EILE

O: Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus maksustatud käive statistika. 2023Q1

Koht Firma
1
14 645 868.34
0.00
73 064 441.56
0
2 +37
Eesti Haigekassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
11 636 044.01
11 163 492.31
8 057 812.00
293
3 -1
Politsei- ja Piirivalveamet Avalik korrakaitse- ja julgeolekuteenistused
977 379.62
0.00
4 883 688.05
0
4 +14
Kaitsevägi Riigikaitse
1 170 250.78
0.00
3 357 543.83
2
5 +1
Transpordiamet Transpordi ja side haldus
111 414.31
0.00
1 292 977.72
801
6 -3
Tartu Linnatransport Transpordi ja side haldus
0.00
0.00
1 102 506.88
24
7 -3
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
65 098.39
0.00
757 791.01
159
8 +41
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
137 819.12
0.00
689 095.58
156
9 +29
Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
2 153 117.15
2 113 509.37
606 227.85
312
10 -2
Registrite ja Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
86 662.95
0.00
590 867.42
254
11 -4
Terviseamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
26 244.41
0.00
552 486.59
291
12
Tallinna Linnavaraamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
470 185.04
491 004.86
546 972.56
113
13 -8
Riigi Infosüsteemi Amet Mujal liigitamata riigi haldustegevus
99 308.26
0.00
496 541.28
268
14
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
96 821.99
0.00
484 109.91
0
15 -4
Pärnu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
586 320.52
615 934.90
477 554.01
290
16 -6
Tartu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
10 587 921.69
11 379 378.40
468 949.76
378
17 -4
Tallinna Transpordiamet Transpordi ja side haldus
244 492.63
236 117.84
388 503.03
53
18 +1
Tallinna Strateegiakeskus Muud majandustegevust toetavad tegevused
1 737 302.77
1 806 906.67
318 910.54
385
19 +2
Päästeamet Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
41 651.55
0.00
207 160.25
0
20 +2
Põhja-Sakala Vallavalitsus Üldine avalik haldus
827 690.98
873 168.85
184 909.43
98
21 +2
Saaremaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
3 310 756.26
3 533 555.68
150 982.59
425
22 +5
Eesti Geoloogiateenistus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
26 740.37
0.00
143 704.40
68
23 -3
Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 899 505.83
5 189 685.89
141 868.20
184
24 -15
Saku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 631 365.03
1 738 518.70
137 759.31
172
25 +18
Maksu- ja Tolliamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
24 128.74
0.00
120 643.70
1214
26 +52
Rahapesu Andmebüroo Üldine avalik haldus
23 802.00
0.00
119 010.00
0
27 -10
Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
10 294 793.07
10 794 687.84
106 800.15
338
28 -2
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
405 321.15
409 738.20
101 473.51
77
29 -1
Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 541 611.70
1 635 320.95
97 383.47
455
30 +147
Tori Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 052 978.53
1 102 371.63
94 050.00
133
31 +2
Vabaajakeskus Tuuletorn Muud majandustegevust toetavad tegevused
3 269.42
0.00
75 539.70
22
32
Nõmme Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
186 273.80
195 896.20
75 254.63
77
33 +8
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus Mujal liigitamata riigi haldustegevus
14 923.32
0.00
74 616.58
215
34 -5
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
420 949.75
433 125.79
74 093.99
89
35 +5
Tallinna Perekonnaseisuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
127 406.67
124 610.11
62 683.38
28
36 -6
Tallinna Haridusamet Hariduse haldus
289 790.94
305 634.71
60 794.94
128
37 -6
Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
918 282.74
975 630.21
60 382.08
300
38 -3
Tallinna Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6 989.00
4 949.05
59 495.46
4
39 -3
Tallinna Kesklinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
287 922.16
298 202.56
47 209.56
97
40 -24
7 935.26
0.00
39 624.41
147
41 +1
Kaitseliit Riigikaitse
2 615 929.20
2 743 195.56
36 826.50
892
42 +20
Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
778 162.30
890 395.90
35 045.34
278
43 +36
Keskkonnaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
961 231.83
1 013 381.06
34 825.57
210
44 -19
Valga Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
1 203 120.41
1 272 482.93
34 204.58
178
45 +6
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
8 047 871.82
8 519 417.41
33 768.50
292
46 -9
Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
1 371 731.12
1 461 249.86
30 354.70
484
47 +12
Lääne-Nigula Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
776 575.28
826 038.71
23 293.48
158
48 +10
Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus
1 635 781.87
1 727 104.25
23 079.50
543
49 +4
Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus
892 602.95
941 026.68
19 510.68
176
50 +2
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused
528 386.60
555 099.45
17 719.94
170
51 +14
Haabersti Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
194 423.27
201 690.74
14 603.74
56
52 -6
Pirita Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
113 002.23
117 449.14
14 603.53
43
53 +49
Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
19 378 424.28
20 485 465.72
14 110.00
0
54 -6
Tagatisfond Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
15 526.88
13 464.88
11 782.79
0
55 +27
Harju Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
3 828 741.32
3 993 156.62
10 750.00
251
56 +7
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
101 483.48
106 220.35
10 574.91
34
57 -1
Mustamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
279 324.94
291 198.40
10 288.71
96
58 -3
Vabariigi Presidendi Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
257 224.30
269 746.51
9 812.24
62
59 -35
Kohtla-Järve Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 311 121.89
1 386 291.87
8 417.75
108
60 -6
Välisministeerium Välissuhted
2 649 852.80
2 844 163.35
8 173.00
644
61 +12
Harjumaa Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
1 049.54
7 737.50
2
62 -15
Järva-Jaani Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused, Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
4 284.35
3 859.86
7 681.77
3
63 -13
MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
893.24
0.00
7 240.53
0
64 -19
Statistikaamet Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused
1 348.32
0.00
6 741.65
434
65 +7
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
1 903 494.62
1 902 336.83
5 788.95
382
66 -22
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
3 335 449.05
3 531 468.24
5 717.26
64
67 +2
Ravimiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
907.26
0.00
4 252.00
138
68 +3
Lasnamäe Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
456 976.52
473 015.19
4 017.58
124
69 -12
Kristiine Linnaosa Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
186 770.26
194 996.80
4 016.81
71
70 +11
Häädemeeste Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
531 437.43
566 323.87
3 976.66
73
71 +3
Kõpu Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
787.97
246.39
3 526.30
2
72 -12
Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
26 733 583.53
28 398 406.49
3 441.82
0
73 +4
Riigikontroll Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
396 203.42
417 713.60
2 733.08
80
74 +2
Saue Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 292 227.10
2 433 160.04
2 694.12
192
75 +5
Mittetulundusühing Toila Merepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
1.97
1 800.00
0
76 -10
Konkurentsiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
300.00
0.00
1 500.00
57
77 -16
Riigi Tugiteenuste Keskus Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
283.72
0.00
1 418.59
490
78 -8
Kihnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
63 678.59
75 923.35
1 405.27
38
79 +72
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet Muud majandustegevust toetavad tegevused
73 434.17
77 853.67
252.00
25
80 +6
Patendiamet Muud majandustegevust toetavad tegevused
31.57
0.00
157.80
51
81 +4
Pärnu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
23.53
0.00
117.61
137
82 +5
Tartu Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
4.27
0.00
21.36
254
83 -15
Viimsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
2 287 585.35
2 438 265.00
4.99
162
84 +416
Kesk-Eesti Päästekeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
0.00
0.00
0
85 +3
Lootuse Küla Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
746.25
836.89
0.00
1
86 +3
Mittetulundusühing Aasukalda Maa ja Merepäästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
711.12
730.92
0.00
1
87 +413
Mittetulundusühing Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6.36
0.00
0.00
0
88 +412
Mittetulundusühing Meremäe Vabatahtlikud Päästjad Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
50.25
0.00
0.00
0
89 +1
Oru Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
2
90 +1
PAJUSI12 OÜ Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused
64.00
0.00
0.00
0
91 +1
Risti Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
2
92 +408
Tagavere Vabatahtlik Pääste Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
19.20
0.00
0.00
0
93 +407
Saaremaa Kultuur Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0.00
0.00
0.00
76
94 -1
Maaeluministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
4 431 676.72
4 701 018.45
0.00
248
95 -28
Prokuratuur Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus
0.00
0.00
0.00
293
96 -2
Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 596 962.85
1 690 872.26
0.00
103
97 -2
Muinsuskaitseamet Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0.00
0.00
0.00
68
98 -2
Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
7 570 157.84
8 027 089.87
0.00
275
99 -2
Tööinspektsioon Muud majandustegevust toetavad tegevused
0.00
0.00
0.00
102
100 -2
Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus
11 303 035.64
15 633 101.15
0.00
804
101 -2
Riikliku Lepitaja Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0.00
0.00
0.00
3
102 -2
Keeleamet Hariduse haldus
47 791.89
49 916.74
0.00
15
103 -2
Andmekaitse Inspektsioon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0.00
0.00
0.00
23
104 -1
Häirekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
0.00
0.00
0
105 -1
0.00
0.00
0.00
81
106 -1
Vabariigi Valimiskomisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
0.00
0.00
0.00
0
107 -1
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon Mujal liigitamata riigi haldustegevus
5 446.68
5 441.01
0.00
14
108 -1
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
0.00
0.00
0.00
6
109 -1
Eesti Töötukassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
30 032 830.38
30 301 948.35
0.00
975
110 -1
Õiguskantsleri Kantselei Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
258 124.70
273 195.85
0.00
46
111 -27
Riigikohus Kohtute tegevus ja haldus
506 925.15
530 255.20
0.00
104
112 -2
Eesti Kultuurkapital Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
122 747.52
126 224.36
0.00
30
113 -30
Viru Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
0.00
0.00
0.00
145
114 -3
Tallinna Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0.00
0.00
0.00
45
115 -3
Tallinna Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0.00
0.00
0.00
80
116 -3
Tartu Halduskohus Kohtute tegevus ja haldus
0.00
0.00
0.00
28
117 -3
Tartu Ringkonnakohus Kohtute tegevus ja haldus
0.00
0.00
0.00
54
118 -3
Toila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
369 372.19
394 504.85
0.00
72
119 -3
Otepää Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
662 959.16
707 256.61
0.00
75
120 -3
Luunja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
445 960.46
474 059.52
0.00
78
121 -3
Sillamäe Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 033 610.43
1 095 838.94
0.00
90
122 -3
Viljandi Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
995 600.46
1 061 719.88
0.00
224
123 -3
Tartu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 223 932.24
1 308 909.25
0.00
185
124 -3
Tartu Linnavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0.00
0.00
0.00
106
125 -3
Kadrina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
511 026.59
543 113.68
0.00
79
126 -3
Nõo vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
447 403.07
476 762.42
0.00
85
127 -3
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
42 959.67
45 516.75
0.00
15
128 -3
Vinni Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
742 161.43
790 206.75
0.00
96
129 -3
Narva Linna Sotsiaalabiamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
415 962.98
438 177.09
0.00
75
130 -96
Antsla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
390 103.92
415 388.97
0.00
74
131 -4
Raasiku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
535 492.09
570 401.37
0.00
79
132 -4
Maardu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
240 625.82
252 982.88
0.00
82
133 -4
Kose Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
882 894.61
940 850.34
0.00
53
134 -4
Väike-Maarja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
570 595.11
607 865.30
0.00
82
135 -120
Haapsalu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
192 157.32
201 047.92
0.00
80
136 -5
Haljala Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
387 527.12
412 635.98
0.00
86
137 -5
Loksa Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
253 388.89
268 118.19
0.00
58
138 -5
Harku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 703 403.78
1 811 090.63
0.00
103
139 -5
Keila Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 156 538.33
1 232 631.78
0.00
98
140 -5
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus
244 833.20
259 086.45
0.00
90
141 -5
Põhja-Tallinna Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
312 239.13
325 825.61
0.00
98
142 -5
Muhu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
174 416.31
186 619.82
0.00
29
143 -5
Anija Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
686 520.96
730 258.56
0.00
89
144 -5
Kohila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
893 609.68
952 856.98
0.00
114
145 -5
Võru Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
201 540.11
214 348.29
0.00
150
146 -5
Viru-Nigula vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
554 507.73
589 251.92
0.00
65
147 -5
Kiili Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
775 007.35
827 837.53
0.00
74
148 -5
Vormsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
45 198.46
48 389.91
0.00
31
149 -5
Ruhnu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
27 073.22
29 187.20
0.00
21
150 -5
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
477 654.23
508 726.27
0.00
108
151 -5
Setomaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
302 785.96
323 357.12
0.00
96
152 -5
Rakvere Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 278 974.39
1 365 715.21
0.00
89
153 -5
Räpina Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
538 322.04
575 251.29
0.00
76
154 -5
Jõelähtme Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
847 363.97
900 637.17
0.00
105
155 -80
Rae Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
3 275 638.28
3 497 800.84
0.00
163
156 -6
Kuressaare Kultuurivara Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0.00
0.00
0.00
29
157 -5
Saarde Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
411 969.14
439 995.95
0.00
68
158 -5
Türi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 020 762.55
1 088 445.65
0.00
84
159 -5
Tapa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 026 703.90
1 090 213.67
0.00
100
160 -5
Jõhvi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
208 840.42
221 294.04
0.00
82
161 -5
Kuusalu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
664 940.73
710 280.25
0.00
398
162 -5
Harku Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0.00
0.00
0.00
22
163 -5
Põlva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 242 180.41
1 322 628.97
0.00
108
164 -5
Viljandi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 290 223.01
1 370 431.73
0.00
168
165 -5
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus
93 560.87
99 837.79
0.00
46
166 -5
Tallinna Tondiraba Huvikool Kohustuslik sotsiaalkindlustus
151 548.19
159 816.69
0.00
151
167 -5
Elva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
1 273 266.76
1 360 065.24
0.00
197
168 -5
Kanepi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
507 288.67
538 342.17
0.00
56
169 -5
Peipsiääre Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
527 196.15
561 046.53
0.00
133
170 -5
Lääne-Harju Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 224 819.56
1 299 049.62
0.00
102
171 -5
Rõuge Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
489 972.34
526 841.62
0.00
143
172 -5
Lüganuse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
688 759.54
729 797.29
0.00
90
173 -5
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
950 875.51
1 011 945.64
0.00
123
174 -5
Paide Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
902 136.75
960 295.61
0.00
154
175 -5
Kehtna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
513 950.13
548 729.76
0.00
69
176 -5
Kambja Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 219 799.92
1 303 788.90
0.00
90
177 -5
Alutaguse Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
614 850.13
652 232.98
0.00
63
178 -5
Lääneranna Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
437 609.31
467 541.90
0.00
83
179 -5
Rapla Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 396 887.15
1 481 554.83
0.00
123
180 -5
Rakvere Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
502 730.00
535 921.66
0.00
116
181 -5
Järva Vallavalitsus Üldine avalik haldus
943 292.31
1 005 983.65
0.00
103
182 -4
Põltsamaa Vallavalitsus Üldine avalik haldus
854 261.53
913 374.63
0.00
109
183 -4
Kastre Vallavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
632 280.76
674 827.20
0.00
110
184 -4
Võru Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
957 164.66
1 018 152.22
0.00
136
185 -4
Jõgeva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 218 401.39
1 300 262.74
0.00
79
186 -4
Tõrva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
524 151.61
558 917.98
0.00
115
187 -4
Märjamaa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
709 864.65
753 983.19
0.00
112
188 -124
Narva-Jõesuu Linnavalitsus Kohustuslik sotsiaalkindlustus
365 833.25
386 344.34
0.00
91
189 -5
Kärdla Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
8
190 -5
Vigala Osavallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
18
191 -5
Pühalepa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
9
192 -5
Käina Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
10
193 -5
Emmaste Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
4
194 -5
Kõrgessaare Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
9
195 -5
Noarootsi Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
13
196 -5
Kullamaa Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
24
197 -5
Martna Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
7
198 -5
Nõva Osavalla Valitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
0.00
0.00
0.00
2
199 -5
Kose Vallavolikogu Kantselei Üldine avalik haldus
0.00
0.00
0.00
44
200 -5
Viru-Nigula Avatud Noortekeskus Tervishoiu-, haridus-, kultuuriasutuste ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
0.00
0.00
0.00
4
201 -5
Kehtna Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
0.00
0.00
2
202 -5
Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
0.00
0.00
0.00
8
203 -5
Põllumajandus- ja Toiduamet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
0.00
0.00
0.00
489
204 -5
Hüüru R&C Klubi Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
189.65
198.29
0.00
23
205 -5
Nõva Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
408.96
432.06
0.00
0
206 -5
Hanila Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
173.02
185.00
0.00
8
207 -5
Eesti Vetelpääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
406.74
440.97
0.00
12
208 -5
Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
108.48
116.14
0.00
1
209 -5
Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
131.76
142.83
0.00
2
210 -5
Prangli Saarte Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 035.79
1 091.10
0.00
4
211 -5
Mittetulundusühing IISAKU VABATAHTLIK TULETÕRJE Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
624.36
630.21
0.00
1
212 -5
Kõrgessaare Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 261.92
1 331.52
0.00
0
213 -5
Aegviidu Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
64.00
0.00
0.00
0
214 -5
MTÜ KARULA VABATAHTLIK TULETÕRJESELTS Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
0.00
0.00
10
215 -5
Saku Priitahtlikud Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
118.83
120.63
0.00
1
216 -5
Mittetulundusühing Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
2.79
0.00
0.00
0
217 -5
Eesti Abipolitseinike Kogu Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused
2 921.53
3 173.25
0.00
1
218 -5
Rõngu Vabatahtlik Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
627.08
634.92
0.00
2
219 -5
Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
0.00
0.00
1
220 -5
Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 252.02
1 334.55
0.00
27
221 -5
Tõrvandi Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
14 888.36
15 785.85
0.00
44
222 -5
Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
0.00
0.00
0
223 -4
Roela Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 101.49
1 158.02
0.00
10
224 -4
MTÜ Illuka Pritsimehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 160.58
1 224.99
0.00
20
225 +275
MTÜ Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1.00
0.00
0.00
0
226 -5
Mittetulundusühing Saverna Vabatahtlik Päästekomando Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
1 351.48
1 452.28
0.00
0
227 +273
Mittetulundusühing Pala Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
13.11
0.00
0.00
0
228 +272
Vana-Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
51.96
0.00
0.00
0
229 +271
MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
8.82
0.00
0.00
0
230 +270
Mittetulundusühing Põlgaste Priitahtlike Pritsimeeste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.25
0.00
0.00
0
231 +269
Karksi-Nuia Tulekaitse Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
6.75
0.00
0.00
0
232 +268
Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
19.40
0.00
0.00
0
233 +267
Mittetulundusühing Hiiumaa Vetelpääste Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
51.26
0.00
0.00
0
234 -12
Võrumaa Omavalitsuste Liit Mujal liigitamata riigi haldustegevus
6 904.83
7 285.02
0.00
7
235 +265
Kõue Päästeselts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
8.75
0.00
0.00
0
236 +264
Taali Rahva Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
28.72
0.00
0.00
0
237 +263
Sindi Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
12.42
0.00
0.00
0
238 +262
Luutsniku Pääste Ennetuskeskus MTÜ Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
5.45
0.00
0.00
0
239 -16
EESTI MEREPÄÄSTEÜHING Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
4 622.94
4 814.94
0.00
1
240 +260
Emmaste Päästekeskus Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
2 048.28
2 173.08
0.00
0
241 +259
Kihnu Merepääste Ühing Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
0.00
0.00
0
242 -24
Kihnu Merepääste Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
0.00
0.00
-326.60
0
Allikas: Maksu- ja Tolliamet