EILE
Veondus ja laondusLaondus ja veondust abistavad tegevusaladVeondust abistavad tegevusaladMaismaaveondust teenindavad tegevusalad

− bussi- ja raudteejaamade reisiterminalide ning kaubaterminalide ja -jaamade käitus ja teenused
(jaama- ja terminaliteenused)
− raudteeinfrastruktuuri käitus
− rongide koostamine ja manööverdamine
− sildade ja tunnelite käitus
− kiirteede, maanteede ja teetammide korrashoid
− pukseerimine ja maanteeabi
− gaaside veeldamine nende transpordi hõlbustamiseks

Siia ei kuulu:
veoste käitlemine, vt 52241

Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10003181 osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vrakkide demonteerimine
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Parklate tegevus
39 054.25
10026868 Aktsiaselts "RAUBRI" Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Elektrienergia müük
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
314 106.85
10038676 Osaühing HPP Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
13 199.40
10048284 Skinest Technology OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
219 767.72
10048657 OÜ Reko AKM Meenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Fotokaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
81 913.41
10052239 osaühing Saare Randor Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
214.52
10057099 Railacom OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 22 449.46
10073810 Riksi Hulgikaubanduse OÜ Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük
348 259.33
10081100 osaühing TRUMMEL Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
27 383.40
10145886 OSAÜHING VALTU TALU Loomakasvatuse abitegevused
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Taimekasvatuse abitegevused
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
93 572.40
10156358 Osaühing Miila Viss Kaubavedu maanteel
Muu puhastustegevus
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
Metsamajandust abistavad tegevused
Muud kaeve- ja mullatööd
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Mujal liigitamata infoalane tegevus
55 394.38
10161661 ÕUNASE EHITUSE Osaühing Laadungikäitlus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
182 412.45
10222606 Osaühing Rannala Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Vundamendi-, betooni- jm müüritööd
30 577.56
10237045 RedGo Estonia OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 793 228.06
10253245 Semako Romulad OÜ Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
42 415.55
10256924 Osaühing Laagri Autokeskus Mootorsõidukite hooldus ja remont
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
4 734.67
10268229 OSAÜHING B&R AUTOMOBILE Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Parklate tegevus
10 334.46
10287089 osaühing Swimo Auto Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Masinate ja seadmete remont
6 092.98
10299158 osaühing VÕRU TRANS Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Kaubavedu maanteel
440 213.48
10318973 Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM Ohtlike jäätmete kogumine
Kauba raudteevedu
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Laevade pukseerimine jms
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
5 461 532.50
10407754 Osaühing Madirek Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 6 000.00
10415110 Osaühing Kuressaare Bussijaam Sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Muu teenindus
38 181.62
10425338 PALDISKI SADAMATE AS Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Laadungikäitlus
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Elektrienergia müük
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Veoste ekspedeerimine
Parklate tegevus
Muude vahetoodete hulgimüük
982 402.17
10455374 Osaühing KATKERA Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Muu teenindus
Muud eriehitustööd
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
62 262.00
10458220 aktsiaselts LINFORD Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Veokite rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 145 845.06
10467940 Valge Hotell OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
9 010.00
10480596 osaühing KOLMESTAR Metsamajandust abistavad tegevused
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
1 281 083.16
10506806 osaühing Eltre Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 250.00
10511173 Aktsiaselts "LKW ROTARE" Külaliskorter
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
212 069.07
10514198 osaühing TRANSERV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
35 375.00
10536138 osaühing Jeerum Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 8 233.88
10545060 osaühing TERMOLA Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
12 363.50
10554580 Osaühing ERITEHNIK Kaubavedu maanteel
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Maastiku hooldus ja korrashoid
Veokite rentimine ja kasutusrent
Muude mootorsõidukite müük
Masinate ja seadmete remont
291 239.72
10557956 ERAKAPITAL osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
489.00
10578941 Osaühing RAVILTOS Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Masinate ja seadmete remont
Metsaraie
944 970.11
10647470 OÜ AKSIMO Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Mootorsõidukite hooldus ja remont
31 605.00
10667644 OÜ Haanja Turist Metsamajandust abistavad tegevused
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Taimekasvatuse abitegevused
4 342.50
10734861 Osaühing Aryvar Auto Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
13 238.80
10761042 Osaühing Timber & Field Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
0.00
10789945 Osaühing Altamona Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
6 475.44
10791764 OÜ R & P TEENUS Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 8 850.00
10812383 TruckParts Eesti Osaühing Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
Mootorsõidukite hooldus ja remont
1 219 384.02
10868952 Osaühing Puksiirteenused Mootorsõidukite hooldus ja remont
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
62 804.05
10873953 Osaühing ALONDRA Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 82 706.47
10878057 Aktsiaselts Movex Holding Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 10 349.32
10895162 Osaühing Remcaro Kaubavedu maanteel
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
31 216.32
10914764 Forklift OÜ Masinate ja seadmete remont
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid)
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
4 063 575.38
10934152 ERIVEOD OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Kaubavedu maanteel
116 377.64
10972052 Osaühing TRR Treiler Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 15 376.80
10973620 Hekes Eesti OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
428 601.47
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy