eile.ee
Veondus ja laondusMaismaaveondus ja torutransportKaubavedu maanteel ja kolimisteenusedKaubavedu maanteel

− jahutatud või külmutatud kauba maanteevedu spetsiaalsete külmutusautodega
− naftatoodete (nt toornafta, maagaas, puhastatud naftasaadused) maanteevedu spetsiaalsete paakautode või -poolhaagistega
− muude vedelike ja gaaside vedu spetsiaalsete paakautode või -poolhaagistega, k.a piimavedu
− konteinerkaupade maanteevedu
− puistekauba (nt vili, jahu, tsement, liiv, süsi jms) maanteevedu
− metsamaterjali maanteevedu
− sõiduautode maanteevedu
− elusloomade maanteevedu
− kirjade ja postipakkide maanteevedu
− jäätmevedu, v.a kogumine ja kõrvaldamine
− kaubavedu inimjõul liikuvate veokite või loomveokitega
− veoautode rentimine koos juhiga

Siia ei kuulu:
metsavarumisega seotud palgivedu metsa piires, vt 02401
vee jaotamine tsisternautodega, vt 36001
veoste käitlemine kaubaterminalides, vt 52219
veoste pakkimine, vt 52299
posti- ja kulleriteenused, vt 53101, 53201
jäätmekogumisega seotud jäätmevedu, vt 38111, 38121

Kaubavedu maanteel

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2022Q4 käive
10000828 osaühing B & P OIL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
49 533.83
10003181 osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vrakkide demonteerimine
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Parklate tegevus
38 895.98
10003844 OÜ KNJ-Transport Elektrienergia müük
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
10 971.78
10004424 Osaühing Caviar House Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused
Kaubavedu maanteel
Jalatsite hulgimüük
15 412.35
10005671 Täisühing "Püünis" Kaubavedu maanteel 0.00
10006222 osaühing STOPP Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
57 582.31
10006239 osaühing "J. Ertmann" Muude mootorsõidukite müük
Kaubavedu maanteel
0.00
10006920 OÜ RVE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Kaubavedu maanteel
Muu teimimine ja analüüs
14 443.65
10007078 Osaühing Tiitser Kaubavedu maanteel 30 007.00
10007316 Osaühing Rajatis Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muud juriidilised toimingud
Kaubavedu maanteel
0.00
10007813 aktsiaselts "Rauameister" Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muud insener-tehnilised tegevusalad
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
2 514 862.01
10008706 Saaremaa Piimaühistu Kaubavedu maanteel 5 329 972.77
10009551 Ebavere ST Osaühing Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Segapõllumajandus
181 986.52
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Hoonehalduse abitegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muu puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektriseadmete remont
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
126 717.64
10010181 Osaühing Telvak Äri Kaubavedu maanteel 132 937.76
10011051 Aktsiaselts STANDARD Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Mööbli ja sisustusesemete parandus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
Mujal liigitamata mööbli tootmine
4 522 160.10
10011281 Aktsiaselts Lincona Konsult Vaipade, mattide, seina-, põranda- ja aknakatete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Põranda- ja seinakatete paigaldus
Muu teenindus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
10 238 743.06
10012694 osaühing "VEA" Veoste ekspedeerimine
Kaubavedu maanteel
560.00
10013104 Osaühing P.M. Trans Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
161 252.78
10013707 Osaühing GRAVEL EAE Kaubavedu maanteel 20 280.96
10015209 osaühing "KAULIN" Kaubavedu maanteel 0.00
10015362 aktsiaselts TAUF-AUTO Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
1 249 329.27
10017639 Osaühing VIDOMAN Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
378 673.68
10017705 aktsiaselts PINUS Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük
Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük
Liha ja lihatoodete hulgimüük
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük
Kaubavedu maanteel
Muude jookide hulgimüük
Veoste ekspedeerimine
Puu- ja köögivilja hulgimüük
Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
7 169 013.03
10017836 Osaühing Einmix Kaubavedu maanteel 237 135.32
10018981 osaühing OLARET Kaubavedu maanteel 297 479.65
10019928 Osaühing ELKARIN Kaubavedu maanteel
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
108 772.43
10020239 Aktsiaselts VILDE Reklaamiagentuurid
Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
568 725.59
10020438 Osaühing T.R. TAMME AUTO Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Kaubavedu maanteel
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Veokite rentimine ja kasutusrent
297 967.31
10020512 osaühing Misinar Kaubavedu maanteel 254 725.00
10021248 osaühing Tovarel Kaubavedu maanteel 95 413.41
10021760 Osaühing Telikol Kaubavedu maanteel
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
4 697.30
10022037 Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
Muu mujal liigitamata kaevandamine
Elektrienergia jaotus
Kaubavedu maanteel
Killustiku tootmine
3 189 060.61
10022112 Osaühing KLAVESTI Kaubavedu maanteel 102 415.13
10022712 AK Logistika OÜ Kaubavedu maanteel
Muu teenindus
261 761.12
10023500 aktsiaselts MV TRANSPORT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
330 539.27
10024208 Roksant Wood OÜ Kaubavedu maanteel
Muude vahetoodete hulgimüük
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
124 499.67
10025082 Osaühing Negotium Kaubavedu maanteel 0.00
10025277 osaühing Amerling Kaubavedu maanteel 56 801.65
10026087 Osaühing Kaugtee Kaubavedu maanteel 0.00
10026213 Osaühing Tarmukas Mees Kaubavedu maanteel 0.00
10026271 Osaühing PLOOMID Kaubavedu maanteel 7 494.50
10026681 Aktsiaselts Saurix Petroleum Ajutise tööjõu rent
Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
Kaubavedu maanteel
8 022 064.70
10026696 Aktsiaselts Infast Oil Mootorsõidukite hooldus ja remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mootorikütuse hulgimüük
Veokite rentimine ja kasutusrent
Kaubavedu maanteel
345 376.61
10027721 osaühing Mameta H Muude mootorsõidukite müük
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
40 793.04
10028695 aktsiaselts Gigaauto Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
20 994.19
10028943 Aktsiaselts Ater Muu teenindus
Veoste ekspedeerimine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
744 693.83
10029335 aktsiaselts M ja P NURST Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muu elektroonika ja elektrijuhtme või -kaabli tootmine
Juhtmestiku tarvikute tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
5 622 009.50
10029393 ETTeam Baltic OÜ Kaubavedu maanteel
Muude tööriistade tootmine
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Muu inimressursiga varustamine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
1 874 619.06
10029430 aktsiaselts Levekol Kaubavedu maanteel 0.00