EILE

Eesti Keskkonnateenused AS (10277820)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
Eesti Keskkonnateenused AS
Registrikood
10277820
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
25.09.1997 (26 aastat tagasi)
KMKR number
EE100069747
Põhikapital
38016.00 EUR
Eesti Keskkonnateenused AS on asutatud 25.09.1997 (26 aastat 9 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Artelli tn 15. Eesti Keskkonnateenused AS on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 10277820, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100069747. Põhikapitali suurus on 38016.00 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Argo Luude, Bruno Tammaru ja Mihkel Õnnis.

Ettevõtte põhitegevusalad on Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
1 818 216
1 311 972
11 805 135
488
2023.4
1 622 403
1 235 538
11 762 432
472
2023.3
1 816 242
1 269 307
12 170 495
453
2023.2
1 673 074
1 145 202
11 700 321
469
2023.1
1 713 045
1 191 261
11 040 201
459
2022.4
1 440 597
1 167 017
11 356 906
465
2022.3
1 720 401
1 174 919
12 000 251
468
2022.2
2 344 403
1 440 614
14 612 059
457
2022.1
2 219 206
1 627 546
15 529 970
645
2021.4
1 665 957
1 336 598
14 591 451
683
2021.3
2 055 324
1 378 889
14 345 111
585
2021.2
2 052 791
1 377 922
13 047 365
583
2021.1
2 382 026
1 495 271
13 236 243
632
2020.4
1 388 208
1 162 890
11 256 307
620
2020.3
1 749 922
1 200 209
10 894 666
532
2020.2
1 490 134
1 163 430
11 074 461
524
2020.1
2 159 516
1 258 972
10 805 169
562
2019.4
1 382 425
1 033 517
9 898 841
547
2019.3
1 460 538
1 098 967
9 482 620
502
2019.2
1 766 522
1 128 721
10 282 400
524
2019.1
1 525 238
1 152 745
9 905 702
566
2018.4
1 146 614
991 256
10 847 222
566
2018.3
1 389 496
1 040 711
10 107 757
501
2018.2
1 293 482
1 004 268
9 985 560
513
2018.1
1 458 714
1 047 019
10 563 154
554
2017.4
1 032 149
886 019
10 027 121
558
2017.3
1 248 546
914 581
9 868 928
498
2017.2
1 140 585
881 891
8 713 592
477
2017.1
1 156 869
796 549
7 633 276
504
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 19-1/23-02062-018 (otsuse avaldamise kuupäev: 12. juuni 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Kaupleja osutas tarbijale jäätmeveo teenust, tarbija esitas kauplejale nõude hüvitada prügikonteineri tühjendamisel konteineri kahjustamisega tekkinud kahju. Tarbija nõue jäi rahuldamata, kuna ei olnud tõendatud.

Otsuse nr 19-1/22-15205-022 (otsuse avaldamise kuupäev: 21. veebr 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Kaupleja osutas tarbijale jäätmeveo teenust, poolte vahel tekkis vaidlus teenustasu arve hilinemisega maksmise tõttu tarbijale esitatud viivise ja sissenõudmiskulude nõude osas. Komisjon tuvastas, et tarbija hilines arve maksmisega, seetõttu rahuldas nõude osaliselt.

Otsuse nr 19-1/22-02157-016 (otsuse avaldamise kuupäev: 9. juuni 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Seadus ja selle alusel vastu võetud muud õigusaktid või muud kokkulepped mõjutavad konkreetset võlasuhet vaid juhul, kui seaduses sätestatust ei ole lubatud poolte kokkuleppel kõrvale kalduda või kui seadusest kõrvalekaldumine oleks vastuolus avaliku korra või heade kommetega (VÕS § 5).

Komisjonile ei ole esitatud mingeid tõendeid, mille alusel saaks tuvastada, et kaupleja on lepingu sõlmimisel kõrvale kaldunud jäätmeveoteenusele esitatavatest seadusest tulenevatest kohustuslikest nõuetest. Tarbijaga sõlmitud lepingu siduvust ei mõjuta asjaolu, et segapakendijäätmete vedu kõnealuses piirkonnas on hankelepingu järgi üksnes soovituslik.

Komisjonile ei ole esitatud mingeid tõendeid, millest saaks järeldada, et lepingu lisa 1 jõustumine segapakendi konteineri tühjendamisel oleks sõlmitud edasilükkava tingimusega tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 102 tähenduses. Leping jõustus poolte allkirjastamisest. Seega ei oma tarbija suhtes lepingu täitmisel tähendust, kas ja kui palju on tema piirkonnas teisi segapakendijäätmete äraveo tellijaid.

Kaupleja ei ole esile toonud asjaolusid, mis oleksid hinnatavad tellija rikkumistena ja annaksid alust tellimuste täitmisest keeldumiseks VÕS § 110 alusel. Kaupleja väited teenuse kulukusest ja hinna ebamõistlikkusest ei ole hinnatavad rikkumise vabandatavusega VÕS § 103 tähenduses.

Otsuse nr 19-1/21-15612-013 (otsuse avaldamise kuupäev: 30. märts 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Pooltel on töövõtuleping.

Kaupleja on tuginenud sellele, et kuna tema veok 2 korda teostas reovee äraveo, siis on teenus osutatud. Kaupleja väited ei ole õiged. Vastavalt töövõtulepingule tuleb osutada teenus, milles on kokku lepitud, lepingu alusel ei saa tasu nõuda tellimata teenuse eest.

Kaupleja esitatu põhjal ei näinud kaupleja töötaja õiget kaevuluuki. Seega on tegemist kaupleja töötaja eksitusega, mille tulemusena jäi tellitud teenus - fekaalivedu, tegemata. Selle eest, et kaupleja töötaja kogemata tühjendas vale mahuti, ei ole kauplejal võimalik tasu nõuda.

Tulenevalt esitatust on kaupleja tarbijale varem fekaaliveoteenust osutanud. Seega pidi kaupleja tulenevalt VÕS § 25 varasema tava ja praktika kohaselt teadma, et osutada tuleb fekaaliveoteenus, mitte vedada ära muid vedelikke.

Kuna kaupleja on esitanud arve teenuste eest, mida tarbija ei ole tellinud, on tarbijal õigus nõuda seda osa tasust, mis tellitud teenusele ei vasta, tagasi.

Tarbijal on õigus nõuda kahju hüvitamist (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, 115, 641 lg 1, 642 lg 1). Tarbijale osutatud teenus ei vastanud nõuetele, sest tasu nõuti ka töö eest, mida tellitud ei olnud.

Kaupleja vaidleb vastu nõude summale väites, et teenuse hind ei sõltu äraveetava mahust. Vaidlus ei ole teenuse hinna üle vaid kahju hüvitise summa üle.

Tarbija on kahju suurust hinnanud arusaadaval viisil, nõude summa põhistus on kooskõlas VÕS § 132, nõude summa on seostatud veetud mahtude ja teenuse eest nõutud summaga ja leitud kahju summa lähtuvalt tegelikult tellitud ja tellimata mahu proportsioonile. Kaupleja hinnakiri ei kohaldu kahju hüvitise nõuetele.

Kaupleja väide, et kauplejal on olnud kulu ka seoses vale reovee äraveoga, ei ole asjakohane, sest kulu põhjustas kaupleja endale ise, kuna eksis mahutiga.

Otsuse nr 19-1/20-04421-011 (otsuse avaldamise kuupäev: 11. juuli 2020)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbijale kuuluvale prügikonteinerile tekkis peale 09.03.2020 teostatud jäätmevedu kahjustus ja tarbija soovis konteineri parandust või selle asendamist samaväärsega. Kaupleja leidis, et tegemist on tavapärase prügikonteineri amortisatsiooniga. Komisjon leidis, et vigastus on tekkinud käsunduslepingu täitmise käigus ning kohustas kauplejat asendama katkise prügikonteineri samaväärse tervega.

Otsuse nr 19-007143-013 (otsuse avaldamise kuupäev: 11. nov 2019)

Otsus: Tarbija kasuks
Märksõnad: käsundusleping, prügikonteineri rent
Tarbija soovis üheks päevaks prügikonteinerit ning kaupleja kinnitas, et paigaldab konteineri vastavalt tellimusele. Tarbija üllatuseks oli konteiner enne tööpäeva lõppu ära viidud, mistõttu jäi tarbijal osa konteinerist täitmata. Kaupleja kinnitas, et konteiner veeti minema kl 14:47. Poolte vahel oli vaidlus, kuidas tõlgendada poolte vahel kokkulepitud aega, millal konteiner oli tarbija kasutada. Komisjoni hinnangul mõlemal juhul, kas kaupleja teadis tarbija tegelikku tahet või mitte, tuleb asuda seisukohale, et tarbija esitas tellimuse konteinerile üheks päevaks, sooviga kasutada konteinerit terve tööpäeva ulatuses. Kui kaupleja töötajate tööpäev kestab teisiti kui tavapäraselt kl 8:00-17:00, siis oleks kaupleja pidanud sellest tarbijat lepingu sõlmimisel teavitama. Kaupleja ei võimaldanud tarbijale kasutada konteinerit lepingus kokkulepitud ajal, mistõttu jäi tarbijal plaanitud konteineri täitmine poolikuks ja ta ei saanud planeeritud töösooritusi teha. Tarbijal tekkis kaupleja poolt lepingu mittenõuetekohase täitmise tõttu kahju.
VÕS § 29 lg 1, VÕS § 115 lg 1, VÕS § 619, TsÜS § 75 lg 1

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 10. okt 2017)

Otsus: Tarbija kasuks

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 25. apr 2017)

Otsus: Tarbija kasuks

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 22. dets 2016)

Otsus: Tarbija kasuks
488
Töötajad
11 805 135 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6400800
E-post
info@keskkonnateenused.ee
Koduleht
www.keskkonnateenused.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Artelli tn 15, 10621 10

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
6007

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
Argo Luude
11
05.12.1971 (52)

Juhatuse liige

al. 01.11.2012
Bruno Tammaru
8
09.06.1974 (50)

Juhatuse liige

al. 01.11.2012
Mihkel Õnnis
12
25.09.1979 (44)

Juhatuse liige

al. 01.11.2012

Kandevälised isikud

Nimi
Mati Nõmmiste
6
18.02.1957 (67)

Audiitor

al. 07.05.2013
Grant Thornton Baltic OÜ
42

Audiitor

al. 07.05.2013
Maigi Reintal
1
11.12.1973 (50)

Nõukogu esimees

al. 29.06.2021
Hedy Reial
1
05.03.1973 (51)

Nõukogu liige

al. 29.06.2021
Marian Tuul
2
07.04.1981 (43)

Nõukogu liige

al. 29.06.2021
Oksana Korženkova
0
12.08.1987 (36)

Nõukogu liige

al. 29.06.2021

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Argo Luude
11
05.12.1971 (52)

kaudne osalus

al. 30.06.2021
Bruno Tammaru
8
09.06.1974 (50)

kaudne osalus

al. 30.06.2021
Mihkel Õnnis
12
25.09.1979 (44)

kaudne osalus

al. 30.06.2021
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy