EILE
EhitusEriehitustöödLammutamine ja ehitusplatside ettevalmistusEhitusplatside ettevalmistus

− mitmesugused pinnasetööd: kaevetööd (pinnase süvendamine), pinnasesiirde- ja pinnasetäitetööd, ehitusplatsi profileerimine, kraavide kaevamine
− horisontaalpuurimine kaablite paigaldamiseks
− kaevandusalade ettevalmistamine: pinnase eemaldamine jm mineraalide kaevandamisega seotud arendus- ja ettevalmistustööd

Muud kaeve- ja mullatööd

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10012731 osaühing LONE V.V. Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
Muud kaeve- ja mullatööd
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
62 907
10013104 Osaühing P.M. Trans Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
150 196
10019928 Osaühing ELKARIN Maastiku hooldus ja korrashoid
Teede ja kiirteede ehitus
Kaubavedu maanteel
Muud kaeve- ja mullatööd
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
87 985
10034508 osaühing KAGUMERK Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
205 813
10045506 Aktsiaselts RAKTOOM Muu puhastustegevus
Muud kaeve- ja mullatööd
173 495
10053977 osaühing Tahkuranna MTJ Muud kaeve- ja mullatööd 0
10059555 Osaühing MATEKO Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
193 185
10074198 osaühing Kirschmann Muud kaeve- ja mullatööd 80 380
10081442 Osaühing Maustt Kaubavedu maanteel
Muu puhastustegevus
Muud kaeve- ja mullatööd
17 839
10087479 OÜ Miitsar Metsamajandust abistavad tegevused
Muud kaeve- ja mullatööd
Metsaraie
Küttepuude tootmine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
38 092
10088131 osaühing AEROTEX Muud kaeve- ja mullatööd 42 659
10089998 osaühing Imre Auto Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Kaubavedu maanteel
Muud kaeve- ja mullatööd
29 308
10090412 AS K.U.MELL Elektri- ja sidevõrkude ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
425 621
10111410 osaühing Vakker Muud kaeve- ja mullatööd 31 243
10122626 aktsiaselts Zebra Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
321 791
10129901 Osaühing Träx Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Muud kaeve- ja mullatööd
549 792
10134018 OÜ Vaiest Muud kaeve- ja mullatööd
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Muude mootorsõidukite müük
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Kaubavedu maanteel
478 398
10136077 osaühing "VELIREK" Kaubavedu maanteel
Muud kaeve- ja mullatööd
280 685
10148821 Osaühing Brevell Muud kaeve- ja mullatööd
Taimekasvatuse abitegevused
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
Loomakasvatuse abitegevused
7 113
10153058 Finkre Osaühing Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Segapõllumajandus
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Muud kaeve- ja mullatööd
Metsaraie
255 248
10153791 Osaühing Talvakas Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
Muud kaeve- ja mullatööd
Elektroonilise side muud teenused
8 470
10156358 Osaühing Miila Viss Kaubavedu maanteel
Muu puhastustegevus
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
Metsamajandust abistavad tegevused
Muud kaeve- ja mullatööd
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Mujal liigitamata infoalane tegevus
55 394
10160118 INTRO KLIIMATEHNIKA OÜ Muud kaeve- ja mullatööd 0
10168315 Aktsiaselts MATUREKS Muud kaeve- ja mullatööd 8 300
10191828 Crestol OÜ Muud kaeve- ja mullatööd
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Kaubavedu maanteel
3 933
10197050 OSAÜHING MÄEANTS & KO Muud kaeve- ja mullatööd 7 040
10200881 Kase Kaubandus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sõitjate muu maismaavedu
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Muud kaeve- ja mullatööd
57 020
10219225 Osaühing Fesken Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
55 179
10248511 Osaühing Jürmets Muude kindlate kaupade vahendamine
Metsaraie
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Taimekasvatuse abitegevused
Muud kaeve- ja mullatööd
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
41 408
10251602 AS VALMAP GRUPP Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
Turba tootmine
Elektrienergia müük
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Teede ja kiirteede ehitus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Masinate ja seadmete remont
Killustiku tootmine
373 416
10254523 K&V Arenduse OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Metsaraie
Muud kaeve- ja mullatööd
27 384
10255161 osaühing Kämmel Muud kaeve- ja mullatööd 15 025
10269983 OÜ Sän & Män Muud kaeve- ja mullatööd
Muude kindlate kaupade vahendamine
Kaubavedu maanteel
608 072
10270663 OSAÜHING VARSTU AK Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Metsaraie
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
Muude kindlate kaupade vahendamine
Muud kaeve- ja mullatööd
126 276
10271220 Kamari Hüdro OÜ Muud kaeve- ja mullatööd
Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
61 430
10272550 LEXMOND OÜ Muud kaeve- ja mullatööd 657
10282778 osaühing Ehmo Muu mujal liigitamata koolitus
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
Muud kaeve- ja mullatööd
0
10282896 Aktsiaselts KUMARI Muud kaeve- ja mullatööd
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
24 390
10296591 Osaühing Ores Ehitus Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Teede ja kiirteede ehitus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
120 768
10304557 Ehitus ja Masinad AS Muud kaeve- ja mullatööd 1 426 271
10316787 Osaühing SINIMÄE RATAS Metsamajandust abistavad tegevused
Metsaraie
Teede ja kiirteede ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Mootorsõidukite hooldus ja remont
75 141
10317198 Osaühing MHV Teenused Muud kaeve- ja mullatööd
Muu puhastustegevus
Metsamajandust abistavad tegevused
Kaubavedu maanteel
25 690
10322845 OÜ Setomaa Haldus Teede ja kiirteede ehitus
Muu puhastustegevus
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Muud kaeve- ja mullatööd
Maastiku hooldus ja korrashoid
Sõitjate muu maismaavedu
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
119 611
10329830 OÜ VESKISILLA Hotellid
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mujal liigitamata sporditegevus
Restoranid jm toitlustuskohad
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
283 395
10336439 Osaühing Vändra MP Lammutamine
Muud kaeve- ja mullatööd
Turba tootmine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Teede ja kiirteede ehitus
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muu puhastustegevus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 091 771
10345438 Osaühing Hellaterk Ajutise tööjõu rent
Metsaraie
Muud kaeve- ja mullatööd
15 000
10352065 OÜ MELIOR-M Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Kaubavedu maanteel
Taimekasvatuse abitegevused
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
777 413
10352622 osaühing ARMO TEENUS Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muu puhastustegevus
Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
80 689
10357097 Osaühing KILIGUNDE Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
Muud kaeve- ja mullatööd
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük
7 191
10385751 PÕDRA MAJA OSAÜHING Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muud kaeve- ja mullatööd
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
Veokite rentimine ja kasutusrent
635 553
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 Privacy policy