EILE

AutoHalle OÜ (10283692)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
AutoHalle OÜ
Registrikood
10283692
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Endine nimi
AutoHalle Aktsiaselts, AutoHalle OÜ
Registreeritud
10.10.1997 (26 aastat tagasi)
KMKR number
EE100153378
Põhikapital
639000.00 EUR
AutoHalle OÜ on asutatud 10.10.1997 (26 aastat 4 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Jälgimäe tee 1. AutoHalle OÜ on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on osaühing. Registrikood on 10283692, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100153378. Põhikapitali suurus on 639000.00 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Antti Petteri Ruhanen, Veiko Karu, Raine Erik Valkila ja Tomi Orava.

Ettevõtte põhitegevusalad on Mootorsõidukite hooldus ja remont, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2023.4
1 067 712
477 210
12 291 676
107
2023.3
1 250 349
487 781
14 253 538
99
2023.2
1 169 734
497 846
12 350 563
102
2023.1
865 315
403 655
10 385 819
102
2022.4
1 017 634
442 935
10 048 589
88
2022.3
794 729
398 816
9 703 531
79
2022.2
1 143 544
353 862
13 225 259
84
2022.1
753 618
367 284
10 899 172
78
2021.4
1 616 675
403 126
27 184 231
76
2021.3
1 866 615
378 573
28 894 261
78
2021.2
2 080 648
345 080
40 894 174
76
2021.1
1 575 410
374 196
33 867 112
77
2020.4
1 724 830
379 675
36 192 692
87
2020.3
1 621 084
545 212
30 338 624
87
2020.2
1 467 819
411 859
16 982 938
90
2020.1
1 870 148
549 401
29 616 165
123
2019.4
2 023 657
492 500
32 805 628
125
2019.3
2 089 701
521 319
36 310 085
124
2019.2
2 385 517
498 361
37 571 633
123
2019.1
1 678 389
512 664
33 834 841
123
2018.4
1 867 306
444 610
35 293 662
120
2018.3
1 748 177
470 258
26 974 384
119
2018.2
2 044 919
481 416
35 915 579
124
2018.1
1 619 989
470 192
28 894 240
123
2017.4
1 690 057
415 919
31 940 586
121
2017.3
1 541 883
415 191
27 708 915
124
2017.2
1 556 515
400 983
24 515 461
124
2017.1
1 309 130
434 472
18 239 856
119
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 19-1/23-01789-013 (otsuse avaldamise kuupäev: 26. juuni 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija väitel on kaupleja lepingut rikkunud, kuna müüdud asi ei vasta nõuetele, sõidukil puudub kaugkäivitamise võimalus. Müügilepingut ei ole tarbija esitanud.

Tuleb märkida, et tulenevalt müügilepingust oli tarbijal lepingus sätestatud võimalus lepingust taganeda, kui üleantud sõiduk ei vasta nõuetele ja nimetatud pretensiooni esitamiseks sätestatud tähtaeg võib olla möödunud.

Esitatu põhjal on võimalik, et kaupleja on lepingueelsete läbirääkimiste ajal selgitanud, et tehase poolt antud varustuses ei pruugi kaugkäivitust olla ja see tuleb paigaldada täiendavalt.

Vaidluse lahendamine komisjonis toimub poolte esitatud tõendite alusel. Kuna tegemist on kohtueelse vaidluste lahendamise menetlusega, kohaldub analoogia korras kohtumenetluses kehtiv regulatsioon tõendamise kohta.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 5 lg 1 kohaselt menetletakse hagi poolte esitatud asjaolude ja taotluste alusel, lähtudes nõudest. Sama paragrahvi teise lõike kohaselt on pooltel võrdne õigus ja võimalus oma nõuet põhjendada ja vastaspoole esitatu ümber lükata või sellele vastu vaielda. Pool määrab ise, mis asjaolud ta oma nõude põhjendamiseks esitab ja milliste tõenditega neid asjaolusid tõendab. TsMS § 436 lg 2 kohaselt rajab kohus otsuse üksnes asjas esitatud ja kogutud tõenditele. TsMS § 436 lg 7 kohaselt ei ole kohus otsust tehes seotud poolte esitatud õiguslike väidetega.

Poolte leping on sõlmitud kirjalikult. Lepingu sõlmimisele eelnes kirjalik müügipakkumine ja poolte läbirääkimised.

Esitatud kirjalike tõendite alusel ei ole võimalik tuvastada, et sõidukil oli selle üleandmise ajal puudus. Esitatust ei nähtu, et pooled on kokku leppinud, et sõidukil peab olema kaugkäivituse funktsioon.

Tarbija on esitanud tõendid lepingueelsete läbirääkimiste kohta. Esitatud e-kirjavahetus tõendab, et poolte suhtluses enne sõiduki liisingulepingu sõlmimist on räägitud ka kaugkäivituse funktsioonist. Samas esitatud kirjavahetuse põhjal ei ole võimalik otsustada, et see kirjavahetus on saanud lepingu osaks ja määrab müüdud sõiduki tehnilised omadused. Samuti ei ole kirjavahetuse puhul selge, et on sõlmitud kokkulepe, et kaugkäivitus sõidukil eksisteerib.

Kui sõiduk ei vasta lepingutingimustele, siis on ostjal võimalik esitada müüjale nõue puuduse kõrvaldamiseks ja kui müüa põhjendamatult keeldub puuduse kõrvaldamisest, siis võib esitada kahju hüvitamise nõude ja nõuda puuduse kõrvaldamise kulu hüvitamist. Antud juhul ei ole tõendamist leidnud, et sõidukil on vaidlusalune puudus - esitatu kohaselt ei nähtu, et sõidukil pidi vaidlusalune funktsioon olema.

Tarbija leiab, et kauplejal on kohustus hüvitada talle pool vaidlusaluse süsteemi paigaldamise kulust. Kui kauplejal oli kohustus sõiduk üle anda koos selle süsteemiga, siis peab kaupleja hüvitama kogu puuduse kõrvaldamise maksumuse. Kui kauplejal see kohustus puudub, siis ei pea ta hüvitama mingit osa vaidlusaluse süsteemi paigaldamise kulust.

Riigikohus on tsiviilasjas otsuses nr 2-17-1937 punktides 15 ja 16 selgitanud, et müügilepingu rikkumiseks on muu hulgas see, kui müüdud ese ei vasta lepingutingimustele ehk on puudustega. Müügilepingu ese on puudustega, kui see ei ole vähemalt keskmise kvaliteediga (VÕS § 77 lõige 1 ja VÕS § 217 lõige 2 punkt 2). Müüja vastutab sellise puuduse eest eelkõige siis, kui on täidetud järgnevad tingimused:
1) puudus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale (VÕS § 218 lõige 1);
2) puudus ei tulenenud ostjast (VÕS § 101 lõige 3);
3) ostja ei teadnud ega pidanudki lepingu sõlmimise ajal puudusest teadma (VÕS § 218 lõige 4);
4) sõlmitud ei ole müüja vastutust piiravat kokkulepet või müüja ei saa sellele tugineda (VÕS § 221 lõige 2);
5) ostja on müüjale mõistliku aja jooksul puudusest teatanud (VÕS § 220 lõige 1), puudus tekkis müüja tahtluse või raske hooletuse tõttu või kui müüja puudusest teadis või pidi teadma, kuid ei avaldanud seda ostjale (VÕS § 221 lõige 1).

Esitatu põhjal ei ole tõendamist leidnud, et kaupleja poolt liisinguandjale üleantud sõiduk ei vasta lepingutingimustele. Kaugkäivituse kohta on tarbija lepingueelsetel läbirääkimistel kauplejale küsimusi esitanud ja kaupleja on neile vastanud, kuid ei ole tõendatud, et pooltel on kokkulepe, et kaugkäivitus pidi sõidukil selle üleandmise ajal olema.

Lepingu rikkumise korral võib võlausaldaja nõuda kahju hüvitamist, kui on täidetud eelkõige järgmised eeldused (vt Riigikohtu otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-173-12, tsiviilasjas nr 3-2-1-100-15, p 20):

1) võlgnik on lepingut rikkunud (VÕS § 115 lg 1),
2) võlgnik vastutab lepingu rikkumise eest (VÕS § 115 lg 1),
3) võlausaldajale on tekkinud või tekib kahju (VÕS § 127 lg 1, § 128),
4) kahju on hõlmatud rikutud lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2),
5) kahju oli rikkumise võimaliku tagajärjena võlgnikule lepingu sõlmimise ajal ettenähtav, v.a kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu (VÕS § 127 lg 3) ning
6) rikkumise ja kahju vahel on põhjuslik seos (VÕS § 127 lg 4).

Tarbija ei ole tõendanud, et esineb kauplejapoolne lepingurikkumine (VÕS § 115 lg 1).

Tarbijal puudub alus esitada kauplejale kahju hüvitamise nõuet või rakendada muud õiguskaitsevahendit (hinna alandamine).

Otsuse nr 19-1/21-05985-014 (otsuse avaldamise kuupäev: 12. aug 2021)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija ostis Kauplejalt 23.03.2020 sõiduauto Honda CRV, 19.10.2020 pöördus Kaupleja poole navigatsiooniseadme rikkega ja nõudis Kauplejalt navigatsiooniseadme asendamist või tasuta parandamist. Kuna Tarbija pöördus Kaupleja poole rohkem kui kuud kuud peale sõiduki ostu ja ei tõendanud, et navigatsiooniseade läks katki Kaupleja süül, jättis komisjon Tarbija avalduse rahuldamata.

Otsuse nr 19-1/20-08719-015 (otsuse avaldamise kuupäev: 28. sept 2020)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija ostis Kauplejalt sõiduki, mille käiguskast teatud kiirusel undas. Kaupleja vahetas sõidukil käigukasti, kuid 6 kuu pärast ilmnes sama probleem. Tarbija nõudis kompensatsiooni käigukasti vahetusega nõustumise eest või taganeb lepingust. Komisjon jättis Tarbija avalduse rahuldamata, aga pidas mõistlikuks Tarbija laseb Kauplejal käigukasti ära vahetada Kaupleja pakkumise alusel.
107
Töötajad
12 291 676 €
Käive 2023Q4

Kontaktandmed

Telefon
+372 6177966
E-post
info@autohalle.com
Koduleht
https://autohalle.com/
Juriidiline aadress
Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Jälgimäe tee 1, 76406 5

Esindusõigus

Nimi
Antti Petteri Ruhanen
1

Juhatuse liige

al. 13.09.2022
Veiko Karu
1
21.02.1977 (47)

Juhatuse liige

al. 17.12.2021
Raine Erik Valkila
3
20.03.1979 (44)

Juhatuse liige

al. 03.01.2024
Tomi Orava
1

Juhatuse liige

al. 03.01.2024

Kandevälised isikud

Nimi
Erki Usin
2
20.09.1977 (46)

Audiitor

al. 21.06.2021
Ernst & Young Baltic AS
0

Audiitor

al. 21.06.2021
Auto-Bon Oy
0

Osanik

al. 13.09.2022

Tegelikud kasusaajad

Nimi
George Alfred Charles Bassadone
0

kaudne osalus

al. 10.02.2020
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q4 Uued ettevõtted Privacy policy