eile.ee

Jagu A hõlmab taimsete ja loomsete loodusvarade kasutamist. Siia kuulub põllukultuuride kasvatus, loomakasvatus ja -aretus, metsasaaduste ning muude taimsete ja loomsete saaduste varumine talumajapidamises või looduskeskkonnas.

Erialaliidud:
Eesti E-kaubanduse Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Kaupmeeste Liit
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2022Q4 käive
10000062 ALDO KOPPEL Merekalapüük 4 257.86
10000811 DINER Osaühing Piimakarjakasvatus
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
1 105 671.13
10000900 Osaühing ÕITSENG Piimakarjakasvatus
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
1 058 016.37
10002282 KREEGIMÄE TALU Muu veislaste ja pühvlikasvatus 8 883.95
10002595 Kaarli talu Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 7 282.01
10002862 Osaühing JAHVATAJA Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Taimekasvatuse abitegevused
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
184 014.62
10003442 Osaühing ARTESTI Muu teenindus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Küttepuude tootmine
Muu toitlustamine
67 563.25
10004016 osaühing LÕUNAPIIM Piimakarjakasvatus
Muu loomakasvatus
Muu mujal liigitamata teenindus
166 024.09
10004743 osaühing Vennad Pärnad Metsavarumine
Metsamajandust abistavad tegevused
3 327.50
10004766 TISLERI TALU Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
0.00
10005257 Laaneisand OÜ Metsamajandust abistavad tegevused 0.00
10005524 Tarmo Rajang Merekalapüük 1 596.68
10006825 Osaühing Mets ja Põld Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Metsaraie
24 450.52
10006854 Ilmandu talu Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 0.00
10007339 Osaühing ANNEMÄE Enda kinnisvara ost ja müük
Muude põllukultuuride kasvatus
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
0.00
10007569 Osaühing ROSMAKOR Taimede paljundamine ja istikukasvatus 0.00
10008267 osaühing ILMATSALU KALA Magevee-vesiviljelus 15 520.89
10008557 Osaühing Taveton Muu veislaste ja pühvlikasvatus 4 401.33
10008926 Osaühing Kabin ja Pojad Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 520 829.82
10009195 Osaühing AVIISO Magevee-vesiviljelus 85 355.00
10009551 Ebavere ST Osaühing Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Segapõllumajandus
181 986.52
10009723 Osaühing "Latikas" Mageveekalapüük
Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
177 300.38
10009835 Õnne Piimakarjatalu Osaühing Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
Segapõllumajandus
216 305.62
10010442 ANDRUSE-JÜRNA TALU Segapõllumajandus
Merekalapüük
9 674.61
10011170 Ants Kirsi Merekalapüük 79 506.14
10011772 Alar Mutli Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 0.00
10012381 Allan Kann Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 4 388.80
10012783 osaühing ORMASTE Metsamajandust abistavad tegevused 256 494.76
10012814 Pilsu talu Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 3 938.06
10012895 kalandusühistu Peipsi Rand Mageveekalapüük 1 820.80
10013860 Tornator Eesti OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 4 507 041.95
10013883 Osaühing Voore Farm Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
Taimekasvatuse abitegevused
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
3 239 209.99
10014380 Aktsiaselts Metsaküla Piim Loomakasvatuse abitegevused
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Piimakarjakasvatus
2 436 639.27
10014776 Tulundusühistu Virtsu Räim Merekalapüük 0.00
10015296 Osaühing "V-VIITUR" Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Küttepuude tootmine
8 560.00
10015304 Vitali Pertsev Merekalapüük 33 827.85
10015936 Osaühing Saaremetsa Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Piimakarjakasvatus
Taimekasvatuse abitegevused
232 373.51
10016155 osaühing Siig Merekalapüük 630.60
10016404 osaühing Suvemaja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Külalistemajad
Metsaraie
Tavajäätmete kogumine
Küttepuude tootmine
62 336.77
10017556 Osaühing Rannamiku Metsamajandust abistavad tegevused
Mujal liigitamata tervishoiualad
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
Taimekasvatuse abitegevused
7 363.00
10018604 OÜ Varnja Kala Mageveekalapüük 0.00
10018722 Urmas Uder Metsaraie 97 732.45
10018739 Jaan Šults Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 2 560.00
10018768 PÕLLAMÄE TALU Segapõllumajandus 0.00
10018774 Koit Kraav "Vildi talu" Segapõllumajandus 0.00
10019130 tulundusühistu Salo-Kala Mageveekalapüük 37 614.79
10019153 KADAJA TALU Segapõllumajandus 0.00
10019213 Scantimber OÜ Metsaraie 125 649.50
10019391 Kalatalu Härjanurmes Magevee-vesiviljelus 136 507.92
10019495 Aktsiaselts Peipsi Kalamees Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Mageveekalapüük
235 135.01