eile.ee

Jagu H hõlmab sõitjate/reisijate või kauba regulaar- e liinivedu ning juhuvedu raudtee-, maantee-, vee- või õhusõidukiga; torutransporti ning veondusega seotud terminali- ja parkimisteenuseid; kaubalasti/veose käitlemist, ladustamist, hoiustamist jne. Siia liigitatakse ka transpordivahendite rentimine koos juhiga ning posti- ja kulleriteenused.

Siia ei kuulu:
transpordivahendite (v.a mootorsõidukid) kapitaalremont ja ümberehitamine, vt 331
maanteede, raudteede, sadamate, lennuväljade ehitamine, hooldus ja remont, vt 42
mootorsõidukite hooldus ja remont, vt 45201
transpordivahendite rentimine ilma juhita, vt 771, 773

Erialaliidud:
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Eesti Autoettevõtete Liit
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Eesti Tööandjate Keskliit
Eesti Väike – ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)
Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC Eesti

Veondus ja laondus

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2022Q4 käive
10000828 osaühing B & P OIL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
49 533.83
10001443 Osaühing A-TUVI Kaubavedu maanteel 4 000.00
10001940 Auto ID osaühing Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muud veondust abistavad tegevused
407 163.19
10002572 Osaühing Texlin Veoste ekspedeerimine
Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük
331 492.51
10003181 osaühing "Svenai" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vrakkide demonteerimine
Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Parklate tegevus
38 895.98
10003844 OÜ KNJ-Transport Elektrienergia müük
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
10 971.78
10003933 Marmorek OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Muu posti- ja kullerteenused
2 380.00
10004424 Osaühing Caviar House Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused
Kaubavedu maanteel
Jalatsite hulgimüük
15 412.35
10004677 Aktsiaselts Ekspress Grupp Universaalne postiteenus
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
1 658 639.74
10005671 Täisühing "Püünis" Kaubavedu maanteel 0.00
10006216 Osaühing "Vilandert" Sõitjate muu kohalik liinivedu 75 929.09
10006222 osaühing STOPP Mujal liigitamata rajatiste ehitus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
57 582.31
10006239 osaühing "J. Ertmann" Muude mootorsõidukite müük
Kaubavedu maanteel
0.00
10006268 Viimars Osaühing Sõitjate muu kohalik liinivedu 17 746.67
10006498 Osaühing Kallaste Kalur Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
150 160.04
10006920 OÜ RVE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
Kaubavedu maanteel
Muu teimimine ja analüüs
14 443.65
10007078 Osaühing Tiitser Kaubavedu maanteel 30 007.00
10007316 Osaühing Rajatis Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Muud juriidilised toimingud
Kaubavedu maanteel
0.00
10007813 aktsiaselts "Rauameister" Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
Muud insener-tehnilised tegevusalad
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
2 514 862.01
10008578 Osaühing Helcon Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Kodumajutus
5 646.36
10008706 Saaremaa Piimaühistu Kaubavedu maanteel 5 329 972.77
10009159 Aktsiaselts Balbiino Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
Jäätisetootmine
8 520 695.68
10009551 Ebavere ST Osaühing Kaubavedu maanteel
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
Segapõllumajandus
181 986.52
10009568 Aktsiaselts Iivakivi Hoonehalduse abitegevused
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Muu puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Elektriseadmete remont
Kaubavedu maanteel
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
126 717.64
10010181 Osaühing Telvak Äri Kaubavedu maanteel 132 937.76
10011051 Aktsiaselts STANDARD Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Mööbli ja sisustusesemete parandus
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
Mujal liigitamata mööbli tootmine
4 522 160.10
10011163 Osaühing ArTi Transgrupp Sõitjate muu maismaavedu 157 790.63
10011281 Aktsiaselts Lincona Konsult Vaipade, mattide, seina-, põranda- ja aknakatete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Põranda- ja seinakatete paigaldus
Muu teenindus
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük
10 238 743.06
10012273 Greencarrier Liner Agency Estonia OÜ Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine 9 087 982.73
10012694 osaühing "VEA" Veoste ekspedeerimine
Kaubavedu maanteel
560.00
10013104 Osaühing P.M. Trans Muud kaeve- ja mullatööd
Kaubavedu maanteel
161 252.78
10013707 Osaühing GRAVEL EAE Kaubavedu maanteel 20 280.96
10015209 osaühing "KAULIN" Kaubavedu maanteel 0.00
10015362 aktsiaselts TAUF-AUTO Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
1 249 329.27
10016462 osaühing Kaseloo Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused 3 000.00
10016657 OÜ Kalon AO Parklate tegevus 0.00
10017639 Osaühing VIDOMAN Kaubavedu maanteel
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
378 673.68
10017705 aktsiaselts PINUS Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük
Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük
Liha ja lihatoodete hulgimüük
Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük
Kaubavedu maanteel
Muude jookide hulgimüük
Veoste ekspedeerimine
Puu- ja köögivilja hulgimüük
Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
7 169 013.03
10017800 Osaühing Halperk Veoste ekspedeerimine 1 688.50
10017836 Osaühing Einmix Kaubavedu maanteel 237 135.32
10018981 osaühing OLARET Kaubavedu maanteel 297 479.65
10019928 Osaühing ELKARIN Kaubavedu maanteel
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Muud kaeve- ja mullatööd
Teede ja kiirteede ehitus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
108 772.43
10020239 Aktsiaselts VILDE Reklaamiagentuurid
Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kaubavedu maanteel
568 725.59
10020438 Osaühing T.R. TAMME AUTO Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Kaubavedu maanteel
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Veokite rentimine ja kasutusrent
297 967.31
10020512 osaühing Misinar Kaubavedu maanteel 254 725.00
10021196 Aktsiaselts Veere Sadam Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
7 523.24
10021233 osaühing Golfer Spordirajatiste käitus
Restoranid jm toitlustuskohad
Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Parklate tegevus
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
180 072.29
10021248 osaühing Tovarel Kaubavedu maanteel 95 413.41
10021760 Osaühing Telikol Kaubavedu maanteel
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
4 697.30
10021782 NTN EST osaühing Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
Muud veondust abistavad tegevused
1 424 900.22