EILE
Veondus ja laondusMaismaaveondus ja torutransportKaubavedu maanteel ja kolimisteenusedKaubavedu maanteel

− jahutatud või külmutatud kauba maanteevedu spetsiaalsete külmutusautodega
− naftatoodete (nt toornafta, maagaas, puhastatud naftasaadused) maanteevedu spetsiaalsete paakautode või -poolhaagistega
− muude vedelike ja gaaside vedu spetsiaalsete paakautode või -poolhaagistega, k.a piimavedu
− konteinerkaupade maanteevedu
− puistekauba (nt vili, jahu, tsement, liiv, süsi jms) maanteevedu
− metsamaterjali maanteevedu
− sõiduautode maanteevedu
− elusloomade maanteevedu
− kirjade ja postipakkide maanteevedu
− jäätmevedu, v.a kogumine ja kõrvaldamine
− kaubavedu inimjõul liikuvate veokite või loomveokitega
− veoautode rentimine koos juhiga

Siia ei kuulu:
metsavarumisega seotud palgivedu metsa piires, vt 02401
vee jaotamine tsisternautodega, vt 36001
veoste käitlemine kaubaterminalides, vt 52219
veoste pakkimine, vt 52299
posti- ja kulleriteenused, vt 53101, 53201
jäätmekogumisega seotud jäätmevedu, vt 38111, 38121

Kaubavedu maanteel

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10000828 osaühing B & P OIL Mootorsõidukite hooldus ja remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
82 648.93
10003181 osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vrakkide demonteerimine
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Parklate tegevus
39 054.25
10003844 OÜ KNJ-Transport Elektrienergia müük
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 996.87
10004424 Osaühing Caviar House Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused
Kaubavedu maanteel
Jalatsite hulgimüük
19 223.95
10005671 Täisühing "Püünis" Kaubavedu maanteel 0.00
10006222 osaühing STOPP Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
22 824.01
10006239 osaühing "J. Ertmann" Muude mootorsõidukite müük
Kaubavedu maanteel
0.00
10006920 OÜ RVE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Muu teimimine ja analüüs
13 081.13
10007078 Osaühing Tiitser Kaubavedu maanteel 14 361.86
10007316 Osaühing Rajatis Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muud juriidilised toimingud
Kaubavedu maanteel
0.00
10007813 aktsiaselts "Rauameister" Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muud insener-tehnilised tegevusalad
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
3 470 893.87
10008706 Saaremaa Piimaühistu Värske piima töötlemine, rõõsa koore tootmine
Kaubavedu maanteel
4 067 416.43
10009551 Ebavere ST Osaühing Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Segapõllumajandus
30 614.30
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu puhastustegevus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektriseadmete remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
123 156.67
10010181 Osaühing Telvak Äri Kaubavedu maanteel 142 224.94
10011051 Aktsiaselts STANDARD Mööbli ja sisustusesemete parandus
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Mujal liigitamata mööbli tootmine
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
515 161.05
10011281 Aktsiaselts Lincona Konsult Vaipade, mattide, seina-, põranda- ja aknakatete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muu teenindus
Põranda- ja seinakatete paigaldus
Kaubavedu maanteel
Kaubaladude töö
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
9 998 831.57
10012694 osaühing "VEA" Veoste ekspedeerimine
Kaubavedu maanteel
0.00
10013104 Osaühing P.M. Trans Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
150 196.41
10013707 Osaühing GRAVEL EAE Kaubavedu maanteel 36 240.62
10015209 osaühing "KAULIN" Kaubavedu maanteel 0.00
10015362 aktsiaselts TAUF-AUTO Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
1 511 041.82
10017639 Osaühing VIDOMAN Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
302 872.53
10017705 aktsiaselts PINUS Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük
Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük
Liha ja lihatoodete hulgimüük
Muude jookide hulgimüük
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük
Veoste ekspedeerimine
Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
Puu- ja köögivilja hulgimüük
7 198 095.92
10017836 Osaühing Einmix Kaubavedu maanteel 193 557.26
10018981 osaühing OLARET Kaubavedu maanteel 416 215.58
10019928 Osaühing ELKARIN Maastiku hooldus ja korrashoid
Teede ja kiirteede ehitus
Kaubavedu maanteel
Muud kaeve- ja mullatööd
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
87 985.19
10020239 Aktsiaselts VILDE Reklaamiagentuurid
Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
587 448.00
10020438 Osaühing T.R. TAMME AUTO Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Kaubavedu maanteel
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Veokite rentimine ja kasutusrent
175 614.22
10020512 osaühing Misinar Kaubavedu maanteel 288 125.50
10021248 osaühing Tovarel Kaubavedu maanteel 107 928.49
10021760 Osaühing Telikol Kaubavedu maanteel
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
12 237.25
10022037 Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused
Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
Muu mujal liigitamata kaevandamine
Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine
Kaubavedu maanteel
Elektrienergia jaotus
Killustiku tootmine
2 569 329.35
10022112 Osaühing KLAVESTI Kaubavedu maanteel 105 165.25
10022712 AK Logistika OÜ Kaubavedu maanteel
Muu teenindus
238 304.42
10023500 aktsiaselts MV TRANSPORT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
317 688.00
10023918 Mällikvere Põllumajandusühistu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Muude kindlate kaupade vahendamine
Maastiku hooldus ja korrashoid
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
302 075.19
10024208 Roksant Wood OÜ Kaubavedu maanteel
Muude vahetoodete hulgimüük
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
77 698.33
10025082 Osaühing Negotium Kaubavedu maanteel 0.00
10025277 osaühing Amerling Kaubavedu maanteel 41 638.82
10026087 Osaühing Kaugtee Kaubavedu maanteel 0.00
10026213 Osaühing Tarmukas Mees Kaubavedu maanteel 0.00
10026271 Osaühing PLOOMID Kaubavedu maanteel 2 525.00
10026681 Aktsiaselts Saurix Petroleum Ajutise tööjõu rent
Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
Kaubavedu maanteel
3 175 462.85
10026696 Aktsiaselts Infast Oil Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Veokite rentimine ja kasutusrent
Mootorikütuse hulgimüük
Kaubavedu maanteel
249 840.36
10027721 osaühing Mameta H Muude mootorsõidukite müük
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
47 492.01
10028695 aktsiaselts Gigaauto Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
15 147.66
10028943 Aktsiaselts Ater Muu teenindus
Veoste ekspedeerimine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
621 030.87
10029335 aktsiaselts M ja P NURST Muu elektroonika ja elektrijuhtme või -kaabli tootmine
Juhtmestiku tarvikute tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muude elektriseadmete tootmine
5 630 503.27
10029393 ETTeam Baltic OÜ Muude tööriistade tootmine
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
Kaubavedu maanteel
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
Muude plasttoodete tootmine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
1 639 447.46
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy