.80
14
208 -11
LAPAVIRA OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Magevee-vesiviljelus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Restoranid jm toitlustuskohad, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus
3 195.07
3 239.55
139 814.77
5
209 +36
JSK Ida OÜ Tavajäätmete kogumine
10 698.64
4 677.15
138 492.43
7
210 +6
Osaühing Pandivere Vesi Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
24 251.01
11 041.18
136 901.19
7
211 -2
Osaühing Ramsi VK Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
30 096.58
22 202.85
129 829.37
10
212 +16
Osaühing ESTRAGON FG Kaubavedu maanteel, Ohtlike jäätmete kogumine, Tavajäätmete kogumine
17 729.93
10 048.39
129 299.10
10
213 -65
Flovac Nordic OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
20 052.35
5 580.62
129 169.78
2
214 +58
Aktsiaselts Võhma ELKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
25 394.02
20 843.09
127 853.16
17
215 -45
Osaühing Sandmerk Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muud kaeve- ja mullatööd, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
10 304.39
4 285.27
127 520.99
2
216 +33
osaühing SILVEREHITUS Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
37 069.85
18 372.81
126 933.24
9
217 +1
Aktsiaselts Iivakivi Hoonehalduse abitegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu puhastustegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektriseadmete remont, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
35 117.01
21 528.78
126 717.64
13
218 -45
Osaühing A.L.M.Kotton Vundamendi-, betooni- jm müüritööd, Tavajäätmete kogumine
31 660.77
23 323.54
126 310.04
9
219 -9
aktsiaselts Mako Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
16 003.55
13 165.38
124 820.03
4
220 -7
UNICLEAN OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
0.00
3 082.58
122 782.86
2
221 +73
OÜ Novaveod Muude mootorsõidukite müük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
2 870.83
1 039.86
122 750.00
1
222 -5
Osaühing Agometal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
8 477.94
7 126.96
122 642.01
10
223 -59
R-S OSA Service OÜ Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
27 262.51
28 201.54
118 845.60
5
224 +20
Mustvee Haldus Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektriseadmete remont
27 227.77
19 065.40
118 176.67
15
225 -17
OÜ Smartkonteiner TLN Tavajäätmete kogumine
3 102.47
0.00
114 732.77
0
226 -30
OÜ Setomaa Haldus Muu puhastustegevus, Teede ja kiirteede ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud kaeve- ja mullatööd
26 686.80
20 405.88
113 783.12
6
227 -27
Osaühing Abja Elamu Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Hoonehalduse abitegevused
32 160.63
17 774.11
112 559.35
7
228 +23
GoodChoice OÜ Veokite rentimine ja kasutusrent, Tavajäätmete kogumine, Restoranid jm toitlustuskohad
10 719.28
2 302.28
111 966.16
2
229 +98
Multivara Projekt OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
7 223.58
4 028.30
111 400.25
1
230 -25
Osaühing KATKERA Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Muu teenindus, Muud eriehitustööd, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
20 099.49
11 903.13
110 439.60
5
231 +266
OÜ Askoterm Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
9 733.81
8 853.54
109 635.39
4
232 -10
Osaühing Raven Hoonehalduse abitegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
17 094.40
10 953.15
108 489.36
9
233 -7
Kehtna Vesi osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
23 465.57
19 365.24
108 313.06
11
234 -45
OÜ NewPlanet Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
17 964.10
7 923.28
106 508.01
5
235 +39
Värvi 4 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
11 805.17
968.40
106 073.22
0
236 -32
Prügiekspress OÜ Tavajäätmete kogumine, Kaubavedu maanteel
9 024.55
3 674.43
105 660.20
5
237 -26
Osaühing Põltsamaa GREID Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
24 116.62
13 770.24
105 126.14
9
238 -6
Lipland OÜ Muu mujal liigitamata teenindus, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
25 490.31
19 590.73
103 494.55
13
239 -12
Osaühing Lääne Sanservice Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
25 177.93
16 196.23
103 152.65
6
240 +53
ASEN OÜ Tavajäätmete kogumine
14 542.51
812.04
98 354.30
1
241 +12
OÜ Rõuge Kommunaalteenus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu teenindus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Sõitjate muu maismaavedu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Tavajäätmete kogumine
20 705.32
13 046.11
97 566.60
10
242 -30
Osaühing Matogard Maastiku hooldus ja korrashoid, Kaubavedu maanteel, Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
8 029.98
8 516.19
96 214.10
9
243 +7
OÜ Kunda Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu mujal liigitamata teenindus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
23 251.12
15 067.00
91 985.09
8
244 -77
OÜ Prismaarendus Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
16 860.58
3 942.79
91 371.64
4
245 +31
OÜ Aseri Kommunaal Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
8 960.30
5 734.13
91 324.49
6
246 -10
Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine
8 851.81
5 355.19
90 077.89
3
247 -13
Baltic Oil Management OÜ Ohtlike jäätmete kogumine
15 280.88
9 752.36
87 770.23
7
248 -45
OÜ Survepesu24.ee Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
8 496.25
5 978.14
86 156.45
4
249 +64
osaühing VAKS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Muu mujal liigitamata teenindus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
12 514.76
7 715.52
82 680.87
6
250 +42
OÜ Oviro Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
9 023.50
5 232.74
80 325.00
4
251 -4
Osaühing Viiking Ehituspartner Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
6 973.47
1 541.76
79 149.22
2
252 -150
Aktsiaselts A. L. A. R. A. Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu teimimine ja analüüs, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
40 887.22
28 046.95
77 500.58
9
253 +10
LIISUPIIM OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Piimakarjakasvatus, Metsaraie, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
7 602.11
3 041.96
77 432.60
2
254 -70
Osaühing Legex Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
1 203.69
1 188.96
76 708.00
2
255 -16
OSAÜHING SEKTOPLAST Muude plasttoodete tootmine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Kaubavedu maanteel
13 326.91
11 009.16
75 865.85
15
256 -31
Hiiumaa Jäätmejaam OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 807.95
6 366.33
75 498.35
3
257
Magna OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
5 297.15
3 001.50
75 092.47
4
258 -76
OÜ BAO ohtlikud jäätmed Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
17 708.62
11 346.53
73 762.00
7
259 -19
Osaühing Loksa Haljastus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
18 574.70
9 884.03
71 486.05
8
260 +23
tulundusühistu Vasula Aed Taimede paljundamine ja istikukasvatus, Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus, Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Tavajäätmete kogumine
32 800.48
21 882.67
70 692.13
9
261 -20
Varmotek Grupp OÜ Tavajäätmete kogumine, Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
9 286.94
4 494.02
70 115.65
2
262 -20
RADIX HOOLDUSE OÜ Tavajäätmete kogumine
0.00
0.00
69 243.48
0
263 +3
Stik Autolammutus OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Vrakkide demonteerimine
10 928.81
5 826.48
68 752.09
4
264 +53
Seliger Grupp OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
3 106.23
2 293.46
67 732.00
3
265 +96
Isoptera Grupp OÜ Lammutamine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu, Kaubavedu maanteel, Vrakkide demonteerimine
4 483.58
4 193.31
67 414.70
7
266 -12
PAL Plast OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
9 710.02
10 286.61
66 570.26
4
267 -3
Osaühing BUTSEFAL Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Kaubavedu maanteel, Mehaaniline metallitöötlus
2 177.52
1 334.17
65 041.50
3
268 -37
KPF OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
0.00
1 874.13
63 849.40
2
269 -46
VVMcom OÜ Kanalisatsioon, Vesiehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
16 261.17
14 680.59
63 056.99
8
270 -14
Osaühing PUUHAAMER Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Katusetööd
9 655.66
4 514.51
62 952.14
2
271 +48
osaühing Suvemaja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Külalistemajad, Metsaraie, Tavajäätmete kogumine, Küttepuude tootmine
11 550.03
270.68
62 336.77
1
272 +48
Osaühing MONOLIIT Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
7 053.84
2 387.50
60 114.81
4
273 -4
Inceptum Metall OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
12 903.32
8 775.83
59 950.73
7
274 -3
OÜ HTT Veod Tavajäätmete kogumine
7 039.62
2 550.66
59 038.55
1
275 -69
Rakse OÜ Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
4 359.68
1 229.42
58 662.84
1
276 +1
OÜ VALLESBURG Pandimajad, Kaubavedu maanteel, Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Antiikesemete jaemüük kauplustes, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
10 039.20
4 279.08
58 429.85
5
277 +28
Reco Ringmajandus OÜ Tavajäätmete kogumine
6 141.52
5 167.98
57 284.64
2
278 -17
osaühing Vesoka Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
10 328.79
7 775.39
55 647.32
4
279 +5
GREENALL OÜ Tavajäätmete kogumine, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
2 952.61
939.30
54 732.09
3
280 -1
Harju Prügiveod OÜ Tavajäätmete kogumine
7 263.61
5 893.30
54 329.35
6
281 +1
Viimsi Plekksepatööd OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Katusetööd, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
5 484.10
1 614.00
53 190.44
0
282 -4
WIRECAT OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
605.73
640.17
52 735.24
0
283 +194
DP Recycling OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine
2 461.57
2 744.25
52 324.17
3
284 +12
AS Balti Karusnahk Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu loomakasvatus
2 184.04
2 298.60
52 299.72
1
285 -12
Nomiaska OÜ Kaubavedu maanteel, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Hoonehalduse abitegevused
8 159.39
4 156.17
51 899.83
3
286 +4
TIMAR AUTO OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Vrakkide demonteerimine
8 954.66
5 764.68
51 693.66
4
287 -57
Veepuhastuse Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus
11 274.88
3 557.35
51 464.50
1
288 -40
Osaühing ADOXA Tavajäätmete kogumine
9 448.86
7 741.72
49 898.42
7
289 -56
ToruUuring OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
2 233.43
1 698.82
48 518.47
2
290 -5
SURVEPESU OSAÜHING Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused, Muud eriehitustööd
41 750.45
44 293.85
47 672.23
24
291 -31
Eco Toru OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus
13 291.95
4 200.69
45 771.00
8
292 -11
OÜ Eesti Veevärk Tehnika Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
14 266.84
9 494.74
44 519.10
3
293 +13
Osaühing SuFe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
8 728.03
5 181.82
43 618.71
4
294 +3
Bergbau OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude mootorsõidukite müük, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Veokite rentimine ja kasutusrent
0.00
0.00
43 168.43
0
295 -9
Osaühing Kroodi Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine
12 786.31
9 324.49
42 984.67
3
296 +73
Pääsküla Vesi OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
4 281.70
1 072.89
42 669.14
1
297 +1
Aktsiaselts Häädemeeste VK Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Sõitjate muu maismaavedu
0.00
7 823.50
42 332.14
4
298 -39
SRM Ressursid OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
6 013.61
4 516.12
40 804.05
5