EILE
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamineElektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamineElektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotusElektrienergia müük

− elektrienergia müük klientidele
− teiste poolt käitatava jaotusvõrgu kaudu elektrienergia müüki korraldavate vahendajate tegevus
− elektrienergia ja selle ülekandevõimsusega kauplemine börsil

Elektrienergia müük

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10003844 OÜ KNJ-Transport Elektrienergia müük
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 996.87
10005748 Osaühing Vivante Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mujal liigitamata tervishoiualad
Elektrienergia müük
0.00
10015238 AS Alexela Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Mootorikütuse hulgimüük
Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
Elektrienergia müük
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
145 232 100.70
10015936 Osaühing Saaremetsa Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Piimakarjakasvatus
Loomakasvatuse abitegevused
Elektrienergia müük
279 240.13
10017616 Aktsiaselts Loo Elekter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Elektrienergia jaotus
1 333 325.59
10021049 aktsiaselts ESRO Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Elektrienergia müük
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
2 312 703.50
10022296 AS Silikaat Mörditootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 221 551.82
10026868 Aktsiaselts "RAUBRI" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Elektrienergia müük
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
314 106.85
10029542 aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia jaotus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
774 191.25
10033213 aktsiaselts Reiden Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
123 373.90
10047867 Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 346 444.64
10048284 Skinest Technology OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Elektrienergia müük
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
219 767.72
10049059 AS DESINTEGRAATOR Elektrienergia müük
Muu teenindus
Elektroonilise side muud teenused
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
574 510.55
10051731 osaühing Mooste Farmerid Elektrienergia müük
Taimekasvatuse abitegevused
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
42 507.56
10052883 Aktsiaselts Kajax Fishexport Elektrienergia müük
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
Muu teenindus
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
3 521 198.53
10055315 Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia jaotus
Elektrienergia müük
226 935.24
10062092 Puurmani Põllumajandusühistu Tavajäätmete kogumine
Elektrienergia müük
Piimakarjakasvatus
Segapõllumajandus
Saagikoristusjärgsed tegevused
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
667 336.39
10064573 osaühing KEMASOL Elektrienergia müük
Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
56 332.37
10068482 Aktsiaselts Elme Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektroonilise side muud teenused
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Muude vahetoodete hulgimüük
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muude keemiatoodete hulgimüük
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Masinate ja seadmete remont
Tööstusgaaside tootmine
Muu teenindus
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
0.00
10079623 Inkris OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
61 034.27
10080448 aktsiaselts BRICK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
7 555.18
10083079 aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia müük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
525 425.78
10085919 Osaühing Uha Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid
Elektrienergia müük
26 445.33
10095935 Poniard OÜ Elektrienergia müük 1 245.97
10096975 Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektrienergia jaotus
Muu teimimine ja analüüs
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Elektrienergia müük
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
2 675 448.22
10105272 Osaühing Halinga Energeetika Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Elektrienergia jaotus
Elektrienergia müük
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
154 801.55
10120580 Kaluriühistu Merekaru Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 381.75
10123695 Aktsiaselts Vanco Muu teenindus
Elektrienergia müük
4 560.97
10128681 Osaühing VISIITPLUS Kaubavedu maanteel
Harja-, pintsli- ja luuatootmine
Muu teenindus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Elektrienergia müük
140 312.25
10131803 Aktsiaselts Hansa Candle Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Tikutootmine
Elektrienergia müük
Muu mujal liigitamata tootmine
4 736 582.72
10133239 Osaühing Vaeküla Suurtalu Loomakasvatuse abitegevused
Elektrienergia müük
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Piimakarjakasvatus
271 200.53
10136870 aktsiaselts Olerex Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
Elektrienergia müük
152 432 963.00
10137319 aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektrienergia müük
Elektrienergia jaotus
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
16 946 002.60
10156772 Heidelberg Materials Kunda AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Killustiku tootmine
Elektrienergia müük
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Tsemenditootmine
9 979 423.84
10158742 Osaühing Roodevälja Uustalu Elektrienergia müük
Piimakarjakasvatus
Loomakasvatuse abitegevused
Muu veislaste ja pühvlikasvatus
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
250 454.86
10160130 Osaühing Aksi-Metall Elektrienergia müük
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
18 223.60
10160963 Aktsiaselts NITROFERT Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia müük
0.00
10167942 Alter Group osaühing Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
56 860.32
10171665 aktsiaselts MÄRTIN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
248 209.04
10178905 AS Eesti Gaas Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
Mootorikütuse hulgimüük
Elektrienergia müük
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
345 529 343.20
10180150 European Window Products OÜ Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided
Elektrienergia müük
299 657.67
10180693 AS Saue EPT Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Laadungikäitlus
194 146.72
10186572 Aktsiaselts Auto Jõhvi Elektrienergia müük
Muu mujal liigitamata teenindus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
Autode tehniline ülevaatus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
120 101.34
10194695 Agri Grupi Osaühing Elektrienergia müük
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
7 455.12
10197771 osaühing RAUFARM Elektrienergia müük
Muu mujal liigitamata teenindus
Piimakarjakasvatus
388 049.53
10200160 Marcal-E OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Elektrienergia müük
1 967.62
10209356 osaühing ATK Linavästrik Taimekasvatuse abitegevused
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Elektrienergia müük
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
92 846.26
10209965 osaühing Ilts & Mäks Saematerjali tootmine
Metsamajandust abistavad tegevused
Elektrienergia müük
Puittaara ja puitaluste tootmine
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
37 181.90
10210997 Tööstus Investeeringute AS Muu mujal liigitamata tootmine
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu inimressursiga varustamine
279 763.90
10220961 Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
504 359.45
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy