EILE

Optimera Estonia AS (11269030)

Registrisse kantud

Üldinfo

Firma nimi
Optimera Estonia AS
Registrikood
11269030
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Registreeritud
20.06.2006 (17 aastat tagasi)
KMKR number
EE101069830
Põhikapital
1536000.00 EUR
Optimera Estonia AS on asutatud 20.06.2006 (17 aastat 8 kuud tagasi) aadressil Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 71. Optimera Estonia AS on tegutsev ettevõte. Firma õiguslik vorm on aktsiaselts. Registrikood on 11269030, käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR) on EE101069830. Põhikapitali suurus on 1536000.00 EUR. Ettevõtte juhatuse liikmed on Anton Kutser ja Dmitri Drajev.

Ettevõtte põhitegevusalad on Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük, Muude masinate ja seadmete hulgimüük, Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük, Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.

Maksud

Kvartal Riiklikud maksud Tööjõu maksud Maksustatud käive Töötajate arv
2023.4
2 457 011
930 866
29 296 565
407
2023.3
3 493 841
964 430
31 474 679
415
2023.2
2 128 778
937 500
31 306 108
416
2023.1
2 323 571
1 109 458
23 431 168
415
2022.4
3 050 018
911 772
33 553 989
424
2022.3
4 168 034
999 498
36 117 081
427
2022.2
2 494 820
926 095
39 783 670
433
2022.1
2 016 342
1 003 051
25 603 138
432
2021.4
2 648 818
851 967
33 022 006
425
2021.3
2 914 220
900 882
32 086 289
430
2021.2
1 892 080
809 200
27 149 250
443
2021.1
1 899 024
899 909
20 956 999
442
2020.4
2 129 569
831 799
27 419 935
442
2020.3
3 016 221
852 939
28 339 118
444
2020.2
2 090 726
832 457
26 447 863
445
2020.1
1 443 462
841 793
20 810 162
444
2019.4
1 974 267
700 205
24 109 004
409
2019.3
2 162 948
720 323
26 209 698
394
2019.2
1 701 753
681 852
24 830 990
398
2019.1
1 553 357
741 478
18 283 878
404
2018.4
1 850 950
645 935
23 955 673
394
2018.3
1 886 080
659 355
24 709 103
390
2018.2
1 373 504
633 820
21 139 849
392
2018.1
1 349 697
676 209
16 267 207
388
2017.4
1 728 934
646 840
21 346 766
384
2017.3
1 858 568
671 768
22 927 515
383
2017.2
1 596 424
674 153
21 626 318
392
2017.1
1 440 187
656 125
16 893 120
388
()

Tarbijavaidluste komisjoni otsused

Otsuse nr 19-1/23-03227-022 (otsuse avaldamise kuupäev: 23. mai 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija Kauplejaga ei nõustunud ja nõuab kahju hüvitamist summas 385,42 eurot.
Riigikohus on otsustes nr 3-2-1-107-15 ja 2-18-13649 asunud seisukohale, et kahju hüvitamise nõude esitamisel VÕS § 115 lg 1 ja § 127 alusel peavad olema täidetud seadusest tulenevad eeldused, mis on alljärgnevad:
„1. Kaupleja on kohustust rikkunud (VÕS § 115 lg 1);
2. Kaupleja vastutab kohustuse rikkumise eest (VÕS § 115 lg 1), st rikkumine ei ole vabandatav (VÕS § 103 lg 1);
3. Tarbijale on tekkinud kahju (VÕS § 127 lg 1, § 128);
4. kahju on hõlmatud rikutud kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2);
5. rikkumise ja kahju vahel on põhjuslik seos (VÕS § 127 lg 4).“

Otsuse nr 19-1/22-16686-014 (otsuse avaldamise kuupäev: 30. jaan 2023)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija tellis 26.09.2022 kauplejalt helitõkkeukse. Tarbija toodet vastu ei võtnud, sest see oli vales mõõdus. Kaupleja poolt edastatud arvel on mõõt 8X21, mis telliti ning tarbija on seda oma allkirjaga kinnitanu. Tarbija väitis, et suuliselt tellis helitõkkeukse mõõtudega 9x21. Kaupleja selgitas, et tellimuse edastamise päeval 26.09.22 ei avaldanud klient soovi muuta päringu esitamise aluseks olnud andmeid ja tahet tellitumust muuta ei edastanud, seda kinnitab ettemaksu aluseks olev ettemaksuarve P22416517, kus on ka kliendi allkiri ja mille alusel klient sooritas ettemaksu. TKS § 46 lg 5 kohaselt lisatakse avaldusele tõendid. Tarbija pole esitanud komisjonile tõendeid, mis kinnitaksid, et kaupleja rikkus müügilepingut, kuna müüdud asi ei vastanud lepingutingimustele. Komisjonile esitatud 26.09.2022 ettemaksu arvelt on näha, et poolte vahel sõlmiti müügileping helitõkkeukse mõõtudega 8x21 ostmiseks. Kaupleja poolt koos vastusega saadetud ettemaksuarvel on nii kaupleja esindaja kui tarbija allkirjad. Ülaltoodust tulenevalt loeb komisjon tõendatuks, et tarbija tellis kauplejalt helitõkkeukse mõõtudega 8X21, mitte 9X21 nagu väidab avalduses tarbija. Komisjoni hinnangul pole kaupleja müügilepingu tingimusi rikkunud. Komisjon jättis avalduse rahuldamata.

Otsuse nr 19-1/20-16873-011 (otsuse avaldamise kuupäev: 17. mai 2021)

Otsus: Tarbija kasuks
Tarbija tellis sidevahendi abil ukse. Kaup seisis pakendatult ühe kuu Tarbija valduses enne selle paigaldamamisel asumist. Pakendi avamisel tuvastas Tarbija uksel defektid. Komisjon leidis, et Tarbija on teavitanud puudusest õigeaegselt ja Kaupleja ei ole tõendanud, et Tarbijale anti üle lepingutingimustele vastav kaup. Komisjon leiab, et VÕS § 218 lg-st 2 tulenevat kohustust ei saa pidada täidetuks üldsõnalise hinnangu andmisega.

Otsuse nr 19-1/20-13966-017 (otsuse avaldamise kuupäev: 23. märts 2021)

Otsus: Tarbija kahjuks
Esitatud tõendite ja poolte väidete kohaselt andis tarbija kauplejale kirjalikult teabe soovitud ukse mudeli ja värvi kohta. Kaupleja tellis vastava ukse.

Tarbija tugineb sellele, et kaupleja oleks pidanud tellimuse vastuvõtmisel kontrollima, kas tarbija soovib tellida ust, mida tarbija esitatud kirjaliku teabe kohaselt tellida soovis. Kaupleja ei pea kahtlema tarbija poolt kirjalikult esitatud toote andmete õigsuses. Kui tarbija tellis kindla värvikoodi ja mudeliga välisukse ja esitas uksemudeli ja värvikoodi kirjalikult, oli kauplejale tarbija sööb selge ning kaupleja ülesanne ei ole tarbija soovi kahtluse alla seadmine. Pooled sõlmisid lepingu sellise ukse müügi kohta, mis on piiritletud tarbija poolt kauplejale antud kirjalikus teabes. Selle teabe õigsusega seotud riisiko on tarbijal, mitte kauplejal.

Tarbija esitatu, et kaupleja teenindaja ei kontrollinud tarbijalt ukse värvi ja mudeli kohta kirjaliku teabe saamisel üle, kas tarbija ikka soovib just sellist ust tellida, ei ole alus lepingust taganemiseks. Tarbija peab hea seisma selle eest, et tema poolt lepingu sõlmimisel antud teave on õige st vastab tarbija tahtele. Kui tarbija esitab välisust tellides kirjalikult teabe uksemudeli ja selle värvitooni kohta, võib kaupleja eeldada, et see teave on õige ning vastab tarbija tahtele.

Lepingust taganemine on lepingu kujundusõigus, mida saab kasutada olulise lepingurikkumise korral. Oluline lepingurikkumine ja lepingust taganemine on reguleeritud võlaõigusseaduse § 116.

Käesoleval juhul puudub kaupleja oluline lepingurikkumine ja tarbijal ei olnud alust lepingust taganemiseks. Sega ei ole tarbija lepingust taganemine kehtiv ning tarbijal ei ole õigust nõuda tasutu tagastamist võlaõigusseaduse § 189 alusel.

Otsuse nr 19-1/20-02450-009 (otsuse avaldamise kuupäev: 24. mai 2020)

Otsus: Tarbija kahjuks
Seadusest ei tulene keeldu, et tarbijalemüügi puhul ei võiks ostja eest ostuhinda maksta kolmas isik, kuid sel juhul tuleb Tarbijal avalduse esitamisel tõendada, et tema on lepingu pooleks.

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 20. veebr 2020)

Otsus: Tarbija kahjuks
Tarbija ostis Kaupleja kauplusest WC-poti. Pärast WC poti paigaldust selgus, et veepaak ei hoia vett kinni, mille tulemusena tilgub koguaeg vett. Komplekti üks osa,s.o metallist raam on monteeritud seina sisse ning sein on omakorda viimistletud ning seinad plaaditud. Tarbija nõustus Kauplejaga kohtuma WC-poti paigalduskohas. Tarbija lükkas kaupluse osakonna vanema ettepaneku WC-pott uute detailide paigaldamisega korda teha kategooriliselt tagasi. Käesoleval juhul puuduvad tõendid kahju hüvitamise eelduste kohta. Seega ei ole võimalik kahju hüvitamise nõuet rahuldada. Kaupleja ei ole keeldunud toote parandamisest ning väidetava kulu vajalikkus ja põhjendatus uue WC poti paigaldamiseks ning seina lammutamiseks ei ole usaldusväärselt tõendatud.

Otsuse nr 19-002030-017 (otsuse avaldamise kuupäev: 17. juuni 2019)

Otsus: Tarbija kasuks
Märksõnad: veeautomaat, kaubandus, lepingust taganemine.
Sisu: Tarbija ostis veeautomaadi, mis töötas vaid ühe õhtu. Kaupleja väitel ei olnud toote installatsioon tehtud õigesti ja vee vaba pealevool ei olnud tagatud. Tarbija on elukutselt insener ja tegelenud aastakümneid tehnikavaldkonna probleemidega. Tarbija kui spetsialisti hinnangu kohaselt võis seadme „kuivalt töötamise“ ja rikke tekkimise põhjustada seadme enese defekt (tootmisviga). Seadme müüja ei ole tõendanud üheselt mõistetavat põhjust, millest võiks järeldada, et seadme riknemise eest müüja ei vastuta. Tõendamiskoormus alla 6 kuu vanuse asja puhul on kauplejal. Eeltoodust tulenevalt leidis komisjon, et esineb oluline lepingu rikkumine ning kauplejal tuleb tarbijale raha tagasi maksta.
VÕS § 208 lg 1, 4; § 217 lg 1 ja lg 2 p 1,6; § 218 lg 2; § 101 lg 1 p 4; § 116 lg 1; § 223 lg 1; § 189 lg 1.

Otsuse nr 18-007088-018 (otsuse avaldamise kuupäev: 17. dets 2018)

Otsus: Tarbija kahjuks
Märksõnad: müügileping, dušinurk, allahindlus
Tarbija ostis allahindluse kampaania ajal kauplusest Espak dušinurga. Tarbija hinnangul ei saanud Tarbija lubatud allahindlust ning nõudis hinna alandamist. Kaupleja väitel oli toode allahinnatud ning kampaaniaga täiendav allahindlus ei rakendudnud. Komisjoni hinnangul viitavad tõendid asjaolule, et vaidlusalune toode oli allahinnatud ning tarbijal puudub õigus nõuda täiendavat allahindlust. Tarbijal oli õigus müügilepingu sõlmimisel tehingust hinna sobimatuse tõttu loobuda.
VÕS § 9, § 16

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 30. okt 2017)

Otsus: Tarbija kahjuks

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 11. okt 2016)

Otsus: Tarbija kasuks

Otsuse nr (otsuse avaldamise kuupäev: 7. märts 2016)

Otsus: Tarbija kasuks
Failid:
407
Töötajad
29 296 565 €
Käive 2023Q4

Kontaktandmed

Telefon
+372 6205071
E-post
optimera@optimera.ee
Koduleht
www.ehituseabc.ee
Juriidiline aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 71, 11415 16

Esindusõigus

Nimi
Nasdaq CSD SE
6025

Aktsiaraamatu pidaja

al. 28.09.2017
Anton Kutser
2
13.01.1961 (63)

Juhatuse liige

al. 10.04.2008
Dmitri Drajev
1
10.04.1971 (52)

Juhatuse liige

al. 10.04.2008

Kandevälised isikud

Nimi
Kpmg Baltics Oü
1

Audiitorettevõtja

al. 23.09.2008
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers
0

Audiitorettevõtja

al. 25.05.2018
Peter Møller
0

Nõukogu esimees

al. 30.05.2022
Christian Deichmann
0

Nõukogu liige

al. 30.05.2022
Zoltan Gyorffy
0

Nõukogu liige

al. 30.05.2022

Tegelikud kasusaajad

Nimi
Christian Deichmann
0

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 19.09.2022
PETER MØLLER
0

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 19.09.2022
Zoltan Gyorffy
0

kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige

al. 19.09.2022
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q4 Uued ettevõtted Privacy policy