eile.ee
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamineElektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamineGaasitootmine; gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kauduGaasitootmine

− gaasi tootmine söe karboniseerimise teel, põllumajanduse kõrvaltoodetest või jäätmetest (biogaas)
− kindla kütteväärtusega gaaskütuste tootmine eritüüpi gaasidest (k.a maagaas) puhastamise, segamise jt protsesside abil

Siia ei kuulu:
toorgaasi tootmine, vt 06201
söeahjude käitus, vt 19101
rafineeritud naftatoodete tootmine, vt 19201
tööstusgaaside tootmine, vt 20111

Gaasitootmine

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2022Q4 käive
10066299 Adven Eesti AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Gaasitootmine
10 795 709.92
10281922 Osaühing TERTS Gaasitootmine 140 653.22
10320390 Osaühing Kuremaa Enveko Kaubavedu maanteel
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Gaasitootmine
256 298.58
10507680 VOLTA ENERGEETIKA Osaühing Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Gaasitootmine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia jaotus
202 514.75
10528765 VKG OIL AS Gaasitootmine
Muu teenindus
Koksitootmine
Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
0.00
11464576 Aravete Biogaas OÜ Elektrienergia tootmine
Gaasitootmine
Kaubavedu maanteel
790 626.72
11512714 OÜ Vinni Biogaas Gaasitootmine
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
1 314 886.58
11515434 OÜ Oisu Biogaas Gaasitootmine
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
1 168 214.43
11561670 Tartu Biogaas OÜ Gaasitootmine
Elektrienergia tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
1 312 822.77
11672926 OÜ Neveri Gaasitootmine
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
205 999.66
12335616 Andivest Grupp OÜ Gaasitootmine 8 542.08
12468062 Tuuletraal OÜ Gaasitootmine 0.00
12511591 Biometaan OÜ Gaasitootmine 624 828.77
14260667 Gaasiveski OÜ Gaasitootmine 0.00
14369938 ROHEGAAS OÜ Gaasitootmine 1 641 054.24
14872910 Piimajõe Biogaas OÜ Gaasitootmine 0.00
16153906 Kuusalu Biogaas OÜ Gaasitootmine 0.00
16180694 Bioforce Aravete OÜ Gaasitootmine 2 192 487.23
16260737 Bioforce Group OÜ Gaasitootmine 4 000.00
16101654 ASTV Green Energy OÜ Gaasitootmine
16108567 Futuregaz OÜ Gaasitootmine
12928635 GreenGas Energy OÜ Gaasitootmine 0.00
16073165 Greenor Energy OÜ Gaasitootmine
12584420 Kaks Energia OÜ Gaasitootmine
14944207 LNG4Future OÜ Gaasitootmine
11522569 Osaühing P.Õ.M.M.M. kinnisvara Gaasitootmine
11459552 OÜ Biogaas Gaasitootmine
14779277 Rohegaasi Tanklad OÜ Gaasitootmine
16020223 W.O.G.E Energy OÜ Gaasitootmine
16598494 Sustainable Hydrogen OÜ Gaasitootmine
16624352 Bioforce Viiratsi OÜ Gaasitootmine 0.00