EILE

2 kvartal 2017. a tasutud maksud, käive ja töötajate arv. TOP 500 Eesti ettevõttet, mis on järjestatud tööjõumaksude järgi

Koht Firma
1
Sotsiaalkindlustusamet Kohustuslik sotsiaalkindlustus
37 392 971
41 581 848
0
557
2
Eesti Töötukassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
17 725 446
17 867 995
0
786
3
Siseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
16 115 988
17 409 535
557
8329
4
Kaitsevägi Riigikaitse
10 759 126
10 930 299
1 241 433
0
5 +1
Tervisekassa Kohustuslik sotsiaalkindlustus
8 446 013
8 483 577
3 917
277
6 -1
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Kiirabi ja parameedikute tegevus, Haiglaravi
8 114 945
8 478 233
2 269 907
4252
7
7 753 014
8 316 292
928 236
3912
8
Tartu Ülikool Ülikoolide tegevus
7 432 601
7 621 810
2 461 737
4079
9 +2
Telia Eesti AS Peakontorite tegevus, Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent, Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Veebiportaalide tegevus, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu laenuandmine, v.a pandimajad, Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused, Heli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus, Mujal liigitamata infoalane tegevus, Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus
14 610 822
6 959 120
88 527 388
1793
10 -1
Swedbank AS Krediidiasutused (pangad)
26 223 357
6 762 476
0
2175
11 +1
5 840 459
6 158 191
0
2300
12 +3
Rahandusministeerium Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
5 573 976
5 986 013
0
398
13 -3
Tartu Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
5 249 379
5 797 658
962 988
331
14
Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Haiglaraviteenused
4 608 873
4 831 779
976 662
2384
15 +9
ABB Aktsiaselts Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Elektriseadmete remont, Muude masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
4 564 610
4 790 451
59 991 477
1366
16
MAXIMA Eesti OÜ Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
13 710 238
4 523 783
150 083 376
4041
17 -4
Tallinna Tehnikaülikool Ülikoolide tegevus
4 409 575
4 517 691
2 474 319
1904
18 +11
Eesti Energia AS Valdusfirmade tegevus, Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Elektrienergia müük, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Muu teimimine ja analüüs, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Programmeerimine
15 081 220
4 421 168
272 240 771
852
19 -1
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
3 647 593
3 896 484
9 892
280
20 -1
Sotsiaalministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
3 530 306
3 795 941
0
253
21
Osaühing Hansaliin Muu inimressursiga varustamine
3 443 473
3 732 777
0
2066
22 +4
Ericsson Eesti Aktsiaselts Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük, Sideseadmete tootmine
3 525 873
3 539 025
388 575 395
1560
23 -1
AS G4S Eesti Turvasüsteemide käitus, Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
5 445 482
3 463 622
16 652 907
2469
24 -7
AS SEB Pank Krediidiasutused (pangad)
10 948 683
3 285 409
87 819 027
1037
25 -2
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport Sõiduõpe, Reklaami vahendamine meedias, Mujal liigitamata infoalane tegevus, Autode tehniline ülevaatus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Sõitjate muu maismaavedu, Sõitjate muu kohalik liinivedu
848 331
3 276 144
15 197 130
1775
26 +1
Rimi Eesti Food AS Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
10 023 992
3 243 825
126 493 999
2751
27 +9
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
2 999 213
3 224 836
0
300
28 +12
Enefit Power AS Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast, Muu teenindus, Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist), Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
4 010 264
3 177 654
0
913
29 +2
Aktsiaselts Eesti Post Muu posti- ja kullerteenused, Universaalne postiteenus
4 493 791
3 145 586
23 674 873
2252
30 +11
Riigimetsa Majandamise Keskus Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
7 166 658
3 060 425
47 031 844
1008
31 +1
Selver AS Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
7 654 727
2 990 441
114 257 815
2801
32 -4
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Muu mujal liigitamata koolitus, Eriarstiabi osutamine, Hambaravi osutamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 832 103
2 987 951
329 954
1745
33 -8
Justiitsministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
2 665 109
2 865 821
21 085
237
34 +3
Elektrilevi OÜ Elektrienergia jaotus, Elektriseadmete remont, Elektri- ja sidevõrkude ehitus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muu mujal liigitamata teenindus
9 735 597
2 797 022
0
822
35 -5
Harju Maakohus Kohtute tegevus ja haldus
2 556 572
2 696 369
0
289
36 -3
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus
2 377 934
2 554 957
4 789
74
37 +13
Nordea Bank Abp Eesti filiaal Krediidiasutused (pangad)
2 583 920
2 447 179
97 109 049
611
38 +81
Gunvor Services AS Arvutialased konsultatsioonid, Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine
2 401 466
2 423 529
4 186 276
201
39
Osaühing HT Laevateenindus Muud veetransporti teenindavad tegevusalad, Muu inimressursiga varustamine
2 120 828
2 280 033
0
603
40 -5
Tallinna Ülikool Ülikoolide tegevus
2 197 932
2 270 132
467 135
1068
41 +1
Sihtasutus Pärnu Haigla Haiglaraviteenused
2 050 275
2 186 814
172 088
1344
42 +1
Eesti Rahvusringhääling Televisiooniteenused ehk lineaarsed audiovisuaalmeedia teenused
2 299 896
2 127 120
1 830 552
1354
43 -5
osaühing Playtech Estonia Programmeerimine
1 978 837
2 051 424
7 265 811
555
44 -10
Microsoft Development Center Estonia OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
1 971 272
2 014 671
8 381 516
264
45 +6
aktsiaselts Eesti Raudtee Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Raudteeveeremi rentimine, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad, Elektrienergia müük, Elektroonilise side muud teenused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
2 417 535
2 004 791
10 154 165
805
46 +3
aktsiaselts Norma Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
1 826 756
1 961 456
27 036 943
850
47 -3
AS Maag Eesti Liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus, Valmissööda tootmine loomakasvatusele
2 680 696
1 924 576
49 343 957
1186
48 -2
Kaitseliit Riigikaitse
1 774 719
1 909 403
47 677
871
49 +12
Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus
2 953 773
1 897 831
33 387 387
314
50 +8
Enefit Solutions AS Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Masinate ja seadmete remont, Muude seadmete remont
1 705 766
1 826 390
0
772
51 -3
Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla Haiglaraviteenused
1 671 186
1 782 020
116 465
1218
52 +5
1 668 928
1 779 893
13 307 508
343
53 -6
Aktsiaselts Tallink Grupp Reisikorraldajate tegevus, Restoranid jm toitlustuskohad, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Sõitjatevedu merel ja rannavetes, Kaubavedu merel ja rannavetes, Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
5 000 175
1 699 974
104 423 016
559
54 +1
Stora Enso Eesti AS Saematerjali tootmine, Metsamajandust abistavad tegevused, Metsaraie, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
1 580 622
1 681 978
56 030 686
605
55 +43
Nortal AS Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Programmeerimine
2 147 796
1 648 347
5 743 574
297
56 -4
ELISA EESTI AS Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus, Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus, Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4 831 581
1 647 480
32 905 332
603
57 +13
Osaühing VKG Kaevandused Muu teenindus, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine
1 471 354
1 587 330
0
524
58 -4
Välisministeerium Välissuhted
1 440 457
1 553 269
2 781
693
59 -6
Eesti Maaülikool Ülikoolide tegevus
1 560 310
1 552 718
940 047
917
60 +34
Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad
1 431 240
1 540 949
7 323 330
198
61 -1
Kühne + Nagel AS Veoste ekspedeerimine
1 976 826
1 528 623
9 534 062
348
62
Riigikogu Kantselei Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus
1 423 354
1 486 299
3 806
362
63 +3
Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Haiglaraviteenused
1 387 937
1 475 603
85 110
825
64 +4
JELD-WEN EESTI AS Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad)
533 920
1 455 187
23 481 386
808
65 +9
VKG OIL AS Gaasitootmine, Muu teenindus, Koksitootmine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
1 715 365
1 447 784
0
690
66 +14
Elisa Eesti AS Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus, Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus, Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
2 649 326
1 434 666
11 897 051
306
67 +433
OÜ NG Investeeringud Peakontorite tegevus
1 352 847
1 387 476
170 238
9
68 +1
Saint-Gobain Glass Estonia SE Muu mujal liigitamata teenindus, Autopesu jms teenindus, Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
1 497 086
1 370 470
26 454 745
549
69 -10
Eesti Pank Keskpanga tegevus
1 329 900
1 365 293
226 222
347
70 +3
Wise Payments Limited Eesti filiaal Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
1 270 013
1 354 317
0
451
71 -7
Aktsiaselts Wendre Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine, Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad
1 777 048
1 349 920
31 096 195
864
72 -9
Rae Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
1 239 260
1 336 680
0
95
73 -8
Haridus- ja Teadusministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
1 272 253
1 324 635
0
247
74 +426
AS Postimees Grupp Ajalehtede kirjastamine, Veebiportaalide tegevus, Muu teenindus, Uudisteagentuuride tegevus, Peakontorite tegevus
1 749 459
1 324 309
8 008 341
773
75 -8
Sihtasutus Viljandi Haigla Haiglaraviteenused
1 240 672
1 316 618
78 991
871
76 +3
Coop Eesti Keskühistu Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
2 486 108
1 303 857
90 505 290
671
77 -5
aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad)
1 151 668
1 282 673
22 221 905
719
78 -3
AS Operail Kauba raudteevedu, Raudteeveeremi rentimine
1 195 756
1 276 987
15 211 982
681
79 +61
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Enda kinnisvara ost ja müük, Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 175 056
1 262 599
24 880 375
271
80 +7
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Elektrienergia jaotus, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
1 179 808
1 247 079
8 010 035
385
81 -5
1 170 106
1 244 262
17 808
857
82 -4
AS Prisma Peremarket Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
3 278 871
1 241 485
58 491 067
995
83 +29
Fortaco Estonia OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
1 119 600
1 188 564
16 125 304
507
84 +71
2 527 630
1 185 914
6 743 168
281
85 +1
SOL Baltics OÜ Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus, Hoonehalduse abitegevused, Hoonete üldpuhastus
1 766 558
1 150 324
4 985 039
1710
86 +13
Nordecon AS Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Silla- ja tunneliehitus, Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Vesiehitus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muud mujal liigitamata eriehitustööd, Hoonestusprojektide arendus
1 368 172
1 122 287
36 375 537
298
87 +1
Forus Security AS Turvasüsteemide käitus, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
1 652 515
1 105 550
3 733 302
1020
88 +7
Aktsiaselts OG ELEKTRA Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
1 882 322
1 103 019
31 679 165
1307
89 -6
AS Liwathon E.O.S. Laadungikäitlus, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Finantsnõustamine
1 096 178
1 096 311
12 542 348
236
90 -6
GPV Estonia AS Trükkplaatide tootmine
0
1 082 089
38 993 344
697
91 -20
AS HOOLEKANDETEENUSED Asendushooldusteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus, Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus, Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuste tegevus
1 011 956
1 079 049
152 228
915
92 +25
AS TREV-2 Grupp Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Teede ja kiirteede ehitus, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
1 025 789
1 070 126
8 776 523
368
93 -4
Circle K Eesti Aktsiaselts Tahke-, vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgimüük, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Autopesu jms teenindus, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus
11 479 974
1 069 673
69 526 311
781
94 +35
NPM Silmet OÜ Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine
1 005 987
1 054 202
14 007 009
452
95 +13
Bigbank AS Krediidiasutused (pangad)
1 147 237
1 052 372
803 741
232
96 +42
Elering AS Elektrienergia müük, Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu, Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük, Elektrienergia ülekanne
9 831 682
1 049 870
56 789 884
223
97 +5
Tallinna Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
970 039
1 048 170
19 138
500
98 -16
Stell Eesti AS Hoonehalduse abitegevused, Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus, Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms), Maastiku hooldus ja korrashoid, Tavajäätmete kogumine, Hoonete üldpuhastus
1 635 888
1 046 726
5 863 167
1554
99 -9
Sihtasutus NARVA HAIGLA Haiglaraviteenused
982 793
1 043 663
60 063
717
100 -9
Kultuuriministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
970 303
1 039 650
0
95
101 +13
Pipedrive OÜ Programmeerimine
972 811
1 034 542
4 449 651
236
102 +44
ERGO Insurance SE Kahjukindlustus, Edasikindlustus
1 030 763
1 033 738
326 968
272
103 +30
aktsiaselts TALLINNA SADAM Elektrienergia müük, Elektrienergia jaotus, Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
1 917 870
1 031 478
21 622 939
288
104 +12
osaühing Harmet Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine, Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
0
1 027 869
19 014 563
432
105 -4
Viru Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
946 558
1 023 891
71 119
419
106 +4
Finesta Baltic OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Raamatupidamine, maksualane nõustamine, Muu inimressursiga varustamine, Ajutise tööjõu rent
1 566 172
1 013 901
3 276 260
936
107 -11
Terve Pere Apteek OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 170 179
1 009 419
24 012 835
532
108 +22
Saku Õlletehase Aktsiaselts Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine, Alkohoolsete jookide hulgimüük, Muude jookide hulgimüük, Õlletootmine
10 650 329
1 003 351
35 757 704
328
109 +2
Ensto Estonia AS Muude elektriseadmete tootmine
554 892
999 159
29 407 043
449
110 -13
Tele2 Eesti Aktsiaselts Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus, Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus, Elektroonilise side muud teenused
3 256 513
988 391
27 165 456
337
111 -26
Viimsi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
910 135
979 843
0
174
112 +12
If P&C Insurance AS Kahjukindlustus
1 034 636
974 803
671 524
284
113 -13
VALIO EESTI AKTSIASELTS Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine, Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine, Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
915 821
969 805
33 435 331
490
114 -9
KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Muu inimressursiga varustamine, Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine
916 208
967 780
0
592
115 -23
Rahvusooper Estonia Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine
1 020 033
966 265
1 181 604
633
116 +4
Kaubamaja AS Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
3 500 738
959 305
28 035 146
714
117 -4
AS LHV Pank Väärtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus, Kapitalirent, Krediidiasutused (pangad)
917 475
956 045
7 488 049
263
118 -3
Kohtla-Järve Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
887 003
948 234
11 023
96
119 -13
BAUHOF GROUP AS Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
1 985 603
946 636
32 055 380
469
120 -27
977 830
945 336
359 774
320
121 -44
Tallinna Linnakantselei Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus
904 300
939 023
150 569
339
122 +32
AS DBT Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine, Laadungikäitlus
898 668
934 880
12 327 696
248
123 -19
Magnetic MRO AS Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus
1 061 802
926 269
30 896 480
322
124 -17
aktsiaselts Olerex Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Elektrienergia müük
3 657 394
923 896
74 250 752
673
125 +3
Tietoevry Estonia AS Programmeerimine
970 810
914 949
4 841 700
292
126 +100
Heidelberg Materials Kunda AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Killustiku tootmine, Elektrienergia müük, Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Tsemenditootmine
1 636 751
902 348
12 894 769
192
127 -2
Aktsiaselts Fujitsu Estonia Programmeerimine, Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine, Arvutialased konsultatsioonid, Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
853 474
896 621
3 400 529
334
128 +3
Sihtasutus Tartu Kiirabi Kiirabi ja parameedikute tegevus
820 151
884 107
0
440
129 +6
Eesti Keskkonnateenused AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muu puhastustegevus, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Tavajäätmete kogumine, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
1 140 585
881 891
8 713 592
477
130 -27
Rakvere Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
815 236
877 490
0
71
131 +6
Tartu Vangla Vanglate ja parandusasutuste haldus
783 176
849 701
44 521
436
132 -6
Osaühing Euro Work Ajutise tööjõu rent
1 094 418
842 953
5 245 710
322
133 -10
E-Betoonelement OÜ Arhitektitegevused, Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Muu mujal liigitamata teenindus
1 323 387
842 484
9 555 725
334
134 -2
Delfi Meedia AS Veebiportaalide tegevus, Ajalehtede kirjastamine, Muu kirjastamine
1 133 395
839 616
5 156 821
314
135 +53
AKTSIASELTS TALLINNA VESI Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Veekogumine, -töötlus ja -varustus
2 957 373
831 678
15 572 292
274
136 +8
JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
1 274 954
824 233
23 102 096
762
137 -28
aktsiaselts A. Le Coq Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine, Alkohoolsete jookide hulgimüük, Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine, Muude jookide hulgimüük, Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine, Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine, Puu- ja köögiviljamahla tootmine, Tärklise ja tärklisetoodete tootmine, Õlletootmine
12 770 829
824 192
45 764 838
392
138 +18
AKTSIASELTS HELMES Arvutialased konsultatsioonid, Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused, Programmeerimine
1 085 383
819 180
5 921 589
149
139 -3
AS CGI Eesti Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus, Programmeerimine
858 807
817 087
2 578 425
210
140 +5
AQ Lasertool OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Mehaaniline metallitöötlus
751 469
812 480
15 577 782
382
141 -23
"HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS Muude paber- ja papptoodete tootmine, Paberi- ja papitootmine
0
812 166
13 757 259
362
142 -8
AS Connecto Eesti Elektri- ja sidevõrkude ehitus
1 010 246
799 227
5 227 023
318
143 -22
Harku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
724 620
778 760
0
86
144 -22
Orkla Eesti AS Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine, Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine, Valmistoitude tootmine, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine, Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük, Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine
2 354 384
778 459
17 932 104
364
145 -6
Scanfil Osaühing Elektronkomponentide tootmine
881 788
777 680
24 134 835
585
146 +47
TERE aktsiaselts Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine
1 191 344
765 293
16 916 997
313
147 -5
Sillamäe Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
708 234
760 052
4 004
95
148 +5
Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Kaubavedu maanteel, Elektrienergia müük, Veekogumine, -töötlus ja -varustus, Mööbliosade tootmine, Kilpparketi tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
619 896
757 621
12 027 170
621
149 +50
GE Power Estonia AS Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd
348 109
756 644
6 089 700
315
150 -23
AS HANZA Mechanics Tartu Muude elektriseadmete tootmine, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine, Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
701 110
751 605
20 354 226
438
151 -2
KM Element OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
0
738 992
9 658 279
271
152 +6
AS Kesko Senukai Estonia Spetsialiseerimata hulgikaubandus, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
2 176 144
725 361
30 196 220
480
153 +12
Aktsiaselts Rakvere Haigla Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Haiglaraviteenused
681 850
723 788
79 197
459
154 +69
HHLA TK Estonia AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Kaubaladude töö, Laadungikäitlus
544 580
719 054
5 022 486
278
155 +186
Aktsiaselts E-Profiil Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
0
709 648
5 655 190
251
156 -15
Enersense Aktsiaselts Elektri- ja sidevõrkude ehitus
836 232
708 557
4 537 956
256
157 +11
837 050
702 691
12 360 164
342
158 -8
Aktsiaselts Stokker Mootorikütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muude masinate ja seadmete hulgimüük, Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük, Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük, Tööpinkide hulgimüük, Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus
1 834 333
697 344
39 062 283
262
159 +14
AS Eesti Liinirongid Sõitjate raudteevedu
647 715
697 027
3 512 179
330
160 +17
Kliimaministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
648 637
694 888
8 490
237
161 +3
Keskkonnaamet Keskkonnakaitse haldus
639 411
689 994
3 761
362
162 -3
Tallinna Kiirabi Kiirabi ja parameedikute tegevus
629 175
680 956
0
463
163 +8
Aktsiaselts Würth Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük
2 026 716
678 680
10 790 359
181
164 +43
AS Tallinn Airport GH Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad, Muu mujal liigitamata koolitus, Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö
626 619
674 374
3 072 739
265
165 +9
Optimera Estonia AS Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük, Muude masinate ja seadmete hulgimüük, Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük, Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
1 596 424
674 153
21 626 318
392
166 +16
Riigikantselei Mujal liigitamata riigi haldustegevus
626 522
671 241
16 924
359
167 -20
Majorel Estonia OÜ Kõnekeskuste tegevus, telemarketing
628 112
670 287
2 646 822
267
168 +7
AS Palmako Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Muude puitplaatide tootmine, Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine
0
669 987
22 694 523
365
169 -6
Veho AS Muu mujal liigitamata teenindus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Muude mootorsõidukite müük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Veokite rentimine ja kasutusrent
846 328
669 124
28 217 821
282
170 -13
AS Äripäev Muu mujal liigitamata koolitus, Mujal liigitamata infoalane tegevus, Raamatukirjastamine, Ajakirjade jm perioodika kirjastamine, Ajalehtede kirjastamine
809 935
668 798
3 727 087
272
171 -10
Saku Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
621 221
665 741
63 417
129
172 +13
SCANIA Eesti AS Veokite rentimine ja kasutusrent, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Muude mootorsõidukite müük
4 004 579
665 200
36 029 157
148
173 -25
Keila Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
613 602
660 076
0
84
174 -22
RAGN-SELLS AS Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost, Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Ohtlike jäätmete kogumine, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Tavajäätmete kogumine
762 170
654 031
6 838 377
282
175 -9
AS Lõuna-Eesti Haigla Diagnostikakabinettide ja -keskuste tegevus, nt röntgenlaborid, magnetresonants jms kabinetid, Eriarstiabi osutamine, Kiirabi ja parameedikute tegevus
609 718
652 238
24 352
431
176 +2
AS GoBus Veokite rentimine ja kasutusrent, Sõitjate muu maismaavedu, Sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu, Sõitjate muu kohalik liinivedu
724 032
650 179
3 115 811
445
177 +10
971 645
641 483
2 304 887
523
178 +13
Sihtasutus Teater Vanemuine Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine
595 517
636 993
648 093
452
179 -3
Osaühing TLG HOTELL Restoranid jm toitlustuskohad, Nõupidamiste ja messide korraldamine, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Parklate tegevus, Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus, Juuksuri- ja muu iluteenindus, Hotellid
588 054
633 877
0
518
180 +9
Stoneridge Electronics AS Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
588 931
631 637
23 612 978
273
181 -14
Viljandi Linnavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
585 785
631 405
0
114
182 -31
DSV Estonia AS Veoste ekspedeerimine
6 500 908
630 963
28 786 186
181
183 +25
AS LTH-Baas Laevade ja paatide remont ja hooldus, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
596 718
630 255
2 821 574
282
184 +2
Kuressaare Haigla Sihtasutus Haiglaraviteenused
589 856
629 654
55 238
430
185 -5
Osaühing MANPOWER Tööhõiveagentuuride tegevus, Ajutise tööjõu rent
875 710
629 311
1 906 254
443
186 +4
643 219
624 562
13 906 585
330
187 +71
615 122
619 015
198 075
157
188 +6
P. DUSSMANN EESTI Osaühing Hoonehalduse abitegevused, Hoonete üldpuhastus, Muu toitlustamine
942 283
616 378
2 793 734
701
189 -5
Amphenol ConneXus OÜ Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine, Muude tööriistade tootmine, Muude elektriseadmete tootmine
669 489
615 999
2 265 699
687
190 -20
aktsiaselts Proekspert Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük, Programmeerimine
679 484
614 695
2 859 028
147
191 +53
UPM-Kymmene Otepää OÜ Spooni ja vineeri tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
2 133 691
612 650
16 358 905
250
192 -9
568 386
611 388
17 388
170
193 +8
Stockmann Aktsiaselts Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes
1 495 190
603 456
16 111 880
429
194 +12
Aktsiaselts KONESKO Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine, Juhtmestiku tarvikute tootmine, Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
1 172 297
599 000
23 291 976
392
195 -23
Hilding Anders Baltic AS Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided, Madratsitootmine
23 720
598 945
10 217 653
304
196 +82
Swedbank AB Eesti filiaal Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus
571 356
596 779
1 852 996
131
197 +217
Tallinna Teede Aktsiaselts Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, Teede ja kiirteede ehitus
1 030 643
594 784
8 838 728
136
198 -38
CMA CGM Global Business Services OÜ Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine
546 141
590 785
2 007 334
328
199 -7
Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Reklaami vahendamine meedias, Muu teenindus, Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
862 922
587 271
17 816 342
512
200 +5
AS KROONPRESS Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Ajalehtede trükkimine, Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Kaubavedu maanteel, Muu trükkimine
932 499
585 605
11 982 416
272
201 -5
Sportland Eesti Aktsiaselts Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muu teenindus
1 984 383
584 012
15 309 631
466
202 -2
AS Hekotek Mujal liigitamata erimasinate tootmine, Muude tööpinkide tootmine
551 099
582 975
5 351 687
119
203 -1
HANZA Mechanics Narva AS Muu mujal liigitamata tootmine, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
540 504
581 323
8 490 400
308
204 +13
Aktsiaselts Eolane Tallinn Sideseadmete tootmine
1 548 264
577 102
27 707 564
333
205 -36
Kaitseministeerium Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
537 134
574 814
0
4755
206 -63
PKC Eesti AS Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
543 184
574 100
8 271 182
84
207 -10
Türi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
526 578
566 849
0
63
208 -4
HAVI Logistics OÜ Kaubavedu maanteel, Kaubaladude töö
974 307
565 989
3 453 642
267
209 -11
AXIS Tech Estonia OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine, Mehaaniline metallitöötlus
529 871
565 135
6 155 956
268
210 +49
Genius Sports Services Eesti OÜ Mujal liigitamata infoalane tegevus
519 982
561 099
2 373 076
386
211 +76
OÜ TMB Element Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Betoonist ehitustoodete tootmine
565 281
557 647
7 315 003
189
212 -167
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused
557 024
557 574
0
403
213 +287
AS GRAANUL INVEST Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
0
556 247
88 586 372
63
214 +5
OÜ Balti Spoon Spooni ja puitplaatide tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
527 310
554 541
9 884 102
289
215 +1
OÜ Kohila Vineer Muu teenindus, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Spooni ja vineeri tootmine, Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
516 075
551 062
5 721 728
253
216 -21
Meliva Unimed OÜ Mujal liigitamata tervishoiualad, Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Hambaravi osutamine
539 246
550 241
65 565
196
217 +8
Maa-amet Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus
815 306
545 661
869 395
249
218 +96
Osaühing Karl Storz Video Endoscopy Estonia Elektroonika- ja optikaseadmete remont, Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
1 131 755
545 217
11 655 942
180
219 -8
AS Smarten Logistics Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
1 065 657
542 786
21 043 847
330
220 +41
Coop Pank AS Krediidiasutused (pangad)
518 131
540 578
102 369
158
221 +31
Logistika Pluss Osaühing Tolliagentide tegevus, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Veoste ekspedeerimine, Kaubaladude töö
2 775 942
539 775
2 826 862
361
222 +12
DHL Express Estonia AS Tolliagentide tegevus, Muu posti- ja kullerteenused
3 588 697
537 807
19 469 833
227
223 +52
Aktsiaselts LIVIKO Tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Alkohoolsete jookide hulgimüük, Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine, Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine, Muude jookide hulgimüük, Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
3 519 947
535 922
18 790 704
181
224 +48
Nefab Packaging OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine, Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine, Puittaara ja puitaluste tootmine
501 558
535 364
6 678 484
231
225 +59
Atria Eesti Aktsiaselts Liha- ja linnulihatoodete tootmine
1 110 539
533 146
10 369 959
291
226 +80
Admiral Markets AS Väärtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus
637 898
530 950
1 249 686
102
227 -5
Hurtigruten Estonia OÜ Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus
494 770
530 531
2 470 790
192
228 -14
Aktsiaselts Mistra-Autex Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad
491 883
530 205
10 194 063
293
229 +62
AS Linde Gas Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Muude keemiatoodete hulgimüük, Kõnekeskuste tegevus, telemarketing, Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
1 044 878
530 119
6 864 075
192
230 +5
779 717
527 558
15 491 378
468
231 +96
Osaühing Icefire Programmeerimine
766 138
527 392
2 234 982
91
232 -70
490 573
526 526
1 899 066
98
233 -21
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Ülikoolide tegevus
499 415
522 787
42 826
280
234 -5
AQ Trafotek AS Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
511 685
520 446
12 089 537
284
235 -17
Tallinna Tehnikakõrgkool Rakenduskõrgkoolide tegevus
488 086
519 886
40 331
298
236 -8
aktsiaselts PRINTALL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Restoranid jm toitlustuskohad, Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine
754 459
519 565
8 881 169
227
237 +18
502 003
518 680
78 692
158
238 +116
TS Laevad OÜ Sõitjatevedu merel ja rannavetes
321 523
517 997
34 693 443
157
239 +25
Wolf Group OÜ Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine
648 717
515 613
27 369 919
207
240 +11
Harju Tarbijate Ühistu Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
832 385
515 518
13 358 165
363
241 -3
AS Karell Kiirabi Kiirabi ja parameedikute tegevus
477 956
514 495
0
311
242 +60
Aktsiaselts Balbiino Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük, Jäätisetootmine
1 172 892
514 234
9 873 154
271
243 -1
Sihtasutus Tallinna Hambakliinik Hambaravi osutamine
482 794
514 186
15 814
196
244 +13
Aktsiaselts METAPRINT Kergmetalltaara tootmine
887 181
511 130
18 916 521
219
245 +56
Viking Security AS Turvasüsteemide käitus, Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, Turvatöö, v.a avalik korrakaitse, Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus
807 256
510 405
2 261 080
327
246 +17
Premier Restaurants Eesti OÜ Restoranid jm toitlustuskohad
1 327 105
508 426
7 649 167
564
247 -11
Eesti Kunstiakadeemia Ülikoolide tegevus
482 814
508 261
59 233
236
248 +134
AS Baltic Agro Taimekasvatuse abitegevused, Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük, Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
5 730 795
508 008
72 132 897
92
249 +7
Amserv Auto Aktsiaselts Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Mootorsõidukite hooldus ja remont, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
478 730
505 439
0
199
250 +54
Delux Holding OÜ Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
478 960
505 332
9 238 336
270
251 -3
Adcash OÜ Veebiportaalide tegevus
471 547
505 245
14 957 116
97
252 -20
484 851
503 804
70 221
295
253 +75
AS Harju Elekter Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine, Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid
467 425
503 213
12 724 541
241
254 -9
Kose Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
467 744
502 168
0
115
255 -45
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kutseõppeasutuste tegevus
472 570
501 395
111 447
284
256 -3
AS Glamox Elektriliste ja mitte elektriliste valgustite tootmine, Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid
6 841 269
501 152
19 315 541
192
257 +12
MYJAR IT OÜ Mujal liigitamata infoalane tegevus
475 322
500 959
7 093 094
118
258 -12
HesePeople OÜ Muu inimressursiga varustamine
716 710
500 072
1 315 125
496
259 -44
PÕLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine
1 268 766
496 253
11 847 320
321
260
Freudenberg Sealing Technologies OÜ Mujal liigitamata kummitoodete tootmine
457 428
493 847
5 959 761
311
261 -48
456 864
490 720
1 825 261
207
262 -13
AS Eesti Pagar Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine
635 696
490 629
14 507 011
280
263 +74
Eastman Specialties OÜ Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine
212 448
486 996
22 268 310
170
264 -31
Põlva Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
446 626
483 457
0
63
265 -3
AS Framm Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel, Kaubavedu maanteel, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine, Betoonist ehitustoodete tootmine, Valmis betoonisegu tootmine, Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine
1 142 459
483 327
6 633 587
198
266
Leden Estonia AS Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine, Mehaaniline metallitöötlus, Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia, Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
734 601
481 199
10 601 485
196
267 -24
Viljandi Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
446 383
480 344
0
107
268 -1
aktsiaselts Valga Haigla Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus, Haiglaraviteenused
448 982
479 075
24 511
346
269 +8
Promens AS Muude plasttoodete tootmine, Plasttaara tootmine
458 009
479 058
8 926 932
308
270 -23
AS Framm Tootmine Betoonist ehitustoodete tootmine, Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, Kaubavedu maanteel
448 219
478 722
5 697 955
230
271 -50
Kodumajatehase AS Muu teenindus
0
477 611
7 184 024
184
272 -69
Aktsiaselts Antista Elektriliste kodumasinate jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
579 588
476 125
15 789 154
220
273 -8
Saaremaa Tarbijate Ühistu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes, Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
703 673
475 855
10 773 675
423
274 -44
aktsiaselts Barrus Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Saematerjali tootmine, Muude puitplaatide tootmine
316 501
475 670
14 333 702
229
275 +10
Aktsiaselts Eesti Loots Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
585 819
475 157
2 371 880
128
276 -8
Aktsiaselts BALTIKA Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük, Jaemüük posti või Interneti teel
913 212
474 563
11 388 568
215
277 +15
Perforce Software OÜ Programmeerimine
449 603
473 494
8 286 552
83
278 -38
SYNLAB Eesti OÜ Meditsiinilaborite, vere-, sperma- jms pankade tegevus
518 017
473 027
409 199
225
279 -5
AS DECORA Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
818 952
472 552
13 734 714
284
280 +133
467 138
472 177
34 287
63
281 +38
Luminor Bank AS Krediidiasutused (pangad)
462 501
471 701
32 929 585
100
282 +1
aktsiaselts TOFTAN Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms, Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük, Saematerjali tootmine
468 443
471 610
19 707 386
146
283 +5
OÜ SPA Tours Aeroobika- ja jõusaalide tegevus, Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused, Sanatooriumide ravitegevus, Hotellid, Restoranid jm toitlustuskohad, Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus, Kinofilmide linastamine
521 988
471 281
3 314 921
474
284 +12
Baltic Restaurants Estonia AS Restoranid jm toitlustuskohad
826 602
469 070
3 748 340
416
285 +15
OÜ EUROBIO LAB Parfüümide ja tualetitarvete tootmine
431 442
468 950
7 186 871
289
286 +37
Baltic Workboats AS Muu majutus, Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, Laevade ja paatide remont ja hooldus, Laevade ehitus
1 255 371
465 206
6 683 062
168
287 -106
Aktsiaselts United Motors Mootorsõidukite hooldus ja remont, Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük, Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
2 184 072
464 303
22 728 961
48
288 +106
AS Eesti Gaas Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus, Mootorikütuse hulgimüük, Elektrienergia müük, Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
5 055 413
462 876
59 857 137
70
289 -62
Aktsiaselts Järvamaa Haigla Reklaamiagentuurid
430 357
459 653
18 778
299
290
Kuusalu Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
426 499
458 344
0
428
291 +117
osaühing Eesti Höövelliist Saematerjali tootmine
0
457 253
10 152 964
205
292 +33
AS Schenker Kaubaladude töö, Veoste ekspedeerimine
1 641 234
454 819
12 135 991
168
293 -4
Akzo Nobel Baltics AS Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine
0
454 744
10 803 064
147
294 +108
Nordecon Betoon OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus, Teede ja kiirteede ehitus, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
1 116 255
451 292
12 948 426
129
295 -56
FLEXA EESTI AKTSIASELTS Mööbliosade tootmine
421 302
451 147
9 732 232
287
296 -3
Jõelähtme Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
420 036
449 472
0
102
297 -15
Eesti Rahvusraamatukogu Raamatukogude tegevus
441 269
449 147
201 106
302
298 +1
OÜ Via 3L Muud veondust abistavad tegevused
3 365 423
448 559
12 312 825
249
299 -20
Aquaphor International OÜ Muude plasttoodete tootmine, Muude vahetoodete hulgimüük, Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
527 020
448 372
9 746 868
344
300 +10
Tapa Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
414 676
447 626
0
90
301 -4
Nordic Crew Management OÜ Muu inimressursiga varustamine
668 121
445 996
1 427 522
134
302 +56
427 757
445 316
41 738
293
303 -23
Ramirent Baltic AS Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd, Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
583 068
444 183
8 373 357
172
304 +99
423 039
443 458
6 509 478
251
305 +57
Transcom Eesti Osaühing Kõnekeskuste tegevus, telemarketing
463 793
441 978
1 690 082
365
306 -30
Kohila Vallavalitsus Valla- ja linnavalitsuste tegevus
409 895
440 680
0
131
307 +40
Sjolund Estonia OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
311 955
439 449
5 505 339
162
308 -99