EILE

AS Go3 Baltics (10308880)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
AS Go3 Baltics
Registrikood
10308880
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
31.10.1997 (26 aastat tagasi)
KMKR number
EE100236088
Põhikapital
26262.90 EUR
AS Go3 Baltics on registreeritud 31.10.1997 (26 aastat 7 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 81. AS Go3 Baltics on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 10308880, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE100236088. Põhikapitali suurus on 26262.90 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Jan Michal Wykrytowicz ja Arūnas Mickevičius.

Ettevõtte põhitegevusalad on Elektroonilise side muud teenused, Satelliitsideteenused, Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2024.1
1 006 356
324 119
13 943 743
80
2023.4
869 425
321 276
9 508 913
79
2023.3
793 500
296 430
10 254 141
67
2023.2
816 354
373 966
9 625 439
74
2023.1
837 491
303 112
11 148 457
108
2022.4
722 998
311 089
9 643 769
99
2022.3
728 892
274 668
9 349 883
106
2022.2
790 787
333 817
9 541 272
98
2022.1
695 356
299 829
10 367 111
99
2021.4
714 778
264 543
8 064 046
101
2021.3
718 624
288 579
8 260 697
100
2021.2
682 829
319 956
8 483 298
103
2021.1
641 963
308 724
10 473 956
110
2020.4
628 290
235 195
8 352 959
108
2020.3
565 218
260 067
7 915 473
112
2020.2
591 029
277 410
8 614 999
106
2020.1
666 319
245 293
8 594 267
107
2019.4
602 805
221 243
7 903 621
141
2019.3
574 826
222 329
7 863 722
145
2019.2
571 992
252 671
8 232 607
143
2019.1
585 320
222 578
8 410 704
143
2018.4
535 671
205 046
10 164 223
149
2018.3
504 710
194 718
12 404 383
140
2018.2
527 033
197 861
7 347 591
144
2018.1
563 220
199 336
12 067 063
147
2017.4
498 034
199 856
6 262 289
138
2017.3
571 226
208 085
8 653 158
133
2017.2
547 344
205 781
7 961 698
135
2017.1
564 619
211 591
8 053 010
132
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 19-1/23-11867-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 17. nov 2023)

Otsus: Tarbija kasuks
Pooled sõlmisid teenuse kasutamise lepingu.

Kaupleja väitel ei ole tarbija lepingust taganenud VÕS § 56 sätestatud sidevahendi teel sõlmitud 14-päevase tähtaja jooksul.

Kaupleja väidab, et hilisema taganemise korral rakenduvad lepingu tüüptingimustest tulenevalt seoses lepingust taganemisega tarbija suhtes kehtestatud kohustused.

 

Kirjaliku lepingu tekstis sisalduvad tüüptingimused ei ole saanud lepingu osaks

Kirjalikus lepingu tekstis ja sellega seotud  tüüptingimustes sätestatu ei ole saanud pooltevahelise lepingu osaks (VÕS § 37 lg 1). 

Kaupleja ei sõlminud tarbijaga lepingut, mille osaks on tüüptingimused ega tutvustanud tarbijale tüüptingimusi. Kaupleja on väitnud, et telefoni teel anti tarbijale kogu lepingueelne teave. Selle kohta puuduvad tõendid ja selle tõendamiskoormis on kauplejal.

Tarbija võis eeldada, et lepingul on tüüptingimused, kuid kaupleja pidi neid tarbijale lepingueelselt tutvustama ja selle kohustuse täitmist seaduses sätestatud viisil fikseerima. Seda ei ole tehtud.

Esitatu kohaselt ei ole tarbija saanud lepingueelset VÕS §54 ja 54(2) lg 1 sätestatud teavet. Viimatinimetatu sätestab üheselt, et „Kui pooled sõlmivad lepingu telefonitsi, on tarbija telefonikõne käigus võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut kinnitanud püsival andmekandjal ning tarbija on oma tahet olla telefoni teel võetud kohustustega seotud kinnitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Käesolevas lõikes nimetatud nõuete rikkumisel loetakse ettevõtja poolt tarbijale edastatud asi, teenus või muus sooritus tellimata asjaks, teenuseks või muuks soorituseks käesoleva seaduse § 99 lõike 1 tähenduses.“.

Arvestades, et tarbija tegi lepingust taganemise avalduse 17.08.2023 on pooltevaheline leping lõppenud. Tingimused, mis seavad tarbijale seoses lepingust taganemisega kohustusi, ei ole saanud lepingu osaks, kauplejal ei ole alust lepingust taganemise ja seadmete tagasisaamise järel tarbijale seoses lepingust taganemisega esitada nõudeid.

Tarbija taganes lepingust VÕS § 56 sätestatud tähtaja jooksul

Kaupleja vastuses on esitatud seisukoht, et  "Vastavalt võlaõigusseaduse § 9-le on Kliendi poolt arve tasumine tõlgendatav tema lepingu sõlmimise tahteavaldusena. Võttes arvesse, et arvel on täpselt märgitud teenuse alguse ja arve aluseks oleva teenuse periood, siis on arve tasumine täiendavalt tõlgendatav lepingu sõlmimisena alates 03.07.2023.". 

09.08.2023 sõlmiti tagasiulatuva kehtivusega leping.

Kui arve tasumisega loetakse leping sõlmituks algab sellest 14-päevane lepingust taganemise tähtaeg.

Kui tarbija esitas lepingust taganemise avalduse 17.08.2023, oli see esitatud VÕS § 56 sätestatud 14-päevase lepingust taganemise tähtaja jooksul ja tarbijal tekkisid seonduvad õigused.

Kui leping sõlmitakse tagasiulatuva kehtivusega, ei ole minevikus lepingu sõlmimise hetk vaid lepingut üksnes rakendatakse tagasiulatuvalt.

Lepingu sõlmimise aeg on 09.08.2023 ja 14 päevase taganemise tähtaja viimane päev oli 23.08.2023. Kauplejal ei ole alust seoses tarbija lepingust taganemisega VÕS § 56 alusel esitada tarbijale seoses taganemisega mingeid nõudeid peale seadmete tagastamise ja tarbitud teenuse eest tasumise nõude.

Otsuse nr 19-1/22-06852-015 (otsuse avaldamise kuupäev: 28. nov 2022)

Otsus: Tarbija kasuks
Kui sideteenuse lõppkasutajal on seadusest tulenev õigus lõpetada sideteenuse leping enne lepingus kokkulepitud tähtaega, võib sideettevõtja lõppkasutajalt nõuda hüvitist ainult lõppkasutajale jäänud terminalseadme eest. Kui lõppkasutaja otsustab jätta endale terminalseadme, mis oli lepinguga seotud selle sõlmimisel, ei tohi hüvitise suurus ületada terminalseadme jääkväärtust või kuni lepingu lõppemiseni maksta jäänud terminalseadme osamaksete summat, olenevalt sellest, kumb on väiksem (ESS § 100).

Otsuse nr 19-1/20-14913-008 (otsuse avaldamise kuupäev: 28. dets 2020)

Otsus: Tarbija kasuks
Kaupleja ei ole komisjonile selgitanud tarbijalt ruuteri vastuvõtmisest keeldumise õiguslik alust. Kuivõrd kaupleja keeldus ruuteri vastuvõtmisest, ei ole tarbija asja tagastamise kohustusega langenud viivitusse. Komisjonile ei ole ka teada, kas kaupleja kavatseb ruuteri või selle maksumusega seonduvalt tarbijale mingeid nõudeid esitada. Siiski märgib komisjon, et puudused pakendis ei saa reeglina olla asja vastuvõtmise kohustusest keeldumise aluseks. Tarbijal lasus kohustus tagastada üüritud asi seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele, arvestades seejuures normaalset kulumist; üürileandjal on õigus nõuda üürnikult üksnes hüvitist asja hävimise või kahjustumise eest (VÕS § 334).

Otsuse nr 19-009839-014 (otsuse avaldamise kuupäev: 7. veebr 2020)

Otsus: Tarbija kasuks
Märksõnad: teenuseleping, lepingu ennetähtaegne ülesütlemine
Sisu: Pooled vaidlevad selle üle, kas Kaupleja nõue tarbijale - tasuda leppetrahv vaatajakaardi - ja abonementlepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu - on õigustatud. Tähtaegne leping lõpeb tähtajaga. Kui üks pool ütleb lepingu varem üles, on teisel poolel õigus leppetrahvile. Leppetrahvi eripäraks on see, et leppetrahvi saab nõuda ainult siis, kui lepingupooled on selles kokku leppinud. Poolte vahel sõlmitud lepingu leppetrahvi maksmist ei käsitlenud. Kaupleja väitel on leppetrahv kirjas lepingu osaks olevates tüüptingimustes. Komisjon nõustus, et lepingu lisaks olevates tingimustes on leppetrahv kirjas, kuid lepingu lisad ei saanud Tarbijaga sõlmitud lepingu osaks.

Otsuse nr 19-1/23-14393-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 7. veebr 2024)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija tellis kauplejalt kodu, interneti ja TV teenuse paketi ja sõlmis selleks teenuslepingu abonemendiperioodiga 24 kuud. Lisaks sai tarbija tasuta 4G interneti ruuteri ja SAT-TV tehnika kahele vaatajakohale. Tarbija teavitas kauplejat  lepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist teenuse mittetoimimise tõttu.

Tarbija esitatud tõenditest ei olnud võimalik tuvastada puuduse põhjust.   Seetõttu lõpetas komisjon menetluse.

Otsuse nr 19-1/23-14417-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 7. veebr 2024)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija otsustas sõlmida Go3 teenuslepingu abonemendiperioodiga 24 kuud.  Lisaks on tarbija sõlminud eraldi seadme intressita järelmaksu müügilepingu, mille raames sai Klient kaks digiboksi. Tarbija lõpetas teenuslepingu ennetähtaegselt ega soovinud digibokside jääkväärtust hüvitada.

Komisjon leidis, et kuivõrd digiboksid olid läinud tarbija omandusse, oli tal kohustus tasuda lepingu järgi nende maksumus.  

Otsuse nr 19-1/24-02547-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 10. mai 2024)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija esitas kaupleja vastu nõude paludes tuvastada, et tarbijal puudub kohustus tasuda kauplejale leppetrahvi tähtaegselt tagastamata jäänud vaatajakaartide eest. Komisjon tuvastas, et tarbijal oli lepinguline kohustus tagastada lepingu lõppemisel vaatajakaardid kauplejale ja et tarbija rikkus oma kohustust. Kuna tarbija täitis menetluse ajal kaupleja ees oma kohustuse, vähendas komisjon tarbijalt nõutavat leppetrahvi poole võrra.

Otsuse nr 19-1/24-03586-001 (otsuse avaldamise kuupäev: 13. mai 2024)

Otsus: Tarbija kasuks
Komisjoni hinnangul ei ole kauba väärtus vähenenud. Komisjon märgib täiendavalt, et Euroopa Kohus kohtuasjas nr C‑489/07 on leidnud, et; tarbija taganemisõigus on nähtud ette, et kaitsta tarbijat eriolukorras, mis valitseb sidevahendi abil sõlmitava lepingu korral, arvestades, et „tarbija ei saa tegelikult toodet näha ega osutatava teenuse laadiga tutvuda enne lepingu sõlmimist”. Lepingust taganemise õigus on seega mõeldud kompenseerima ebasoodsat olukorda, milles on tarbija sidevahendi abil sõlmitava lepingu korral, nähes talle ette sobiva nn järelemõtlemisaja, mille jooksul ta saab omandatud asja kontrollida ja järele proovida. Komisjoni hinnangul on üldine kohustus sidevahendi abil sõlmitud lepingu alusel saadud asja avamise eest tagastavat summat vähendada, vastuolus eespool nimetatud seadusega ning Euroopa Kohtu otsusega. Samas tuleb tarbijal arvestada, et kui tema süül tekib väärtuse vähenemine, siis on tarbija kohustatud selle hüvitama. Käesoleval juhul on toode terve ning seadusest tulenevalt ei saa tarbijalt võtta taganemisõigust. Taganemisõigus on ka siis, kui pakend oleks kahjustatud. Seega ei või kaupleja seada taganemisõigust sõltuvaks katkisest pakendist, kuna see takistaks tarbijal kaubaga tutvumist.

Seega on tarbijal lepingust taganeda. Lepingust taganemisel muutub olemasolev võlasuhe tagasitäitmise võlasuhteks (VÕS 10. peatüki 2. jagu).
80
Töötajad
13 943 743 €
Käive 2024Q1

Kontaktandmed

Telefon
+372 6024753
E-post
kristel.aarna@tv3.ee
Koduleht
www.home3.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 81, 13816 119

Esindusõigus

Nimi
🇱🇻 Nasdaq CSD SE
6007

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
Jan Michal Wykrytowicz
1
11.04.1980 (44)

Juhatuse liige

al. 01.03.2021
Kristel Aarna
2
14.05.1969 (55)

Prokurist

al. 14.07.2014
🇱🇹 Arūnas Mickevičius
1

Juhatuse liige

al. 20.10.2022

Kandevälised isikud

Nimi
Indrek Alliksaar
5
02.04.1974 (50)

Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor

al. 27.10.2008
Jüri Koltsov
1
23.05.1986 (38)

Audiitorettevõtja

al. 27.03.2018
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers
0

Audiitorettevõtja

al. 27.03.2018
Indrė Rakauskienė
0

Nõukogu liige

al. 27.03.2018
Christian Alejandro Anting Wolff
0

Nõukogu esimees

al. 29.04.2019
Kęstutis Gailius
0

Nõukogu liige

al. 20.04.2023

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Jan Michal Wykrytowicz
1
11.04.1980 (44)

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 31.08.2021
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2024Q1 Uued ettevõtted Privacy policy