EILE
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusPeakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamineJuhtimisalane nõustamineÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine

Äri- jm organisatsioonide nõustamine, juhendamine ja operatiivne abistamine juhtimisküsimustes:
strateegiline ja organisatsiooniline plaanimine:
− strateegia formuleerimine
− organisatsiooni eesmärkidele vastava struktuuri kujundamine
− õiguslik korraldus
− strateegiliste äriplaanide ja arenguplaanide koostamine
− nõustamine üksuste liitumise ja restruktureerimise küsimustes
− haldusteabesüsteemi määratlemine
− juhtkonna aruandluse ja kontrolli arendamine
− juhtimise audit
− kasumikasvuprogrammide arendamine
finantsjuhtimise nõustamine:
− käibekapitali ja likviidsuse juhtimine, assigneeringute struktuuri määratlemine
− kapitali investeerimisplaanide analüüsimine
− varade arendus
− raamatupidamissüsteemide arendus, eelarve koostamine ja eelarve kontrolli arendamine
− finantsalane nõustamine üksuste ühinemise, ostu teel omandamise jms küsimustes
turundusjuhtimise nõustamine:
− turundusstrateegia formuleerimine ja analüüs
− müügi juhtimine ja personalikoolitus turunduse valdkonnas
− tarbijateeninduse, hinnapoliitika määramine
− jaotuskanalite organiseerimine (müük hulgimüüjatele või otse jaemüüjatele, otsemüük, frantsiis; pakendi kujundamine jm turundusega seotud küsimused)
personalijuhtimise nõustamine:
− personali komplekteerimine, tasustamine, suutlikkuse ja isikuomaduste hindamine
− nõustamine organisatsiooniliste arenduste valdkonnas
− töötajate koolituse ja arenduse vajadused
− edukuse planeerimine
− töötajate tervisekaitse, turvalisuse, tasustamise jms süsteemide vastavus valitsuse regulatsioonidega
− inimressursside auditeerimine
tootmisjuhtimise nõustamine:
− tootmise süsteemid ja protseduurid
− büroo ja teenuste arendus, nt büroo paiknemine, töö planeerimine, tööstandardid
− büroo automatiseerimine
− tootearendus, kvaliteedijuhtimine
− tootmisüksuse julgeolek, turvalisus ja kaitse
tarneahela juhtimise ja muu juhtimisalane nõustamine:
− integreeritud tarneahela juhtimise nõustamine
− nõustamine logistika korraldamise osas
äriprotsesside juhtimise nõustamine:
− nõustamine finantsprojektide, nt finantstehingute, krediitkaartide töötlemise, maksu- või laenuteenuste osas
projektijuhtimine (v.a ehitusprojektid):
− projektijuhtimine võib sisaldada eelarve koostamist, arvepidamist ja kulude kontrolli, hankeid, ajagraafiku planeerimist, alltöövõtjate töö koordineerimist, järelevalvet, kvaliteedikontrolli jms
ärialane nõustamine:
− nõustamine regionaalarengu, tööstuse või turismiarenduse osas
− nõustamine kaubamärkide ja frantsiiside halduse küsimustes

Siia ei kuulu:
arvutitarkvara projekteerimine arvepidamissüsteemide jaoks, vt 62011
juriidiline nõustamine ja esindamine, vt 6910
arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine, maksualane nõustamine, vt 6920
arhitekti- ja inseneritegevused ning vastav tehniline nõustamine, vt 7111, 7112
põllumajanduslik, keskkonna-, turva- jms nõustamine, vt 74901
nõustamine juhtivtöötajate otsingu, valiku, töölerakendamise küsimustes, vt 78101
haridusalane nõustamine, vt 85601
kaubamärgi või frantsiisi kasutusõiguse rentimine, vt 74901
tööstuslike kaubamärkide ja frantsiisiõiguste haldus, vt 74901

Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10000356 aktsiaselts ESTIKO Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 2 672 063.93
10004677 Aktsiaselts Ekspress Grupp Universaalne postiteenus
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
3 295 642.67
10007180 Osaühing GG-Group Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 19.32
10007262 Osaühing Kirteko Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10008563 Saibo Personalikoolituse osaühing Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 7 976.37
10009120 Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Valmissööda tootmine loomakasvatusele
Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine
Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Meditsiinilaborite, vere-, sperma- jms pankade tegevus
12 054 188.75
10018194 KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10018969 osaühing Self-II Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Muu mujal liigitamata koolitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
38 317.38
10021807 Maxwise OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
84 618.51
10021836 Tarbeäri Osaühing Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Nõupidamiste ja messide korraldamine
Muu mujal liigitamata koolitus
Muu teenindus
0.00
10024993 Aktsiaselts G4S Baltics Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10025567 osaühing Metsapoiss Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10030203 AS G4S Grupp Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
539 593.84
10030396 Osaühing Undiin Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10036424 OÜ Kinnisvarainvest Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
213 454.52
10036536 tulundusühistu Arnikavel Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
2 291.66
10037062 AS Maru Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Enda kinnisvara ost ja müük
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
804 016.46
10038498 Osaühing Maksims Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
179 711.74
10038989 osaühing Starmeks Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
4 769.55
10039606 ACCEPT OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 60 195.00
10041649 LNG Service OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 1 154.00
10043424 osaühing Elgaso Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10048154 Osaühing Kinnisvara OM Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0.00
10050097 aktsiaselts "KPG" Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
144 429.92
10051079 osaühing PÄRN JA PÄRN Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 9 991.20
10051139 Emico Consult OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10051168 OÜ Hilaris Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Hoonete üldpuhastus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
49 091.00
10054913 Tulundusühistu ALFATOM Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 94 603.23
10057001 Aktsiaselts Swecon Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
5 689 900.21
10057142 Sunman Baltic OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 10 754.78
10059187 osaühing KSERTEN Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
8 297.13
10063361 Majanduskoolituse OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Muu mujal liigitamata koolitus
3 847.90
10064395 Osaühing ADVELK Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 3 190.93
10064981 ELKE GRUPI AKTSIASELTS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
396 554.34
10065093 Unilever Eesti Aktsiaselts Puu- ja köögivilja hulgimüük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
5 266 934.90
10065957 osaühing VALDO-R Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 10 930.00
10066187 osaühing Morimer Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10069174 LOGiT Eesti OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 2 160.00
10070013 OÜ Elisenda Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10040940 osaühing KOVISION Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
0.00
10074034 osaühing Serioso Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10076694 Baltic Convest OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 3 166.67
10078204 aktsiaselts IEG Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10078629 EESTI VIDEO OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10088065 Haiba Audit Osaühing Auditeerimine
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
31 698.00
10088906 osaühing RAISON Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 0.00
10089001 Osaühing ANMAKAR Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 24 300.00
10090317 aktsiaselts KODUPABER Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muude seadmete remont
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Kaubavedu maanteel
7 431 392.85
10096082 KPMG Baltics OÜ Auditeerimine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
5 774 971.47
10099152 VAAPUR OSAÜHING Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
15 193.44
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy