EILE

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
11635185 Liivi Ruuse Kunstialane loometegevus
Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
0.00
12086478 NORDIC BIOENERGY OÜ Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
16265092 Player Pathway OÜ Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 0.00
75037392 Palade Loodushariduskeskus Keskkonna- ja looduskaitseühendused 0.00
80000037 Eesti Suurperede Abistamise Selts Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80000095 Soome-Eesti Kaubanduskoda Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80000540 EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80000600 Eesti Pimedate Liit Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 89 431.66
80001290 Peipsi Ühendus Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 61 541.03
80001670 mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine Keskkonna- ja looduskaitseühendused 0.00
80001752 Urvaste Külade Selts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mujal liigitamata toiduainete tootmine
4 821.49
80002906 Võiste Sadamaühing Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 0.00
80003024 EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80003248 Rakendusökoloogia Keskus Keskkonna- ja looduskaitseühendused 0.00
80004087 GS1 Estonia MTÜ Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80004130 Veeühing RAND-4 Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 0.00
80004259 TALLINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 0.00
80005069 Vabaühenduste Liit Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 65.00
80005371 Tantsuansambel Neposedõ Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused 0.00
80005690 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80005715 Kristlik Mittetulundusühing Agape Eesti Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Muude usuorganisatsioonide tegevus
0.00
80005900 EESTI MAKSUMAKSJATE LIIT Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 47 399.90
80006078 EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES Keskkonna- ja looduskaitseühendused 13 066.46
80006577 Setomaa Liit Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 0.00
80006672 EESTI KULTUURISELTSIDE ÜHENDUS Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 0.00
80006985 PÄRANDKOOSLUSTE KAITSE ÜHING Keskkonna- ja looduskaitseühendused 1 255.00
80007163 Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 547.84
80007246 EESTI GRUUSIA SELTS Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvuste vahelist austust ja sõprust edendavad ühendused 0.00
80007298 Mittetulundusühing Eesti Instituut Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 31 868.59
80007861 EESTI KURTIDE LIIT Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80009535 Mittetulundusühing Saaremaa Puuetega Inimeste Koda Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80009966 Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid 0.00
80010113 Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvuste vahelist austust ja sõprust edendavad ühendused 0.00
80010550 TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80010716 Eesti Vähiliit Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80011802 Mittetulundusühing Ruila Mõis Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 0.00
80012632 Eesti Kutsehaigete liit Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80013169 Mittetulundusühing Perekeskus Varjulill Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80013293 Inimõiguste Instituut Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 0.00
80013442 Lastekaitse Liit Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused 5 761.56
80014329 Eesti People to People Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 0.00
80014594 Eesti Tarbijakaitse Liit Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 0.00
80014660 Eesti Puuetega Inimeste Koda Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80014743 Tallinna Armeenia Rahvusselts Muu huvikoolitus
Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvuste vahelist austust ja sõprust edendavad ühendused
0.00
80015180 Mittetulundusühing ARENDUSKODA Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 0.00
80016280 PIMEDATE INFOÜHING HELIKIRI Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80016535 mittetulundusühing Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 78 417.00
80016825 Lõuna-Eesti Pimedate Ühing Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erivajadustega inimeste kaitseühendused 0.00
80017581 Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Põhikoolide tegevus
Huvikoolitus
374.63
80018304 Ääsmäe Külakogu Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 16 156.58