EILE

AS Kesko Senukai Estonia (10026621)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
AS Kesko Senukai Estonia
Registrikood
10026621
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
29.04.1996 (28 aastat tagasi)
KMKR number
EE100269136
Põhikapital
2585600.00 EUR
AS Kesko Senukai Estonia on registreeritud 29.04.1996 (28 aastat 2 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 1. AS Kesko Senukai Estonia on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 10026621, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100269136. Põhikapitali suurus on 2585600.00 EUR. Ainus juhatuse liige on Ingrida Starovoitova.

Ettevõtte tegevusalad on Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
3 367 360
1 133 870
33 962 793
505
2023.4
3 376 910
1 100 323
41 714 813
496
2023.3
4 299 219
1 163 311
42 647 329
493
2023.2
3 657 708
1 110 603
44 162 273
548
2023.1
3 431 248
1 126 610
36 436 762
539
2022.4
3 802 220
1 150 721
49 084 502
549
2022.3
4 149 788
1 213 458
49 874 555
557
2022.2
3 014 128
1 045 808
51 117 746
589
2022.1
3 807 849
1 376 617
35 808 300
569
2021.4
4 065 172
1 069 252
47 977 834
568
2021.3
4 076 814
1 064 787
44 273 722
557
2021.2
2 161 829
608 765
36 578 193
583
2021.1
2 605 678
938 268
32 149 547
563
2020.4
4 577 376
939 489
38 442 688
573
2020.3
3 763 728
931 082
38 400 135
546
2020.2
3 415 233
885 451
35 497 079
541
2020.1
2 469 634
911 271
32 755 860
562
2019.4
4 461 450
865 102
38 368 543
535
2019.3
3 700 669
959 310
40 392 650
521
2019.2
3 123 688
885 177
38 788 178
536
2019.1
2 540 424
808 506
28 573 933
489
2018.4
2 798 559
752 382
33 575 814
475
2018.3
3 215 173
811 045
35 285 738
481
2018.2
2 827 757
738 642
34 815 761
497
2018.1
2 258 932
731 786
25 605 215
477
2017.4
2 396 393
718 594
29 947 849
466
2017.3
3 024 227
856 240
32 215 727
467
2017.2
2 176 144
725 361
30 196 220
480
2017.1
2 284 782
696 078
24 495 995
497
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 20-1/23-09681-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 28. nov 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
ei rahuldatud

Otsuse nr 19-1/22-03670-023 (otsuse avaldamise kuupäev: 19. mai 2022)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija esitas Kaupleja vastu kahju hüvitamise nõude summas 1583,86 eurot, millest 896,86 eurot on purunenud vinüülparketti väärtus ja 690 eurot eksperdikulu.
Riigikohtu tsiviilkolleegium on 08.01.2013 otsuse nr 3-2-1-173-12 punktis 15 asunud seisukohale, et „ hageja võib VÕS § 115 lg 1 ning §-de 127 ja 128 alusel nõuda kahju hüvitamist, kui on täidetud eelkõige järgmised üldised eeldused:
• kostja on lepingut rikkunud (VÕS § 115 lg 1);
• kostja vastutab lepingu rikkumise eest (VÕS § 115 lg 1), st rikkumine ei ole VÕS § 103 lg 1 järgi vabandatav;
• hagejale on tekkinud või tekib kahju (VÕS § 127 lg 1, § 128);
• kahju on hõlmatud rikutud lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2);
• kahju oli rikkumise võimaliku tagajärjena kostjale lepingu sõlmimise ajal ettenähtav, v.a kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu (VÕS § 127 lg 3);
• rikkumise ja kahju vahel on põhjuslik seos (VÕS § 127 lg 4).“
Samale seisukohale asus Riigikohtu tsiviilkolleegium ka 30.09.2015 otsuses nr 3-2-1-100-15. Kahju hüvitamise nõude esitamisel oli Tarbija kohustus tõendada kahju olemasolu, selle suuruse, kahjutekitaja õigusvastase käitumise ning põhjusliku seose olemasolu lepingurikkumise ja kahju vahel (VÕS § 127 lg 4).
Tarbija ei ole esitanud usaldusväärset tõendit, millises koguses vinüülparkett on muutunud kasutuskõlbmatuks. Komisjonile esitatud materjalides on Tarbija väitnud, et osa praaktoodetest viis jäätmejaama, osa on seina ääres. Komisjonil istungil väitis ta, et viis praaktooted maale ja osa on voodi all. Asjaolu, et ta müüs osa vinüülparkette Kauplejale tagasi, ei tõenda, et kogu ülejäänud osa oli kasutuskõlbmatu. Ühtegi akti väidetud praaktoodete koguse kohta ei ole esitatud. Antud asjaolu tõendamise kohustuse oli Tarbijal.

Otsuse nr 19-1/20-15367-038 (otsuse avaldamise kuupäev: 10. aug 2021)

Otsus: Tarbija kasuks

Otsuse nr 19-1/21-04167-023 (otsuse avaldamise kuupäev: 15. juuli 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija sõlmis kauplejaga müügilepingu õunapurusti ostmiseks. Tarbija tasus toote eest 329 eurot. Õunapurusti ummistus korduvalt. Kaupleja puhastas õunapurusti, kuid seade ummistus uuesti. Tarbija soovis lepingust taganeda, kuna seade ei täitnud oma eesmärki. Kaupleja puhastas seadme teistkordselt ning leidis, et lepingust taganemiseks puudub alus. Komisjon rahuldas avalduse.

Otsuse nr 19-1/20-04805-009 (otsuse avaldamise kuupäev: 27. juuli 2020)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija on kohustatud tellitud kauba üle vaatama mõistliku aja jooksul, vastasel juhul puudub võimalus objektiivselt hinnata kahju tekkepõhjust.

Otsuse nr 19-006987-012 (otsuse avaldamise kuupäev: 3. dets 2019)

Otsus: Tarbija kasuks
Märksõnad: aiatelk, lepingust taganemine
Telk kogus vihmaga vett ja kate läks lohku ning hakkas vett läbi laskma. Kaupleja soovitas telgi lahti võtta ja uuesti kokku panna, kuid see ei aidanud. Edasi soovitas kaupleja tarbijal telki pesta, kuid sellega tarbija ei riskinud. Tarbija soovis telgi tagastada, mille peale kaupleja vastas, et telk on saanud väliseid, ilmast tingitud kahjustusi. Tarbija sellega ei nõustunud, sest mingeid äärmuslikke ilmastikutingimusi ei ole olnud. Kaupleja tõi oma vastuses ka välja võimaliku paigaldustehnoloogia rikkumise ning soovitas jätkuvalt telki pesta. Komisjon asus seisukohale, et tarbija avaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada. Kaupleja ei ole oma tõendamiskohustust täitnud ja oma väidete kinnituseks ei ole esitanud ka ühtegi tõendit. Tegemist on tootega, mis mõeldud kasutamiseks välistingimustes, mistõttu ei tohiks ta hakata lühiajalise kasutamise tagajärjel vett läbi laskma. Pigem viitab see tootmisdefektile. Tegemist on olulise müügilepingu rikkumisega ja kaupleja peab tagastama ostusumma.
VÕS § 217 lg 1, lg 2 p 1, p 6, § 218 lg 2, § 101 lg 1 p 4, § 116 lg 1, § 223 lg 1, § 189 lg 1

Otsuse nr 19-004655-022 (otsuse avaldamise kuupäev: 4. okt 2019)

Otsus: Tarbija kahjuks
Märksõnad: vuugisegu, müügileping, kahju hüvitamine.
Sisu: Tarbija ostis koos töövõtjaga poest vale vuugisegu ning mis kuivas liiga tumedaks. Töövõtja puhastas vuugid ning täitis need kauplejalt saadud uue vuugiseguga. Kaupleja maksis tarbijale ebameeldiva ostukogemuse hüvitamiseks 500.00 eurot ja andis teise vuugisegu. Tarbija nõuab kauplejalt täiendavalt kahju hüvitamist. Komisjon leiab, et tarbijale üleantud vuugisegu vastas kokkulepitud tingimustele. Tarbija ei ole esile toonud ega tõendanud, et kaupleja oleks andnud üle vuugisegu sellises toonis, mida tarbija ei valinud. Lisaks tooni numbrile oli samal real ka värvi kirjeldus (sinakashall), mida ostja pidi tavalise tähelepanelikkuse juures märkama. Tooni kirjeldusest sinakashall) pidi tarbija, eelkõige aga tarbijat ostuotsuse tegemisel konsulteerinud töövõtja, aru saama, et toonile jääb ka peale kuivamist sinakas varjund. Komisjon peab vajalikuks juhtida tarbija tähelepanu töövõtja hoolsuskohustusele. Komisjon asub seisukohale, et müüja ei ole müügilepingut rikkunud. Tarbija nõue lepingu rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamises ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
VÕS §§ 3 p 1, 217, 217 lg 2 p 6, 128, § 635 ja 641
lg 3.

Otsuse nr 19-001384-018 (otsuse avaldamise kuupäev: 3. mai 2019)

Otsus: Tarbija kasuks
Märksõnad: Kahju hüvitamine, keraamilised plaadid, toonierinevus
Kaupleja peab ilmutama hoolsust kauba komplekteerimisel ning jälgima, et tarbijale üleantavad keraamilised plaadid oleksid samast partiist.
VÕS § 101 lg 1 p 3, VÕS § 127, VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218 lg 2

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 17. nov 2017)

Otsus: Tarbija kahjuks

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 16. dets 2016)

Otsus: Tarbija kahjuks

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 22. sept 2016)

Otsus: Tarbija kahjuks
505
Töötajad
33 962 793 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6257500
E-post
info@keskosenukai.ee
Koduleht
www.k-rauta.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 1, 11312 46

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
5997

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
🇱🇹 Ingrida Starovoitova
1

Juhatuse liige

al. 13.09.2022

Kandevälised isikud

Nimi
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers
0

Audiitorettevõtja

al. 18.06.2007
Esindajakonto: SWEDBANK AB CLIENTS
0

Aktsionär

al. 22.12.2017
Lasse Mikael Luukkainen
0

Nõukogu esimees

al. 13.12.2022
Andrius Smaliukas
0

Nõukogu liige

al. 13.12.2022
Artūras Rakauskas
0

Nõukogu liige

al. 13.12.2022
Jarkko Juhani Karjalainen
0

Nõukogu liige

al. 13.12.2022
🇫🇮 Timo Antero Pesonen
1

Nõukogu liige

al. 13.12.2022

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Artūras Rakauskas
0

kaudne osalus

al. 03.02.2020
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy