EILE
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusJäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmineMaterjalide taaskasutusele võtmineSorteeritud materjali taaskasutusele võtmine

Metalli- jm jäätmete mehaaniline või keemiline töötlemine/muundamine teiseseks toormeks. Siia kuulub ka prügivoost (tavajäätmetest) taaskasutatavate materjalide välja sortimine ning segunenud taaskasutatavate materjalide (nt paber, plast, kasutatud joogipurgid, metallid jne) liigiti sortimine.
Materjalide töötlemiseks/muundamiseks kasutatav mehaaniline või keemiline menetlus on näiteks:
− kasutatud sõidukite, pesumasinate, jalgrataste jne metallosade mehaaniline purustamine
− suuremõõtmeliste metallosade või -toodete (nt raudteevagunid) mehaaniline tükeldamine
− metallijäätmete, sõidukivrakkide (romusõidukite) jms purustamine/peenestamine
− muud mehaanilised töötlusmeetodid: lõikamine, kokkupressimine mahu vähendamiseks jne
− fotograafiajäätmetest (nt kinnitist, fotofilmist ja -paberist) metallide regenereerimine
− kummijäätmete, nt kasutatud rehvide taasväärtustamine teisese toorme tootmiseks
− plasti sortimine ja granuleerimine teiseseks toormeks (nt torude, lillepottide, kaubaaluste jms valmistamiseks)
− plasti- ja kummijäätmete granuleerimiseelne töötlemine (puhastamine, sulatamine, jahvatamine)
− klaasijäätmete purustamine, puhastamine ja sortimine
− muude jäätmete, nt lammutusprahi purustamine, puhastamine ja sortimine teisese toorme saamiseks
− kasutatud küpsetusõlide ja -rasvade töötlemine teiseseks toormeks
− muude toidu-, joogi- ja tubakajääkide ning jääkainete töötlemine teiseseks toormeks

Siia ei kuulu:
teisesest toormest (omavalmistatud või mitte) uute lõpptoodete tootmine, nt kohestatud jäätmetest niidi ketramine, paberijäätmetest tselluloosi valmistamine, rehvide protekteerimine või vanametallist metalli tootmine, vt vastavaid klasse jaos C (Töötlev tööstus)
tuumakütuste ümbertöötamine, vt 20131
mustmetallijäätmete ümbersulatamine, vt 24101
jäätmepõletuse või -tuhastuse käigus tekkivate taaskasutatavate materjalide/ainete tootmine, vt 382
tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, vt 38211
orgaaniliste jäätmete töötlemine nende kõrvaldamiseks, k.a kompostimine, vt 38211
tavajäätmete põletamisel/tuhastamisel vabaneva energia kasutamine, vt 38211
nõrgalt radioaktiivsete haiglajäätmete töötlemine ja kõrvaldamine, vt 38221
mürgiste ja saastunud jäätmete töötlemine ja kõrvaldamine, vt 38221
taaskasutatavate materjalide hulgimüük, vt 46771

Erialaliidud:
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine

Registrikood ja firma nimi Tegevusalad 2023Q1 käive
10039138 Lipland OÜ Muu mujal liigitamata teenindus
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
84 913.44
10076062 Osaühing VP Autolammutus Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
8 176.72
10107710 Pomemet Osaühing Masinate ja seadmete remont
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
Kaubavedu maanteel
3 132 616.46
10136864 aktsiaselts Epler & Lorenz Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
1 233 278.58
10141457 Osaühing VAITORG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Kaubavedu maanteel
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
174 517.46
10165587 Amphenol ConneXus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Muude tööriistade tootmine
Muude elektriseadmete tootmine
2 075 272.37
10167439 AS Kuusakoski Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 18 556 180.23
10171688 aktsiaselts TEMPEST Kaubavedu maanteel
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Muude keemiatoodete hulgimüük
Abrasiivtoodete tootmine
2 156 850.51
10186520 Osaühing Sigwar Seakasvatus
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine
Kaubavedu maanteel
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Liha- ja linnulihatoodete tootmine
454 569.54
10196642 OSAÜHING SEKTOPLAST Muude plasttoodete tootmine
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Kaubavedu maanteel
50 803.33
10216072 Aktsiaselts Level Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
Betoonist muude ehitustoodete tootmine
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Kaubavedu maanteel
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Teede ja kiirteede ehitus
Killustiku tootmine
Vesiehitus
Valmis betoonisegu tootmine
412 694.83
10218875 ERA Valduse Aktsiaselts Metsaraie
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Laadungikäitlus
Kaubavedu maanteel
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Turba tootmine
2 005 232.09
10240981 aktsiaselts ARAND Muu teenindus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Masinate ja seadmete remont
427 765.73
10241704 Aktsiaselts Moodul Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
640 044.88
10253084 Osaühing Agometal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 136 460.50
10285038 Aktsiaselts Pesmel Eesti Mujal liigitamata erimasinate tootmine
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine
Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine
Metallurgiamasinate tootmine
330 305.66
10285742 OÜ ETAL Group Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Elektronkomponentide tootmine
430 202.23
10336439 Osaühing Vändra MP Lammutamine
Muud kaeve- ja mullatööd
Turba tootmine
Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
Teede ja kiirteede ehitus
Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Muu puhastustegevus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
968 326.20
10400054 Osaühing SAN SERVICE Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus
7 310.15
10450572 Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus Tavajäätmete kogumine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
3 126 935.59
10450980 OÜ PMT Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
4 358 110.01
10462309 Aktsiaselts A. L. A. R. A. Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Ohtlike jäätmete kogumine
Muu teimimine ja analüüs
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
71 780.83
10463528 Volume Design OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
1 880 296.91
10490531 KIRDE VARAD AS Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Peakontorite tegevus
42 394 809.29
10502984 Osaühing Reinhold Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
24 193.20
10508923 ATI Grupp osaühing Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
147 767.10
10548331 OÜ EKOVIR Tavajäätmete kogumine
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
1 340 598.85
10574481 OÜ WASTEPLAST Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 527.45
10592409 aktsiaselts Ecometal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 10 112 670.37
10619746 Osaühing Fine Petrol Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 0.00
10692909 Osaühing GEKTOR-GRUPP Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Kaubavedu maanteel
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
20 788.52
10767754 OÜ VALLESBURG Pandimajad
Kaubavedu maanteel
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Antiikesemete jaemüük kauplustes
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
40 326.01
10881088 Hinber OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 0.00
10885672 osaühing SILVEREHITUS Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
88 740.81
10940106 A.Reinwald OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
43 860.39
10952993 LAPAVIRA OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Magevee-vesiviljelus
Kaubavedu maanteel
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Raamatupidamine, maksualane nõustamine
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
Restoranid jm toitlustuskohad
Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)
Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus
129 763.10
10955036 OÜ ISTREK Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Mehaaniline metallitöötlus
557 335.65
10976392 OÜ Prismaarendus Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 212 878.07
10995461 Osaühing Inferal Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
41 884.75
11029082 osaühing Traudel Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine
8 300.00
11078057 ABEMI LAOTEENUSED OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Kaubaladude töö
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
141 082.90
11083514 OÜ Eesti Pandipakend Muude vahetoodete hulgimüük
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
2 649 047.05
11104843 Aspen Grupp OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Lammutamine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
835 517.59
11117001 OÜ MOTLEY GROUP Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 11 285.88
11123007 OÜ Weerec Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
903 404.59
11149320 Base Metal OÜ Jaemüük posti või Interneti teel
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
376 714.66
11177405 Meelis Telvik Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 948.27
11234445 Osaühing BUTSEFAL Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Kaubavedu maanteel
Mehaaniline metallitöötlus
48 940.00
11237975 OÜ Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 462 599.27
11241706 Marrux OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
Küttepuude tootmine
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
Kaubavedu maanteel
5 120.00