EILE

D: Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine maksustatud käive statistika. 2023Q1

Koht Firma
1
Eesti Energia AS Valdusfirmade tegevus, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Elektrienergia müük, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Muu teimimine ja analüüs, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Programmeerimine
26 132 182.04
5 165 233.37
1 169 920 316.00
1095
2
AS Eesti Gaas Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Mootorikütuse hulgimüük, Elektrienergia müük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
23 417 548.60
1 239 325.77
243 129 539.90
71
3 +2
AS Alexela Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Mootorikütuse hulgimüük, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
28 269 576.35
1 158 346.20
198 142 040.70
401
4 -1
Elering AS Elektrienergia müük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia ülekanne
10 971 340.78
1 500 910.49
180 666 499.60
283
5 -1
aktsiaselts Olerex Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük
25 128 443.82
1 655 393.73
165 131 803.90
831
6
Gasum OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
6 141.30
0.00
116 012 088.90
0
7 +1
Enefit Green AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muude kindlate kaupade vahendamine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Masinate ja seadmete remont, Peakontorite tegevus, Elektrienergia müük, Tavajäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 339 429.15
518 153.15
85 638 068.82
109
8 -1
Elektrum Eesti OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük
6 067 465.21
129 452.00
69 084 538.82
27
9 +5
Gren Tartu AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektrienergia jaotus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 690 369.20
329 262.08
30 096 967.12
65
10 +1
Baltic Energy Partners OÜ Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine, Elektrienergia müük
0.00
844.08
22 857 167.23
0
11 -2
Scener OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektrienergia müük
0.00
45 677.07
20 509 659.53
8
12 +4
aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
2 345 433.62
1 262 877.47
19 182 764.13
292
13 +12
ERTENERGY OÜ Elektrienergia müük
0.00
0.00
17 884 090.51
0
14 +3
Gren Eesti AS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu mujal liigitamata tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0.00
318 505.22
17 864 626.34
67
15 -5
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
760 362.75
1 141 879.95
15 255 826.93
620
16 +2
Adven Eesti AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Gaasitootmine
1 185 487.04
384 669.65
14 103 849.30
91
17 +6
SW ENERGIA OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
995 227.43
251 250.20
13 974 147.44
57
18 -5
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine, Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
0.00
56 844.92
13 177 817.82
1
19 +10
AS Gaasivõrk Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
4 792 736.81
255 794.00
12 018 038.36
36
20 +2
aktsiaselts Eesti Raudtee Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Raudteeveeremi rentimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Elektroonilise side muud teenused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 197 659.81
2 173 463.60
11 087 430.90
694
21 -6
Heidelberg Materials Kunda AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Killustiku tootmine, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Tsemenditootmine
998 296.34
424 663.67
10 211 564.68
88
22 -1
OÜ GRAANUL ENERGIA Elektrienergia müük
0.00
0.00
10 182 094.02
0
23 +4
220 Energia OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Elektrienergia müük
0.00
0.00
9 911 915.54
0
24 -5
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Elektrienergia jaotus, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
1 907 578.92
1 862 326.39
9 608 278.99
372
25 -13
Aktsiaselts Hansa Candle Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Tikutootmine, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata tootmine
0.00
251 677.68
9 297 682.35
107
26 -2
Osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
439 662.05
134 081.71
8 936 904.02
34
27 +1
Combimill Reopalu OÜ Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Saematerjali tootmine
1 320 691.34
260 039.80
7 989 671.14
59
28 -8
Aktsiaselts Pakendikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
798 583.78
243 852.18
7 834 164.39
67
29 +5
Imatra Elekter Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
497 988.02
12 710.25
7 686 417.73
3
30 +14
Alexela Energia Teenused AS Elektrienergia müük
0.00
0.00
7 268 934.48
0
31 +15
Gren Viru AS Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
500 297.12
51 213.97
7 158 315.73
12
32 -1
Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muude seadmete remont, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
429 491.78
242 745.70
6 664 699.36
121
33 +7
Imavere Energia OÜ Elektrienergia tootmine
460 249.22
0.00
5 991 175.28
0
34 +4
Osula Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
394 671.89
0.00
5 391 425.89
0
35 -2
TB Works Osaühing Mehaaniline metallitöötlus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia jaotus
327 165.41
321 840.46
5 252 725.48
99
36 -10
Geoservice OÜ Veoste ekspedeerimine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Tahkekütuse hulgimüük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muude keemiatoodete hulgimüük
0.00
19 558.48
5 066 413.16
3
37 -2
aktsiaselts Eleväli Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Elektriseadmete remont
718 768.43
102 812.06
4 942 045.29
42
38 +34
OÜ Anguilla Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
960 574.81
1 096.80
4 927 320.61
1
39 +6
Ardor OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
157 503.28
77 548.72
4 659 242.81
16
40 -10
Osaühing MetEst Metall Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Mehaaniline metallitöötlus, Metallide ja metallimaakide hulgimüük
517 375.61
116 809.39
4 298 054.70
38
41 +14
Osaühing Metsagrupp Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ajutise tööjõu rent, Metsavarumine, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
818 475.89
96 229.13
4 229 745.68
20
42 +12
aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Elektrienergia müük, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
361 460.73
136 567.41
4 164 213.62
41
43 -2
Energate OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
200 999.06
18 530.18
3 842 752.97
3
44 +5
Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus, Muu teimimine ja analüüs, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
269 387.10
93 482.31
3 782 469.47
24
45 +6
Aktsiaselts Kajax Fishexport Elektrienergia müük, Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, Muu teenindus, Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
0.00
74 660.35
3 781 330.44
36
46 -9
Aktsiaselts TTP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
495 766.38
141 056.92
3 730 086.34
30
47 -8
Nordic Power Management OÜ Elektrienergia müük
299 434.12
14 638.44
3 496 739.78
3
48
OÜ Helme Energia Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
237 517.32
0.00
3 326 787.05
0
49 +25
Danpower Eesti AS Kõnekeskuste tegevus, telemarketing, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
243 282.67
108 131.77
3 311 268.52
30
50 +13
Aktsiaselts Kuressaare Soojus Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
579 060.98
118 533.90
3 271 925.03
31
51 -19
N.R. Energy Osaühing Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Kaubavedu maanteel, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
145 825.88
147 391.66
3 263 040.37
41
52 +7
Tuuleenergia Osaühing Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
385 250.71
362.94
3 088 681.92
0
53 -10
Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Kaubavedu maanteel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Elektrienergia müük, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine
433 079.59
291 515.55
3 035 198.27
89
54 -7
Energiaturu Võrguehitus OÜ Elektrienergia müük
38 167.32
0.00
3 009 630.22
0
55 -3
Osaühing VIKINGMODUM Metsaraie, Küttepuude tootmine, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Kaubavedu maanteel, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
356 103.48
205 154.26
2 962 727.02
54
56 +32
AcRef OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
308 263.72
50 643.56
2 753 549.87
11
57 +1
Aktsiaselts Loo Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
122 161.81
58 851.28
2 109 976.70
14
58 +47
Osaühing Lõpe Agro Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Seakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
256 116.49
63 193.21
1 922 132.43
18
59 +21
Aktsiaselts Saku Maja Elektrienergia jaotus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Tavajäätmete kogumine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
174 989.44
101 131.04
1 839 748.08
26
60 +6
Osaühing DORMIKOR Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Jaemüük posti või Interneti teel, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
354 836.71
162 149.24
1 831 270.00
38
61 +4
Osaühing Strantum Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Muu puhastustegevus, Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spordirajatiste käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
215 211.79
191 223.39
1 790 586.02
74
62 +24
osaühing Metsis Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
65 329.76
21 161.82
1 686 704.48
9
63 +1
ETTeam Baltic OÜ Muude tööriistade tootmine, Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Kaubavedu maanteel, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Muude plasttoodete tootmine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
79 333.69
82 857.71
1 665 787.26
31
64 -8
MARREK PUIT OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük, Saematerjali tootmine, Metsaraie, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Küttepuude tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
86 730.53
53 869.83
1 568 742.36
38
65 -5
Solar Wheel OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
96 889.55
32 639.15
1 551 938.55
10
66 +23
OÜ RAADIMÕISA GAAS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
102 303.74
9 047.32
1 516 721.03
2
67 -5
AS SANWOOD Mujal liigitamata mööbli tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
187 052.88
163 577.09
1 501 604.25
95
68 -15
Osaühing Laheotsa Elektrienergia tootmine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kartuli töötlemine ja säilitamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
342 505.72
103 637.35
1 497 063.85
42
69 +2
aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus
86 970.85
36 285.33
1 466 575.44
12
70 +42
Aktsiaselts Rakvere Soojus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
95 771.54
20 837.78
1 463 303.43
3
71 +57
Osaühing Ilutulestiku Keskus Arnika Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Elektrienergia tootmine, Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
292 060.57
48 301.49
1 440 357.83
4
72 -15
osaühing Faasion Elektrienergia müük, Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
99 576.06
62 231.92
1 439 587.25
26
73 -12
Bioforce Aravete OÜ Gaasitootmine
75 083.23
0.00
1 374 079.41
0
74 -24
Limestone factories of Estonia OÜ Hoonehalduse abitegevused, Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük, Muu mujal liigitamata kaevandamine, Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia jaotus, Killustiku tootmine
455 322.09
434 992.28
1 348 116.49
101
75 +1
osaühing Pleksor Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
141 595.09
65 534.54
1 331 867.85
21
76 -6
AGROTRADE OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
2 123.44
1 178.94
1 312 595.16
2
77 +34
Evecon OÜ Elektrienergia müük, Muude kindlate kaupade vahendamine, Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
32 122.02
33 557.49
1 296 004.59
7
78 -10
AS Silikaat Mörditootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Betoonist muude ehitustoodete tootmine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
196 144.20
92 407.20
1 294 331.33
23
79 +2
tulundusühistu FARM IN Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine, Kaubavedu maanteel, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine, Elektrienergia müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
21 403.21
7 641.69
1 268 361.96
2
80 -5
Metropol Group OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
124 172.17
35 537.38
1 262 391.89
12
81 +205
OÜ Veerenni Jaotusvõrk Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük
15 220.77
4 103.77
1 257 047.18
2
82 +65
Aktsiaselts Põlva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
88 632.63
33 981.84
1 250 566.27
8
83 +67
Nevel Eesti OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
89 237.04
19 448.91
1 222 194.72
5
84 -11
Osaühing VETIKU S.T. Loomakasvatuse abitegevused, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
166 138.34
64 690.16
1 157 314.78
30
85 +16
Osaühing Järva PM Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia tootmine, Piimakarjakasvatus
119 846.65
61 625.44
1 104 174.94
22
86 +7
Solar Light OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
1 645.20
0.00
1 101 439.35
0
87 +8
Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
154 702.16
13 022.20
1 083 927.96
2
88 +14
AS SKINEST ENERGIA Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
6 546.92
25 394.69
1 082 721.45
1
89 -11
PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Laadungikäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Parklate tegevus, Muude vahetoodete hulgimüük
158 894.26
117 350.10
1 052 534.52
67
90 +36
aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
111 969.55
43 473.55
1 040 411.03
14
91 +15
Graanul Hake AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Metsaraie, Kaubavedu maanteel
141 471.87
84 812.61
978 275.05
20
92 +85
OÜ AHJA TEENUS Piimakarjakasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Segapõllumajandus, Elektrienergia müük, Metsaraie
106 510.48
19 478.57
911 803.12
10
93 -3
MKM Infra OÜ Kaubavedu maanteel, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Veokite rentimine ja kasutusrent, Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastustegevus, Muude mootorsõidukite müük
93 243.24
29 084.38
897 358.75
23
94 +44
OilTerm OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
62 592.79
20 986.25
883 608.46
6
95 +4
OÜ Odien Mootorsõidukite hooldus ja remont, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Kaubavedu maanteel
119 766.63
55 275.72
876 858.61
39
96 +8
Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Segapõllumajandus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
71 326.21
74 682.01
860 731.11
33
97 -20
aktsiaselts Ramsi Turvas Elektrienergia müük, Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine, Turba tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
58 287.95
55 494.13
854 907.52
24
98 -6
Osaühing PAIKRE Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Ohtlike jäätmete kogumine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
179 328.31
131 999.18
848 077.01
71
99 +89
Aktsiaselts Kiviõli Soojus Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
45 474.07
22 700.21
831 251.57
15
100 -9
Osaühing KOHALA SF Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
0.00
25 486.84
817 508.18
11
101 +2
ESTIKO Elekter OÜ Elektrienergia müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
23 337.69
14 731.98
802 842.89
4
102 +17
MG piima invest OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
19 236.08
0.00
801 789.76
0
103 -20
OÜ Vinni Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
62 877.06
12 950.16
780 597.89
3
104 +23
Esmar Gaas OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Jaemüük posti või Interneti teel
31 068.55
10 156.37
749 545.84
6
105 +18
OÜ Rämsi Agro Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia tootmine, Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
99 628.82
7 706.05
744 343.34
2
106 -22
Tartu Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
57 454.21
25 445.96
743 142.50
3
107 +14
Aktsiaselts Eesti Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
0.00
4 911.44
737 684.26
1
108 -11
Osaühing RAUDUKS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metalluste ja -akende tootmine
169 697.75
95 528.42
731 656.03
31
109 +31
BaltInfra OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Elektrienergia müük
11 544.74
0.00
725 697.56
0
110 +66
Alutaguse Haldus Osaühing Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete üldpuhastus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Kalmistute ja krematooriumite tegevus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia müük
81 597.50
40 332.43
721 351.91
25
111 +9
Tabivere Plastitehas OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine
91 939.34
14 239.15
701 692.69
11
112 -3
NELICO OSAÜHING Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Kaubavedu maanteel, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Saematerjali tootmine, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine, Elektrienergia müük, Puittaara ja puitaluste tootmine
87 207.85
86 762.97
701 427.29
36
113 +46
aktsiaselts VARMATA Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
95 013.54
15 599.12
693 914.02
4
114 +22
Eesti Ühistuenergia OÜ Elektrienergia tootmine, Segapõllumajandus
87 674.90
0.00
689 637.28
0
115 +20
Varja Windfarm OÜ Elektrienergia müük
64.00
0.00
688 875.59
0
116 -2
Aravete Biogaas OÜ Gaasitootmine, Elektrienergia tootmine, Kaubavedu maanteel
73 739.93
17 719.30
676 735.87
3
117 -23
OÜ Oisu Biogaas Gaasitootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
26 223.94
20 701.18
667 469.72
3
118 +4
Kärsamaja OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Seakasvatus, Segapõllumajandus
66 552.94
19 248.07
662 067.96
4
119 +44
aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu puhastustegevus
101 377.74
51 378.41
661 116.57
30
120 +9
Composite Plus OÜ Valuvormide tootmine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
39 171.61
52 607.89
654 082.30
15
121 -11
AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Kaubavedu maanteel, Turba tootmine, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Masinate ja seadmete remont, Killustiku tootmine
147 050.22
80 271.65
645 325.23
36
122 +378
Kukerpuu Kinnisvara OÜ Elektrienergia tootmine
125 090.00
0.00
640 000.00
0
123 +1
aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
76 222.32
79 606.82
634 788.56
32
124 -55
ROHEGAAS OÜ Gaasitootmine
0.00
4 178.58
632 993.55
0
125 +55
OÜ KOSE VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muud kaeve- ja mullatööd
0.00
24 636.36
631 006.19
7
126 -1
Five Wind Energy OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
133 418.31
19 875.00
624 709.54
0
127 -9
OSAÜHING TARTU VALLA KOMMUNAAL Maastiku hooldus ja korrashoid, Muu puhastustegevus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
118 412.47
75 876.73
622 834.12
25
128 -12
Iftar OÜ Metsaraie, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
104 338.14
53 884.28
619 456.21
16
129 +19
WTC Tallinn Aktsiaselts Elektrienergia jaotus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
155 751.97
55 058.84
608 631.21
11
130 -15
Osaühing EKOY Elektroonika Juhtmestiku tarvikute tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
153 273.94
157 653.19
602 491.65
84
131 +2
Biometaan OÜ Gaasitootmine
72 156.42
36 748.65
589 957.33
4
132 +73
AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
58 798.70
25 808.02
585 674.34
11
133 +12
Aktsiaselts KOVEK Hoonehalduse abitegevused, Elektrienergia müük, Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
64 310.92
54 942.25
581 394.15
17
134 +8
Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
107 857.79
66 019.15
578 685.51
19
135 +19
osaühing Alltours Sõitjate muu maismaavedu, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Reisikorraldajate tegevus, Elektrienergia müük
11 592.29
13 039.37
575 354.78
29
136 +37
Osaühing OSK GRUPP Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu puhastustegevus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muud eriehitustööd
103 272.29
66 757.29
569 092.66
30
137 +19
OÜ Hundipea Elektrienergia ülekanne, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
51 259.61
40 244.30
567 144.52
8
138 +6
Osaühing Sikassaare Vanametall Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Muude kindlate kaupade vahendamine
43 758.12
26 410.86
563 998.38
22
139 +32
Osaühing VELKO AV Tavajäätmete kogumine, Hoonehalduse abitegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
61 960.49
43 268.87
559 746.90
4
140 +13
AS DESINTEGRAATOR Elektrienergia müük, Muu teenindus, Elektroonilise side muud teenused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
106 293.77
20 927.92
559 188.37
4
141
Osaühing CANTER INVEST Kaubavedu maanteel, Elektrienergia tootmine
119 461.08
70 697.03
558 222.23
26
142 +81
aktsiaselts "KRISTENI KÜTUSED" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
81 948.16
9 930.17
537 455.75
5
143 -4
AKTSIASELTS LASBET Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
83 666.62
24 138.80
530 207.46
8
144 -57
SolarStreet OÜ Elektriinstallatsioon, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia tootmine
20 690.82
5 353.01
519 116.94
1
145 -45
Väljataguse Veod OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük
36 502.36
31 071.59
517 670.33
12
146 +40
Tehnovõrkude Ehituse OÜ Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
124 655.92
32 341.56
517 250.76
10
147 +5
Aktsiaselts Sillamäe-Veevärk Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
120 158.09
61 779.78
507 321.48
36
148 +73
osaühing Elva Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
36 106.99
21 436.62
497 782.29
14
149 +9
Alpter Invest OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonehalduse abitegevused
62 044.66
38 521.03
481 346.05
12
150 -18
OÜ Bingonet Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
27 395.67
0.00
474 116.26
0
151 +16
L Energy OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
58 068.83
0.00
474 029.00
0
152 +48
OÜ Kuusalu Soojus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
69 670.54
37 677.40
473 071.93
11
153 +57
Osaühing Kuremaa Enveko Kaubavedu maanteel, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Gaasitootmine
61 366.86
30 089.79
469 935.03
19
154 -46
OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP Muud veondust abistavad tegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Valmis betoonisegu tootmine, Elektrienergia müük
59 806.96
37 843.64
452 116.13
32
155 -9
OÜ Dvigatel Gaas Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
50 382.41
1 272.00
448 079.43
0
156 +10
osaühing NOVEDIGI Elektrienergia müük
9 205.42
0.00
444 301.04
0
157 -75
Undi Vili OÜ Taimekasvatuse abitegevused, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Muu puhastustegevus, Saagikoristusjärgsed tegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0.00
22 047.01
440 159.17
11
158 +11
osaühing RAUFARM Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Piimakarjakasvatus
22 428.85
36 072.00
440 048.90
12
159 -29
Koriks-Fiiber OÜ Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine, Kaubavedu maanteel, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine, Jaemüük posti või Interneti teel, Elektrienergia müük
35 676.14
59 256.09
422 769.43
22
160
Aktsiaselts Paide Vesi Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
98 389.30
76 734.99
421 155.94
17
161 +76
Aktsiaselts Kadrina Soojus Muu teenindus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
68 406.82
25 274.44
417 765.93
12
162 -45
osaühing Enera Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Elektrienergia müük, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Hotellid ja muu sarnane majutus, Taimekasvatuse abitegevused, Ajutise tööjõu rent, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
59 506.01
29 651.39
414 015.74
13
163 +49
Osaühing AVANAIR Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
53 717.66
25 191.95
406 556.04
11
164 +336
Jägala Energy osaühing Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
72 066.79
17 940.67
401 072.48
5
165 +20
UPP Taevavärava Logistics OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
46 429.87
0.00
398 060.78
0
166 -15
osaühing Meritreid Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
22 859.85
7 184.26
393 043.77
4
167 -100
FREEN OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine, Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
159 114.38
141 456.42
392 651.30
43
168 +27
OÜ Ihaste Gaas Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
35 001.86
1 176.27
387 626.26
1
169 +104
Tuulekaer OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Taimekasvatuse abitegevused
76 748.09
4 758.54
382 586.20
2
170 -128
OÜ Männiku Teravili Kaubavedu maanteel, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
91 861.27
26 128.13
378 919.23
14
171 +62
Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
43 857.57
29 766.98
375 470.48
29
172 +59
Electric Terminal OÜ Elektrienergia müük
23 233.30
0.00
369 236.06
0
173 +81
osaühing Põrguvälja Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
19 459.99
9 996.73
361 316.51
2
174 -4
Undi Teenused OÜ Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Teede ja kiirteede ehitus, Kaubavedu maanteel
56 728.90
31 422.59
361 066.74
20
175 +29
Osaühing Elfi Elekter Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrienergia müük, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
62 554.11
21 332.12
354 922.78
10
176 -8
Tööstus Investeeringute AS Muu mujal liigitamata tootmine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu inimressursiga varustamine
23 862.52
17 683.34
352 170.08
1
177 +65
Gaasienergia AS Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
121 292.53
0.00
351 095.54
0
178 +13
Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük
41 230.23
25 486.69
350 284.27
12
179 +86
AS Lääne-Nigula Varahaldus Muu mujal liigitamata tootmine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
62 565.72
42 212.28
347 678.93
13
180 -18
Osaühing Rändrüütel HP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia ülekanne, Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
16 494.75
4 341.74
347 619.66
4
181 +32
AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
43 181.88
24 521.19
345 719.41
12
182 +43
Tori Agro OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Metsaraie, Küttepuude tootmine, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
53 689.64
7 598.20
344 434.83
4
183 -11
Osaühing Taltsi Talu Kaubavedu maanteel, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie, Teede ja kiirteede ehitus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine
19 352.64
7 259.20
341 941.93
5
184 +5
aktsiaselts Viljandi Centrum Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
23 778.85
11 468.84
337 812.36
1
185 +42
Osaühing Aardepesa Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsaraie, Kaubavedu maanteel, Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
27 447.41
1 006.20
333 257.76
1
186 -3
OÜ Loovälja 11 Elektrienergia tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0.00
0.00
333 030.34
0
187 +27
OÜ Kuldala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
8 742.67
477.00
332 745.28
0
188 +97
Tamsalu Kalor AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Veokite rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
53 504.34
22 712.23
327 327.35
11
189 +7
AKTSIASELTS JANVEMAR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel
42 036.53
17 717.23
326 561.74
9
190 -56
OÜ VIKERLAID Metsaraie, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
35 164.29
0.00
324 049.79
0
191 -1
Osaühing Vaeküla Suurtalu Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus
0.00
8 854.70
315 673.56
6
192 +7
"Lasva Liimpuidu" aktsiaselts Mööbliosade tootmine, Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Kaubavedu maanteel, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Puittaara ja puitaluste tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude puitplaatide tootmine, Enda kinnisvara ost ja müük, Mujal liigitamata mööbli tootmine
35 770.45
19 609.53
311 358.32
28
193 -97
Ohaka Energia OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus
3 233.08
7 045.23
310 484.11
3
194 -12
Mullaabi OÜ Kaubavedu maanteel, Muud kaeve- ja mullatööd, Ajutise tööjõu rent, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Laadungikäitlus
43 002.51
18 017.16
308 187.70
12
195 +20
Tartu Klaaspakett OÜ Klaasist ehitusmaterjalide tootmine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
27 809.29
16 550.70
301 167.66
9
196 +71
Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
42 452.69
23 990.15
285 340.10
12
197
Habemiku Agri OÜ Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
61 255.95
7 550.03
285 087.92
1
198 +9
OÜ ANKATRANS Metsaraie, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
38 160.11
12 244.58
278 106.09
8
199 +69
Osaühing EHEL Mootorsõidukite hooldus ja remont, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Metsaraie, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
32 838.52
8 644.62
277 708.18
7
200 -19
OÜ A.K.Montage Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Lammutamine
61 448.20
27 980.02
276 944.27
11
201 +54
zerofy OÜ Veebiportaalide tegevus, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Elektrienergia tootmine
5 600.77
6 024.19
276 088.58
1
202 -38
Osaühing Roodevälja Uustalu Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
0.00
10 915.79
271 316.49
7
203 -5
STROMTEC OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
70 327.95
39 777.40
270 640.37
6
204 -12
OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
50 575.56
39 383.07
268 094.97
14
205 -48
Osaühing Setra Mõis Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad, Enda kinnisvara ost ja müük, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus
72 584.71
47 983.15
265 507.54
10
206 +58
Osaühing Tarbegaas Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
34 954.57
10 217.46
265 052.34
0
207 +82
Temeter OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Metsamajandust abistavad tegevused
46 883.67
9 013.28
263 195.76
3
208 +244
Powergrid OÜ Elektrienergia jaotus
35 988.03
9 335.64
256 410.22
3
209 +29
OÜ Neveri Gaasitootmine, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
22 695.42
11 679.89
256 112.86
5
210 +92
Aktsiaselts Võhma ELKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
49 626.29
23 331.73
254 360.20
0
211 -80
Mällikvere Põllumajandusühistu Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Kaubavedu maanteel, Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude kindlate kaupade vahendamine, Maastiku hooldus ja korrashoid, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
54 660.52
21 815.68
253 927.42
3
212 -57
Aktsiaselts NITROFERT Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük
59 775.04
24 496.09
253 056.14
12
213 -48
Osaühing Peeter Projekt Elektrienergia tootmine, Külalistemajad, Muu toitlustamine, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Külaliskorter, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
32 000.61
15 725.75
252 809.45
3
214 +58
Ever Invest OÜ Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Taimekasvatuse abitegevused, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Muud veondust abistavad tegevused
30 098.78
10 663.38
249 012.72
3
215 +32
Aktsiaselts Vekanor Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
22 132.58
15 089.11
245 640.89
5
216 +25
SOREX Invest OÜ Elektrienergia müük, Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
103 262.33
19 448.64
242 019.85
6
217 +283
Bioforce Group OÜ Gaasitootmine
29 785.95
0.00
229 726.43
0
218 +11
Osaühing Sagro Elekter Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
26 150.72
13 542.65
226 465.85
3
219 +21
VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus, Gaasitootmine, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia jaotus
35 324.78
19 933.17
223 134.32
8
220 -1
Osaühing Halinga Energeetika Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektrienergia jaotus, Elektrienergia müük, Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
14 499.98
9 860.51
222 889.95
9
221 -20
European Window Products OÜ Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided, Elektrienergia müük
35 246.44
37 626.15
220 264.84
15
222 +147
osaühing AVERSON Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
26 106.48
4 168.46
220 103.94
2
223 +99
OÜ Askoterm Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
52 698.12
8 839.83
219 670.05
4
224 +6
AS Saue EPT Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Laadungikäitlus
39 111.85
14 582.52
218 520.81
5
225 +36
Green Electric OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
42 845.50
679.14
218 404.47
0
226 -20
Osaühing Kalviker Transport Metsavarumine, Teede ja kiirteede ehitus, Elektrienergia müük
12 314.96
9 804.92
215 937.39
6
227 +31
BM Trade OÜ Magevee-vesiviljelus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
17 708.21
6 252.53
215 204.81
3
228 +42
osaühing Mooste Farmerid Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
39 875.51
13 799.13
214 423.47
7
229 +10
Osaühing Eureka Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus
20 083.54
8 102.92
212 858.62
4
230 +16
R & R Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
32 239.46
602.16
205 752.10
0
231 +29
Osaühing Gift Line Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused, Elektrienergia tootmine, Muu mujal liigitamata tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
27 463.02
12 883.24
205 198.00
10
232 +39
Goodwill OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Elektrienergia müük
40 571.86
0.00
204 906.67
0
233 +15
Liivalaia Kodukauba OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
44 592.66
5 799.45
203 640.06
0
234 -60
Tulundusühistu Kaarli Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia tootmine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata teenindus, Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
72 293.86
27 579.89
200 427.91
5
235 +16
OÜ Olme Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Elektrienergia müük, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Maastiku hooldus ja korrashoid, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
58 182.73
35 490.01
198 365.18
24
236 -28
Osaühing Puit ja Mööbel Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Laadungikäitlus, Elektrienergia müük, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Muu mööbli tootmine
33 323.99
11 393.48
197 301.96
12
237 +39
OÜ EKSIIV Küttepuude tootmine, Saagikoristusjärgsed tegevused, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Hostelid, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
20 822.79
0.00
196 893.76
0
238 -36
osaühing Välja Puit Metsaraie, Metsamajandust abistavad tegevused, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
28 228.67
3 133.23
195 680.55
1
239 +40
Alfatom Gaasi ja Soojuse Osaühing Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
22 603.16
2 105.06
193 638.75
0
240 +17
OÜ Adepte Group Elektrienergia tootmine tuuleenergiast, Peakontorite tegevus, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
85 673.42
13 985.17
191 211.86
4
241 +3
Koprapere OÜ Elektrienergia tootmine
60 394.10
6 885.39
186 016.36
2
242 +73
Mustvee Haldus Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused, Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektriseadmete remont
33 630.88
20 689.90
181 419.49
15
243 -26
OÜ FinEst Wood Ajutise tööjõu rent, Sõitjate muu maismaavedu, Metsamajandust abistavad tegevused, Puhkemaja, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
23 711.11
23 688.05
178 801.86
19
244 -8
Osaühing Raivo Remont Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ehitusplatside ettevalmistus, Muu mujal liigitamata tootmine
31 545.40
20 398.97
178 797.72
8
245 -166
KC Solar3 OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0.00
0.00
177 479.43
0
246 +3
Osaühing VISIITPLUS Kaubavedu maanteel, Harja-, pintsli- ja luuatootmine, Muu teenindus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Elektrienergia müük
24 267.40
25 292.37
175 381.29
25
247 -25
Osaühing Saaremetsa Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Piimakarjakasvatus, Loomakasvatuse abitegevused, Elektrienergia müük
18 309.71
12 674.79
175 273.57
7
248 -16
Jõhvi Pargi Energia OÜ Elektrienergia ülekanne
2 360.81
0.00
173 124.58
0
249 +1
Maalink OÜ Külaliskorter, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus, Elektrienergia müük
11 753.04
8 885.14
172 271.62
5
250 +250
RALEX OÜ Masinate ja seadmete remont, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0.00
3 143.43
172 180.79
2
251 +249
Wooluvabrik OÜ Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
32 867.63
1 612.77
171 629.76
1
252 +97
OÜ TAIMISTU Elektrienergia müük, Taimekasvatuse abitegevused, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
40 492.39
5 043.30
170 321.00
2
253 +30
VB Energia OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Elektrienergia jaotus
4 936.07
0.00
166 025.54
0
254 +12
Osaühing Mesiviss Elektrienergia müük, Piimakarjakasvatus
12 034.06
5 628.68
160 661.20
3
255 +51
AMA Services OÜ Elektrienergia müük, Metsavarumine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
16 828.20
0.00
160 283.59
0
256 +58
OÜ Lümanda Lihaveis Muu veislaste ja pühvlikasvatus, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
26 191.81
13 401.20
160 282.72
5
257 +139
OÜ Tähetorni Tehnopark Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0.00
0.00
159 308.39
0
258 -173
Evecon Solarparks OÜ Elektrienergia müük
15 555.73
0.00
158 402.29
0
259 +103
osaühing VAKS Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Muu mujal liigitamata teenindus, Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
18 813.21
8 503.11
155 273.50
6
260 +53
Põllumaa OÜ Elektrienergia tootmine, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
27 709.63
2 289.60
153 878.35
1
261 +21
OÜ Männiku Agrofarm Maastiku hooldus ja korrashoid, Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Loomakasvatuse abitegevused, Muu veislaste ja pühvlikasvatus
14 686.98
6 266.99
153 599.74
5
262 +7
OÜ LMK Metsaraie, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
21 533.35
1 051.85
152 474.35
1
263 -20
Osaühing Rael Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
31 639.77
8 612.12
151 807.98
7
264 +86
Osaühing TALLINNGAAS Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
20 347.87
2 853.36
149 717.09
1
265 -71
Finkre Osaühing Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Segapõllumajandus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud kaeve- ja mullatööd, Metsaraie
0.00
3 969.88
149 580.29
5
266 +52
OÜ NAVISALM Rauakaupade ja tööriistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Reklaami vahendamine meedias, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Reklaamiagentuurid, Muu mujal liigitamata teenindus
13 870.70
1 873.65
145 878.64
1
267 +7
OJA EHITUS OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
22 325.63
5 553.05
145 196.51
6
268 +85
OÜ Siidrikoda Puu- ja köögiviljamahla tootmine, Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Restoranid jm toitlustuskohad, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Elektrienergia müük
0.00
14 667.35
142 856.17
13
269 +231
OÜ EC Elekter SPV Elektrienergia jaotus
1 669.77
0.00
141 476.97
0
270 +101
Karksi-Nuia Soojus OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
13 291.27
4 076.87
140 624.63
1
271 +126
Saare Wind Energy OÜ Elektrienergia tootmine
1 511.58
1 641.54
139 310.04
2
272 +3
Salesleader OÜ Enda kinnisvara ost ja müük, Elektrienergia müük, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
5 227.43
4 737.79
138 704.29
1
273 -57
CUMO Partners OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
11 380.65
0.00
137 079.83
0
274 +25
Ringtee Ärikeskus OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
20 566.13
0.00
135 564.77
0
275 +225
Osaühing Rivalte Transport Metsamajandust abistavad tegevused, Elektrienergia müük
8 585.66
1 567.26
135 322.99
2
276 +224
Esro Elekter OÜ Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
7 578.52
523.41
135 278.86
0
277 +46
Sihtasutus Kõue Varahaldus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
26 743.72
15 088.47
135 098.34
5
278 +48
Kehtna Vesi osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Hoonehalduse abitegevused, Tavajäätmete kogumine, Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
28 466.18
18 046.24
133 912.97
10
279 -23
Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia müük, Masinate ja seadmete remont, Tavajäätmete kogumine, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
44 395.52
36 143.85
132 736.38
19
280 +220
Kuusiku Turismiteenused OÜ Elektrienergia tootmine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
27 978.64
2 284.29
130 553.31
2
281 +9
LAPAVIRA OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Magevee-vesiviljelus, Kaubavedu maanteel, Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Restoranid jm toitlustuskohad, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus
3 451.50
2 825.31
129 763.10
5
282 -98
OSAÜHING KINNISVARAEHITUS Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
37 655.87
26 649.93
129 235.01
7
283 +11
OÜ Baltic Biogas Elektrienergia tootmine
17 463.50
0.00
127 462.57
0
284 +76
osaühing RÄPINA VESIVESKI Elektrienergia tootmine, Muude põllukultuuride kasvatus, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Muu majutus
5 845.81
1 388.67
124 083.59
3
285 -187
Elektripäike OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
1 210.62
0.00
123 930.22
0
286 -149
LignaMets OÜ Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus, Elektrienergia müük, Metsaraie, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
5 298.80
3 277.90
122 847.52
2
287 +33
Aktsiaselts "RAUBRI" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
56 364.12
36 328.48
121 802.52
3
288 +23
aktsiaselts Reiden Elektrienergia müük, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
40 735.46
23 039.69
121 207.61
4
289 +211
Osaühing Marlend Invest Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda kinnisvara ost ja müük
25 084.87
0.00
120 990.35
0
290 -129
Kosu Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Laevade ehitus, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
27 598.34
28 646.08
118 254.33
16
291 +199
Solentec OÜ Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
0.00
0.00
117 838.39
0
292 +8
Aktsiaselts Auto Jõhvi Elektrienergia müük, Muu mujal liigitamata teenindus, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Autode tehniline ülevaatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
42 170.55
31 729.76
116 967.98
10
293 -75
OÜ Baltic Wind Energy Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektrienergia tootmine, Metsaraie
22 031.44
1 088.93
115 684.58
0
294 +70
Osaühing Sõpruse Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
4 256.73
1 463.60
115 429.30
0
295 -152
OÜ Viljandi Energiabaas Vedelike ja gaaside ladustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
26 000.40
12 238.73
115 313.90
3
296 +21
OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus, Muu puhastus