EILE

Jagu H hõlmab sõitjate/reisijate või kauba regulaar- e liinivedu ning juhuvedu raudtee-, maantee-, vee- või õhusõidukiga; torutransporti ning veondusega seotud terminali- ja parkimisteenuseid; kaubalasti/veose käitlemist, ladustamist, hoiustamist jne. Siia liigitatakse ka transpordivahendite rentimine koos juhiga ning posti- ja kulleriteenused.

Siia ei kuulu:
transpordivahendite (v.a mootorsõidukid) kapitaalremont ja ümberehitamine, vt 331
maanteede, raudteede, sadamate, lennuväljade ehitamine, hooldus ja remont, vt 42
mootorsõidukite hooldus ja remont, vt 45201
transpordivahendite rentimine ilma juhita, vt 771, 773

Erialaliidud:
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Eesti Autoettevõtete Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Veondus ja laondus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q2 käive
10000774 Usaldusühing Casus Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
Sõitjate muu maismaavedu
Toitlustamine üritustel
Veokite rentimine ja kasutusrent
Muu majutus
Muud juriidilised toimingud
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
58 890.96
10000828 osaühing B & P OIL Mootorsõidukite hooldus ja remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
82 648.93
10001443 Osaühing A-TUVI Kaubavedu maanteel 4 000.00
10001940 Auto ID osaühing Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muud veondust abistavad tegevused
383 537.13
10002572 Osaühing Texlin Veoste ekspedeerimine
Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük
300 645.95
10003181 osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vrakkide demonteerimine
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Parklate tegevus
39 054.25
10003844 OÜ KNJ-Transport Elektrienergia müük
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8 996.87
10003886 Osaühing Anninet-V Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Nööri, köie ja võrgulina tootmine
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kauba õhutransport
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
125 738.62
10004424 Osaühing Caviar House Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused
Kaubavedu maanteel
Jalatsite hulgimüük
19 223.95
10004677 Aktsiaselts Ekspress Grupp Universaalne postiteenus
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
3 295 642.67
10005671 Täisühing "Püünis" Kaubavedu maanteel 0.00
10006216 Osaühing "Vilandert" Sõitjate muu maismaavedu 64 941.18
10006222 osaühing STOPP Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
22 824.01
10006239 osaühing "J. Ertmann" Muude mootorsõidukite müük
Kaubavedu maanteel
0.00
10006268 Viimars Osaühing Sõitjate muu maismaavedu 18 550.00
10006498 Osaühing Kallaste Kalur Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
Veetransporti teenindavad tegevusalad
227 478.60
10006920 OÜ RVE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Muu teimimine ja analüüs
13 081.13
10007078 Osaühing Tiitser Kaubavedu maanteel 14 361.86
10007316 Osaühing Rajatis Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muud juriidilised toimingud
Kaubavedu maanteel
0.00
10007813 aktsiaselts "Rauameister" Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muud insener-tehnilised tegevusalad
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
3 470 893.87
10008578 Osaühing Helcon Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Kodumajutus
4 762.40
10008706 Saaremaa Piimaühistu Värske piima töötlemine, rõõsa koore tootmine
Kaubavedu maanteel
4 067 416.43
10009159 Aktsiaselts Balbiino Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
Jäätisetootmine
14 093 273.13
10009551 Ebavere ST Osaühing Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Segapõllumajandus
30 614.30
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Maastiku hooldus ja korrashoid
Muu puhastustegevus
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Hoonehalduse abitegevused
Elektriseadmete remont
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
123 156.67
10010181 Osaühing Telvak Äri Kaubavedu maanteel 142 224.94
10011051 Aktsiaselts STANDARD Mööbli ja sisustusesemete parandus
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Mujal liigitamata mööbli tootmine
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
515 161.05
10011163 Osaühing ArTi Transgrupp Sõitjate muu maismaavedu 163 554.92
10011281 Aktsiaselts Lincona Konsult Vaipade, mattide, seina-, põranda- ja aknakatete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muu teenindus
Põranda- ja seinakatete paigaldus
Kaubavedu maanteel
Kaubaladude töö
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
9 998 831.57
10012273 Greencarrier Liner Agency Estonia OÜ Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine 2 974 791.94
10012694 osaühing "VEA" Veoste ekspedeerimine
Kaubavedu maanteel
0.00
10013104 Osaühing P.M. Trans Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
150 196.41
10013707 Osaühing GRAVEL EAE Kaubavedu maanteel 36 240.62
10015209 osaühing "KAULIN" Kaubavedu maanteel 0.00
10015362 aktsiaselts TAUF-AUTO Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
1 511 041.82
10016462 osaühing Kaseloo Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused 4 436.50
10016657 OÜ Kalon AO Parklate tegevus 0.00
10017639 Osaühing VIDOMAN Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
302 872.53
10017705 aktsiaselts PINUS Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük
Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük
Liha ja lihatoodete hulgimüük
Muude jookide hulgimüük
Kaubavedu maanteel
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük
Veoste ekspedeerimine
Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
Puu- ja köögivilja hulgimüük
7 198 095.92
10017800 Osaühing Halperk Veoste ekspedeerimine 0.00
10017836 Osaühing Einmix Kaubavedu maanteel 193 557.26
10018981 osaühing OLARET Kaubavedu maanteel 416 215.58
10019928 Osaühing ELKARIN Maastiku hooldus ja korrashoid
Teede ja kiirteede ehitus
Kaubavedu maanteel
Muud kaeve- ja mullatööd
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
87 985.19
10020239 Aktsiaselts VILDE Reklaamiagentuurid
Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
587 448.00
10020297 AS Eesti Leivatööstus Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Kaubaladude töö
Restoranid jm toitlustuskohad
Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine
5 715 637.31
10020438 Osaühing T.R. TAMME AUTO Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Kaubavedu maanteel
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Veokite rentimine ja kasutusrent
175 614.22
10020512 osaühing Misinar Kaubavedu maanteel 288 125.50
10021196 Aktsiaselts Veere Sadam Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
7 991.22
10021248 osaühing Tovarel Kaubavedu maanteel 107 928.49
10021760 Osaühing Telikol Kaubavedu maanteel
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
12 237.25
Täpsem otsing EMTAK tegevusalade kataloog Käibemaksukalkulaator Käive 2023Q2 UUS Käive 2023Q1 Privacy policy