EILE

Moller Auto Tallinn OÜ (10195513)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
Moller Auto Tallinn OÜ
Registrikood
10195513
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
26.02.1997 (27 aastat tagasi)
KMKR number
EE100306387
Põhikapital
1278000.00 EUR
Moller Auto Tallinn OÜ on registrisse kantud 26.02.1997 (27 aastat 4 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 6. Moller Auto Tallinn OÜ on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on osaühing. Registrikood on 10195513, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100306387. Põhikapitali suurus on 1278000.00 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Izida Gerkena, Jekaterina Polgina ja Tore Nilsen Breen.

Ettevõtte põhitegevusalad on Mootorsõidukite hooldus ja remont, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
2 381 712
536 585
21 760 733
119
2023.4
2 333 435
555 869
24 485 969
118
2023.3
2 681 983
591 272
23 496 333
112
2023.2
2 957 595
498 391
26 383 699
110
2023.1
2 084 167
563 579
20 920 136
108
2022.4
2 670 049
482 416
30 000 562
112
2022.3
3 024 764
499 233
32 146 890
98
2022.2
3 249 016
541 219
29 746 972
100
2022.1
1 911 660
531 065
17 914 595
116
2021.4
1 651 203
504 439
14 022 019
118
2021.3
4 297 452
522 360
34 673 956
113
2021.2
2 988 510
526 110
28 650 008
109
2021.1
1 794 020
452 568
15 521 422
112
2020.4
1 637 460
412 271
15 295 738
105
2020.3
1 890 733
401 670
14 845 632
97
2020.2
1 941 508
591 333
13 763 792
100
2020.1
2 268 583
540 337
19 992 681
134
2019.4
2 493 461
553 548
24 925 844
154
2019.3
2 819 433
589 235
23 711 901
156
2019.2
3 497 034
584 950
27 888 870
158
2019.1
2 720 586
563 850
23 630 055
156
2018.4
2 210 365
478 203
26 404 484
151
2018.3
2 986 827
480 732
25 709 914
131
2018.2
3 845 609
455 124
27 783 384
130
2018.1
2 609 433
477 593
24 356 773
129
2017.4
2 691 247
450 686
26 440 960
133
2017.3
2 777 161
440 384
23 442 576
131
2017.2
2 884 644
417 950
25 064 376
129
2017.1
2 658 060
448 286
23 761 502
128
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 20-1/23-06818-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 26. okt 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija tellis kauplejalt 08.04.2022 sõiduki juhipoolse polstri all oleva istmepadja ehk istmepehmenduse vahetuse ning leidis, et teenus osutus ebakvaliteetselt ning palus asja parandada või tagastada rahasumma. Kaupleja tarnis ja paigaldas Volkswagen originaal varuosa vastavalt tarbija tellimusele. Pretensioonist tulenev kvaliteedi kontroll teostati 26.09.2022 visuaalse vaatluse teel, mille käigus ei tuvastatud tavatut kulumist ega muid kõrvalekaldeid. Selle kohta esitati ettevõtte volitatud töötaja poolne selgitus 28.09.2022. Kaupleja garantiimeister tegi 26.09.2022 istmepadja visuaalse kontrolli ning istmepadjal toote defekte ega paigaldusvigu ei tuvastanud. Sellega pöördus tõendamiskoormis tarbijale. Komisjoni sekretariaat selgitas tarbijale vajadust oma nõuet ekspertiisiaktiga tõendada. Tarbija komisjonile asjakohaseid tõendeid ei esitanud.  TKS § 46 lg 3 p 3 järgi peab tarbija avalduses välja tooma vaidluse sisu ja selgelt väljendatud nõude ning seda põhjendavad asjaolud. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 230 lg 1 järgi peavad pooled tõendama neid asjaolusid, millele tema nõuded ja vastuväited tuginevad. Kaupleja seisukoha ümberlükkamiseks oli tarbijal kohustus tõendada, et kaupleja poolt tarnitud ja paigaldatud istmepadi ei vasta lepingutingimustele. Tarbija ei esitanud komisjonile tõendeid, mis lükkaks ümber garantiimeistri järelduse. Komisjon jättis avalduse rahuldamata.

Otsuse nr 19-1/22-04410-009 (otsuse avaldamise kuupäev: 15. aug 2022)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija sõlmis kauplejaga töövõtulepingu sõiduki ostueelse kontrolli tegemiseks. Kaupleja tuvastas sõidukil mõningaid puudusi. Kolm kuud hiljem hoolduses tuvastas kaupleja sõidukil täiendavaid puudusi. Tarbija leidis, et kaupleja peab korvama hoolduses tuvastatud puuduste kulu. Komisjon leidis, et tarbija pole esitanud asjakohaseid tõendeid, et kolm kuud hiljem hoolduses tuvastatud sõiduki puudused olid olemas ja tuvastatavad ka ostueelses kontrollis. Komisjon jättis tõendamatuse tõttu avalduse rahuldamata.

Otsuse nr 19-004382-018 (otsuse avaldamise kuupäev: 17. okt 2019)

Otsus: Tarbija kahjuks
Märksõnad: kasutatud auto, kahju hüvitamine
Autol hakkas põlema mootori hoiatustuli ja ülevaatusel tuvastati õlilekked ning ka see, et auto vajab ketiliini vahetust. Tarbija lasi remondi teostada kolmandas ettevõttes ja peale remonti oli tunda vahekasti kolksu ning hiljem selgus, et vahekast vajab remonti ja on väidetavalt varasemalt valesti kokku pandud. Tarbija arvates on tegemist varjatud puudusega, mis oli autol juba müügihetkel. Kaupleja seisukoht on, et tarbija ei ole tõendanud, et autol oleks olnud varjatud puudus juba müügihetkel. Tarbija on ka teostanud autole töid ilma kauplejat sellest teavitamata ja tarbija poolt kirjeldatud vead võisid tekkida autol loomulikust kulumisest. Komisjoni otsus oli jätta tarbija nõue rahuldamata, sest esitatud tõendite alusel ei saa pidada kauplejat puuduse eest vastutavaks. Ühestki tõendist ei ole võimalik järeldada, et remondivajadus esines juba müügihetkel, lisaks tuleb kauplejale anda ka puuduse kõrvaldamise võimalus. Tarbija nõue ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.
VÕS § 217 lg 2 p 6, VÕS § 218

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 1. märts 2017)

Otsus: Tarbija kahjuks

Otsuse nr 19-1/23-11949-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 9. veebr 2024)

Otsus: Tarbija kasuks
Pooled sõlmisid müügilepingu.

Tarbijale üleantud sõiduk on esitatu põhjal puudusega. Puudus oli sõidukil, kui see tarbijale üle anti.

Komisjonile on esitatud LHV Kindlustus 25.07.2023 e-kiri, milles kindlustusandja kahjukäsitleja selgitab Topauto keretööde osakonna seisukohta lekke põhjuse kohta: "Topauto keretööde saadud info kohaselt ei ole lekke põhjuseks kivitäke ja sealt ei ole leke alguse saanud. Vesi lekib sõiduki salongi klaasiliimi vahelt. Tihendis endas probleemi ei nähta. Klaas on ebakvaliteetselt sõidukile ette liimitud (küljerennidest pressib liim peaaegu klaasi peale välja). Suruõhuga lastes hakkab ühe konkreetse koha peal „vilistama“ ning seal juures ühtegi kerekahjustust ei ole." Samuti on esitatud e-kirjas viidatud suruõhukontrolli videosalvestus lekkekoha otsingu kohta.

Tarbijavaidluste lahendamisel rakenduvad samad põhimõtted, mis vaidluste lahendamisel kohtumenetluses. Pooled otsustavad, missugused nõuded ja tõendid esitavad. Vastavalt TsMS § 230 lg 1 peavad pooled tõendama asjaolud, millele nad menetluses tuginevad.

Kaupleja on esitanud üldsõnalisi vastuväiteid. Tarbija esitatu põhjal on probleem selles, et sõiduki esiklaas oli halvasti liimitud. Kui leket sõiduki üleandmise ajal ega garantiiperioodil ei olnud, ei muuda see fakti, et varjatud puudus oli olemas, selle mõju ei avaldunud veel.

Esitatu põhjal ei ole sõidukil esiklaasi juures vigastusi ega esine muid asjaolusid, mis võiksid selle puuduse tekitada. Vea iseloom võimaldab eeldada, et see esines sõidukil müügi ajal, kui sõiduki valdus anti kauplejalt tarbijale.

Vastavalt VÕS § 218 lg 2sekunda tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates asja ostjale üleandmisest ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Aastane tähtaeg on möödunud ja eespool sätestatud eeldust enam ei ole. Tarbija on esitanud tõendid puuduse kohta ja tõendite alusel oli puudus sõidukil olemas sõiduki valduse loovutamist kauplejalt tarbijale.

VÕS § 217prim lg 3 p 2 kohaselt peab asi olema seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteedi ning tavaliste toimivusomadustega, sealhulgas vastupidavuse poolest, mida tarbija võib mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest. Antud puudus ei ole seotud sõiduki vanusega, esitatu põhjal ei ole seda põhjustanud mehhaaniline vigastus. Reeglina ei teki kasutatud sõidukitel esiklaasi lekkeid. Antud lekke põhjus ei ole oksüdeerumine - selle eest ei oleks kauplejal vastutust. Tegemist on sõiduki esiklaasi liimimisveaga, mis oli sõidukil ajal, mil kaupleja sõiduki tarbijale loovutas.

Kaupleja on kohustust rikkunud (VÕS § 100) ja andnud tarbijale üle puudusega asja. Tarbijal on võimalik kaupleja suhtes õiguskaitsevahendite rakendamine (VÕS § 101 lg 1 p 3) ja kahju hüvitamise nõude esitamine.

Tekkinud kahju on põhjuslikus seoses kaupleja rikkumisega (VÕS § 127), kui puudust ei oleks esitatud, ei peaks tarbija kandma kulusid seoses esiklaasi vahetusega. Sellise kahju hüvitamise kohustus on eespool viidatud normide eesmärk. Kauplejat vastutusest vabastavaid asjaolusid ega rikkumist vabandavaid asjaolusid ei ole tõendatud. Kahju suurus on tõendatud, summa üle vaidlus puudub.

Otsuse nr 19-1/24-00328-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 6. mai 2024)

Otsus: Tarbija kasuks
Pooled sõlmisid müügilepingu, mille alusel kaupleja tellis tarbija poolt soovitud toote. Tarbija keeldus toodet vastu võtmast, kuna leidis üles vana detaili, mille asemele ta uue tellis.

Leping sõlmiti telefoni teel (VÕS § 542 ), seega on tegemist tarbijaga sidevahendi vahendusel sõlmitud lepinguga. Tarbijal on taganemisõigus 14 päeva jooksul asja kättesaamisest. Arvestades, et tarbija ei ole asja kätte saanud, ei ole taganemistähtaeg veel möödunud.

Kaupleja on enda kohustused täitnud, tarbija keeldub asja vastu võtmast.

Tarbija on lepingust taganenud, taganemisavaldus on kehtiv ja kauplejal on kohustus saadu tagastamiseks VÕS § 189 alusel.
119
Töötajad
21 760 733 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6222222
E-post
mustamae@moller.ee
Koduleht
www.mollerauto.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 6, 10616 6

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Izida Gerkena
4

Juhatuse liige

al. 01.03.2019
🇱🇻 Jekaterina Polgina
6

Juhatuse liige

al. 13.07.2020
Tore Nilsen Breen
5

Juhatuse liige

al. 13.07.2020
Mikk Trave
2
13.08.1988 (35)

Prokurist

al. 12.09.2023
Reiko Zäär
2
19.03.1987 (37)

Prokurist

al. 18.12.2023

Kandevälised isikud

Nimi
Aktsiaselts Eesti Talleks
0

Asutaja

al. 26.02.1997
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers
0

Audiitorettevõtja

al. 23.10.2012

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Petter Hellman
0

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 15.04.2024
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy