EILE
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusVeekogumine, -töötlus ja -varustusVeekogumine, -töötlus ja -varustusVeekogumine, -töötlus ja -varustus

Kodumajapidamiste ja tööstuse tarbeks (mitmesuguse päritoluga) vee kogumine, töötlemine ning erinevate vahendite abil tarbijani toimetamine e veega varustamine.
Siia kuulub ka niisutussüsteemide käitus, kuid ei kuulu põldude vihmutus jms põllumajandust
toetavad tegevused.
− vee kogumine jõgedest, järvedest, allikatest jne
− vihmavee kogumine
− veevarustuseks vajaliku vee puhastamine
− vee töötlemine tööstuslikuks jm otstarbeks
− vee tootmiseks merevee või põhjavee soolatustamine (magestamine)
− vee jaotus torujuhtmete kaudu, tsisternautodega jms
− niisutussüsteemide käitus
− veemõõtjate hooldus ja korrashoid

Siia ei kuulu:
niisutusseadmete käitus põllumajanduslikeks eesmärkideks, vt 01611
heitvee töötlemine reostuse vältimiseks, vt 37001
vee (kaug)transport torujuhtmete kaudu, vt 49501
veearvestite paigaldus, vt 43211
veearvestinäitude lugemine, vt 82991

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10004973 aktsiaselts VÕRU VESI Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
670 307.28
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu puhastustegevus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektriseadmete remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
123 156.67
10029542 aktsiaselts Entek Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Elektrienergia jaotus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektrienergia müük
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
774 191.25
10036430 osaühing TÜRI VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
242 831.23
10037470 Juuru Sööda Põllumajanduse Osaühing Veekogumine, -töötlus ja -varustus 0.00
10047867 Aktsiaselts FAMAR-DESI GRUPP Muu teenindus
Elektrienergia müük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 346 444.64
10049651 Osaühing ELKE INTERNATIONAL Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
0.00
10054126 Osaühing Pandivere Vesi Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
143 571.86
10056645 osaühing Tseetan-gold Kellade ja ehete parandus
Väärisesemete jms toodete tootmine
Elektrienergia jaotus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
29 180.52
10064136 aktsiaselts Kärdla Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
162 583.71
10068482 Aktsiaselts Elme Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektroonilise side muud teenused
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Muude vahetoodete hulgimüük
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muude keemiatoodete hulgimüük
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
Masinate ja seadmete remont
Tööstusgaaside tootmine
Muu teenindus
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
0.00
10083079 aktsiaselts Kuressaare Veevärk Hoonehalduse abitegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia müük
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
525 425.78
10090659 Kaluritalude ühistu Kakri Merekalapüük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
4 062.29
10096975 Aktsiaselts ELVESO Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Elektrienergia jaotus
Muu teimimine ja analüüs
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Elektrienergia müük
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
2 675 448.22
10108000 OÜ Kunda Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Muu mujal liigitamata teenindus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
123 152.12
10114058 Aktsiaselts Nordic Lumber Muude puitplaatide tootmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata mööbli tootmine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Veoste ekspedeerimine
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
Saematerjali tootmine
Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus
1 728 167.05
10117967 AS Järva Haldus Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
366 228.42
10120395 aktsiaselts PÄRNU VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
2 133 604.23
10135942 aktsiaselts REVEKOR Hoonehalduse abitegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Muu puhastustegevus
416 100.85
10151183 aktsiaselts PÕLVA VESI Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
467 472.06
10151668 aktsiaselts Tartu Veevärk Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
3 986 069.57
10158794 Osaühing FREDUTIS-R Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
3 959.49
10160963 Aktsiaselts NITROFERT Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia müük
0.00
10171228 osaühing VAKS Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muu mujal liigitamata teenindus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
101 300.31
10174066 Osaühing SOMPA ja LEPIKU Veekogumine, -töötlus ja -varustus 6 455.51
10175723 aktsiaselts Haapsalu Veevärk Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
525 720.21
10185182 Aktsiaselts Viljandi Veevärk Elektriseadmete remont
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
747 295.12
10186158 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu inimressursiga varustamine
Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine
Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
13 177 817.82
10191062 osaühing VÄIMELA SOOJUS Veekogumine, -töötlus ja -varustus 0.00
10210129 AS VALGA VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektriseadmete remont
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
446 716.13
10220955 OÜ Askoterm Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
128 850.07
10220961 Donte Arenduse AS Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
504 359.45
10221854 Aktsiaselts Keila Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
818 096.01
10226716 Aktsiaselts BETONEKS Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
Elektrienergia müük
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
Valmis betoonisegu tootmine
1 908 336.80
10231798 OÜ HARBET Veekogumine, -töötlus ja -varustus 17 795.61
10247300 Aktsiaselts Haljala Soojus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
195 127.68
10257326 AKTSIASELTS TALLINNA VESI Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
15 477 911.80
10257898 aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Elektrienergia müük
Elektrienergia jaotus
834 204.99
10266472 Silpower Aktsiaselts Elektrienergia müük
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Muude seadmete remont
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia jaotus
5 298 076.79
10268413 Aktsiaselts Rakvere Vesi Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
714 201.19
10273845 AS Otepää Veevärk Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Muu teenindus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
210 860.55
10274767 Aktsiaselts Võhma ELKO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
254 360.20
10275577 Osaühing SuFe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
53 950.39
10282494 Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
Kaubavedu maanteel
Elektrienergia müük
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Mööbliosade tootmine
Kilpparketi tootmine
Puittaara ja puitaluste tootmine
15 979 056.57
10286612 Osaühing Temerli Veekogumine, -töötlus ja -varustus 0.00
10288255 osaühing Miridon Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
1 434 149.09
10293718 OÜ TAPA VESI Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elektrienergia müük
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
303 537.08
10294913 OÜ Aseri Kommunaal Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
57 938.43
10296177 aktsiaselts Mako Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
126 464.82
10307716 Osaühing Raven Hoonehalduse abitegevused
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
263 723.17
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy